پنجشنبه، ۹ می  ۲۰۱۳


عبدالوکیل کوچی

رفیق گرامی و دوست محترم همت صاحب،

بهترین سلام های صمیمانهء خود را تقدیم تان میدارم. و از همکاری های رفیقانهء شما در رابطه به نشر و اصلاح مضامینم سپاسگزار هستم و یک جهان ممنون.

رفیق گرامی، میخواهم ملاحظهء خود را نیز در انتخاب بعضی از کلمات و واژه ها در متن مضامین و مقالاتم خدمت شما عرض نمایم که به هیچ وجهه معنی پرده پوشی بر کمبودی های تخنیکی، تایپی و نواقص املا و انشاء شامل نوشته هایم را نداشته و بر نبود اشتباهات موجود در نوشته هایم کدام پافشاری ندارم و اصلاح آن را از جانب شما رفیق محترم که بهتر و بیشتر میدانید سبب افتخار خود میدانم.

و اما باید عرض شود که بکار گیری بعضی کلمات و جملات و یا بدیل بعضی لغات بجای لغت اصلی آن گاهگاهی به نسبت ضرورت محتوای مضمون و یا انتخاب پالیسی در متن نوشته میباشد که از جانب نگارنده مدنظر گرفته میشود. بطور مثال در انتخاب مضمون (گناه بیکاری به گردن کیست) از متن بگردن کیست به (به عهده کسیت) اصلاح گردیده است که کلمهء "عهده" به جای "گردن" (ادبی تر می نمایاند)، ولی جان مطلب این است که به نظر بنده چرا کلمهء "به گردن" انتخاب شده است برای اینکه: وقتی در صحبت یا نوشته موضوع جرمی در میان می آید به دو دلیل کلمهء تذکر گردن مهم میشود.

اول برای اینکه بکار برد کلمهء گردن، عام تر، دقیق تر، روشنتر، ساده تر، (و موارد استعمال بیشتر داشته با فرهنگ رایج نسبت به کلمهء عهده بیشتر آشنایی و همخوانی دارد.)

دوم برای اینکه وقتی از جرمی، از گناهی و یا ظلمی، صحبت میشود فورا مرتکب جرم، مجرم شناخته میشود و کفارهء آن به گردنش حواله میشود. یا برای سرزنش مجرم،  گردن او آماج قضاوت قرار میگیرد نه عهدهء او زیرا کلمهء "عهده" بیشتر از مسئولیت "وظیفه" هم معنی میدهد، اگر به عهده بنویسیم در حقیقت چنین میگوییم که (گناه بیکاری یا فلان جرم در حقیقت وظیفهء آن شخص یا فلان شخص است. یا بطور سوالیه گفته شود این گناه وظیفهء کیست؟

در حالی که گناه هیچگاه و در هیچ جایی وظیفه نبوده بلکه مولود عزم و اندیشهء منفی میباشد که یا جبرا قبولانده میشود و یا از طرف کسی طرح میشود.

اگر پرگویی نشود در بعضی جا ها کلماتی می آید که افراد و اشخاص، به فعلی و یا مکانی و یا خصلتی نسبت داده میشود که (پای مصلحت در میان است) و یا در جایی گفته میشود تجاوز، هدف از شکل عمومی تجاوز میباشد ولی بعضی وقت ها پسوند داده میشود که از طرف کی ها این مربوط میشود به انتخاب نویسندهء آن. یا جای دیگری کلمهء تروریست ذکر میشود نویسنده نمیخواهد تنها تروریست را به یک گروه نسبت دهد بلکه هدفش تروریستهای . . . میباشد و ناگذیر است که آن را مختص به یکی نسازد زیرا مختص ساختن کلمات معنی بعید و غیر مستقیم آن را نفی میکند. و اگر خواسته باشیم مشخص هم می سازیم.

امیدوارم حرف های پرگویی مرا خدا نا خواسته خدمت کرده گناه لازم ندانسته صرف خواستم پندار خود را به توجه شما برسانم.

با عرض حرمت، کوچی،  May 5, 2013 09:54

 

 

رفیق کوچی نهایت عزیز و گرامی هزاران سلام و درودهای گرم ما نثار شما!

جهان سپاس و امتنان از نامۀ مملو از مهر و محبت رفیقانه و دوستانۀ شما.

ازینکه جسارت کرده ایم و عنوان مقاله بسیار عالی شما رفیق عزیز را تغییر داده ایم به بزرگواری تان از شما پوزش و معذرت میخواهیم. در رابطه با تغییر عنوان مقالۀ شما رفیق گرامی هیچ کدام نیت سوء، هدف و منظور خاصی به جز از حسن نیت نداشتیم.

از توضیحات همه جانبۀ شما رفیق عزیز پیرامون بکار گیری واژه های "گناه" و "گردن" در نامۀ برقی تان بسیار زیاد از شما تشکر میکنیم.

رفیق کوچی گرامی! ما (دست اندرکاران و مسوولان سایت انترنیتی «اصالت») هیچگاهی عقل کُل نمیباشیم و ما نیز در کار و فعالیت نشراتی ما بدون شک اشتباه میکنیم چون به قول معروف هر که کار میکند اشتباه میکند. به باور ما، ما و همکاران قلمی و مخاطبان ما و همه ی ما و شما در مجموع مکمل همدیگر خود میباشیم. ما نیز در جریان بررسی و نشر مقاله ها و نوشته های شما و سایر همکاران قلمی خود از همه ی شما عزیزان می آموزیم و در عین حال در برابر همکاران قلمی خود احساس مسوولیت کرده هرگاه در جریان بررسی و نشر مقاله های شان از نظر ما با نارسایی های تخنیکی، تایپی و غیره روبرو می شویم آنرا تصحیح میکنیم.

به هرصورت، ما همانگونه که در بالا نوشتیم، ما به جز از حسن نیت در برابر شما و سایر همکاران قلمی ما کدام هدف و نیت سوء نداریم. امیدواریم از ما آزرده نشده باشید. ما در این رابطه از جانب خود حتی المقدور کوشش میکنیم که تعدادی از هموطنان ما، که به اصطلاح "در خمیر مو می پالند"، در مقاله ها و نوشته های همکاران گران ارج و گرانسگ ما ایراد نگیرند. نام نیک شما و سایر دوستان و همکاران قلمی ما باعث افتخار ما میباشد.

رفیق کوچی گرانقدر! ما در برابر نوشته ها و مقاله های همکاران قلمی خود با درنظرداشت اصل زرین "ما همه مکمل همدیگر خود هستیم" با احساس مسوولیت عالی برخورد میکنیم.

یکبار حتی میخواستیم عنوان مقاله عالی شما رفیق عزیز را چنین تغییر دهیم: "تقصیر بیکاری به دوش کیست؟" و "گناه بیکاری بدوش کیست؟" بعد با خود فکر کردیم که شاید هم بهتر باشد که عنوان مقاله یک مقدار جدی باشد و نوشتیم "مسوولیت بیکاری به عهده کیست؟".

از نوشتن واژۀ "گناه" در عنوان مقاله شما به خاطر نداشتن بار علمی آن صرفنظر کردیم. به باور ما، "گناه" واژۀ است که بیشتر بار "اعتقادی" و "مذهبی" دارد. به جای نوشتن واژۀ "گردن" هم فکر کردیم بهتر خواهد بود "به عهده" یا "به دوش" نوشته کنیم چون همانگونه که شما رفیق عزیز اشاره کرده اید یک واژۀ "عامیانه" و "مروج" میباشد. ولی به هرحال، ما یکبار دیگر ازینکه جسارت کرده و این تغییر را در عنوان مقالۀ شما وارد کردیم از شما پوزش میخواهیم، چون همانگونه که میدانستیم شما رفیق عزیز از بابت این اصلاح و تغییر از ما آزرده نمیشوید در غیر آن هیچگاهی این جسارت را نمیکردیم. هرگاه خواسته باشید عنوان مقاله شما را دوباره مطابق همان عنوان قبلی که شما برگزیده بودید اصلاح میکنیم فقط منتظر احوال شما هستیم.

بیشتر ازین مزاحم شما نشده دست های شما رفیق عزیز را به گرمی و محبت رفیقانه می فشاریم.

با درود های گرم رفیقانه،

ارادتمند شما، عبدالقدیر فضلی، Sunday, May 5, 2013 17:49:05

 

 

رفیق اندیشمند، محترم همت صاحب، جهان سپاس از نامه پرلطف و قدردانی های رفیقانهء شما!

رفیق گرامی، به همگان معلوم است که سایت وزین و پر خوانندهء «اصالت» که بمثابه خورشید فرهنگ و دانش، نتنها در آسمان خرد و اندیشه مردم افغانستان می درخشد، بلکه چشم جهانیان اندیشمند و مترقی را به نور نگاره های پرمحتوای خود روشن ساخته و افتخار مندانه در محراب رسانه های چپ و دموکراتیک کشور ما جا دارد. سایت «اصالت»، اصالت تاریخی خود را در گستره درسها و آثار پربار مکتب سیاسی رهبر عالی قدر مردم افغانستان زنده یاد رفیق کارمل عزیز را که از متن جامعه بر خاسته است، با توانایی و خرد عظیم پیروز مندانه و بشکل گستردهء آن منعکس میسازد. براستی که نمیتوان از گوشۀ آن به آسانی آن گذشت و اما آنچه جسارت قلم بدستان را بر می انگیزد همانا ارادت آنها به این مکتب، میخواهم یکبار دیگر از همکاری های چندین سالهء شما رفیق محترم و همکاران قلمی شما و به تایید از فرموده شما که مکمل همدیگر میباشیم نامه هایم در سایت وزین «اصالت» اقبال نشر یافته است اظهار شکران میکنم. و با تایید از توضیح شما که با اصلاح و تعدیل نوشته ام را تکمیل نموده اید و من به آن افتخار میکنم.

ولی هدف من از یادهانی ام در رابطه به مضمون یاد شده فقط همین بود که بگویم استعمال و بکار گیری کلمات بآنکه مهم وضروری اند ضمنا معرف موضیعگیری نگارنده هم میباشد که با کلمات (عریانتر) برای اکثریت جامعه احساس برانگیز میشود. ورنه باید اذعان کرد که کمکم کرده اید و از همکاری همه جانبهء شما متشکرم. به امید همکاری های رفیقانه شما،.

همیشه سربلند و موفق باشید،

با عرض حرمت کوچی،  May 7, 2013 09:24

 

 

 

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

www.esalat.org