Mon, September 24, 2007 1:35 pm

اهل را از نا اهل باید جدا کرد

رفیق محبوب الله زارع

 

دوست محترم گردانندۀ سایت وزین پندار!

 با تعجب و حیرت فراوان نامه ای را روی یک زمین زرد در سایت شما تحت عنوان "سقوط از اوج منطق به پرتگای اراجیف" خواندم که واقعاً ناراحتم ساخت٠ به اطلاع شما و تمام خواننده گان.محترم سایت شما می رسانم که آخرین نوشتۀ من ﴿شور "دور" قمر تهیج میکند﴾ نام دارد که در سایت شما نیز اقبال نشر یافت٠ بعد از آن نه چیزی نوشته ام و نه چیزی برای نشر فرستاده ام٠ نمیدانم نامه ای که به شما مواصلت نموده از کیست و در ان چه اراجیفی در بارۀ نهضت فراگیر دموکراسی و ترقی افغانستان نوشته شده است٠ لطفاً به نوشته های قبلی ام مراجعه کنید آنچه به نهضت فراگیر ارتباط می گیرد تنها در بارۀ خلاها و نواقص در نهضت فراگیر اروپائی بویژه رهبری آن بوده و آنهم نه در سطح جعل نگاری، بهتان و اراجیف، زیرا در مکتب همینقدر آموخته ام که بتوانم ادب را از بی ادبی تفکیک کنم٠

در مقالۀ "این چه شوریست که در دور قمر میبینم" به صراحت گفته ام : "یاد آور می شوم که در بحث روی نهضت فراگیر دموکراسی و ترقی افغانستان سازمان اصلی آن در کابل به هیچ وجه مطرح نیست"٠ از یک جانب بخوبی میدانم که اعضای نهضت فراگیر در داخل کشور در چه شرایط دشواری مصروف کار و فعالیت اند و از جانب دیگر دلیل و مدرکی ندارم که در یکی دو ماه اخیر عقایدم را در مورد سازمان اصلی نهضت فراگیر در داخل کشور تغیر داده باشم٠

گردانندۀ محترم!

شایدً کسی خواسته به قصد تفرقه افگنی میان من.و دیگر چپ اندیشان به چنین جعلکاری و اتهام زنی دست بزند و اراجیف نامۀ از نام اینجانب بشما بفرستد٠ کی میداند که یکی از همین نطاقان مستعار هیئت رهبری این کار را نکرده باشد٠

در آخیر باز هم عرض میکنم که بعد از "شور دور قمر تهیج می کند" چیزی جز این نامه ننوشته ام و مسئولیت کدام نوشتۀ دیگر را نیز بدوش نمی گیرم٠ از شما صمیمانه خواهشمندم که آن جعلنامه را با آدرس الکترونیکی جعلکار آن برایم ایمل کنید تا بدانم که شخص مجهول الهویه چه گلی را به آب داده است.

ضمناً قابل یاد آوری میدانم که آقائی به نام وحیدالله امید از هالند بنده را در فاروم پندار قدیر فضلی معرفی کرده است٠ ناگزیر بار دیگر تکرار نمایم که من نام دیگری ندارم و معرفی بنده به نام های دیگر یا معرفی دیگران به نام من و از آن زشت تر بهتان نویسی از نام دیگران عمل کاملاً غیر مسئولانه ، دور از اخلاق نگارش و قابل نکوهش بوده که حرف را بی ارزش میسازد٠ اینگونه کار های ناشایست از دست آدم های جدی و مسئولیت پرور سر نمی زند٠

با احترام

محبوب الله زارع

 

     یادداشت اصالت :

        دوستان عزیز!

        آخرین نوشتۀ که تا کنون از رفیق محبوب الله زارع در سایت اصالت به نشر رسیده است (شور دور قمر تهیج میکند) می باشد، که هیچ
        کدام نوشته یا مطلبی دیگری از آن تا کنون به سایت جهت نشر نرسیده است. آخرین مطلبی هم که از ایشان مواصلت نموده است، یادداشت فوق
        می باشد که همین امروز به نشر رسید.

        ثانیاً ادارۀ سایت اصالت مراتب اعتراض شدید خود را به گردانندۀ سایت پندار در رابطه به اتهام وارده بالای رفیق  عبدالقدیر فضلی، یکی
        ازهمکاران بسیار فعال سایت
اصالت، که  در فاروم پندار به نشر رسیده است، تقدیم می دارد و اُمیدواریم که در آینده از تکرار و وارد   
        نمودن و همچو اتهامهای غیر مسئولانه خودداری و جلوگیری نموده، در غیر آن از عواقب و نشر چنین اکاذیب و بهتان از لحاظ حقوقی پاسخگو 
        خواهند بود !

        با رفیق وحیدالله نوری از نزدیک آشنایی کامل داریم و هرگونه اتهام بستن در رابطه به مستعار بودن نام آنرا کاملاً رد می کنیم.
        برای آنعده دوستان که آرزو دارند با رفیق
وحیدالله نوری شخصاً ارتباط برقرار نمایند، ادرس پُست الکترونیکی شان را در تفاهم با خود شان،
        برای دوستان در ذیل می نویسیم :

 

wahidullahnoori@hotmail.com

 

   www.esalat.org