پیام

صمیمانه ترین تبریکات خود را به مناسبتِ هشتادمین سالگرد تولدی رهبرِ بزرگ و پُرافتخار زحمتکشان افغانستان رفیق ببرک کارمل، به تمام پیروان، رفقا، دوستان، علاقمندان و بخصوص به فامیل محترم شان بعرض میرسانم، امید مورد قبول خاطر همه دوستان قرار بګیرد. رفیق ببرک کارمل در میان مردم افغانستان از محبوبیت خاص برخوردار بود و با گذشت زمان و باگذشت هر سال و هر ماه و هر روز به محبوبیت ایشان افزون میگردد.

با درود بی پایان

امین پیرزاد از هالند

   

ورود به صفحۀ نخست «اصالت»