امین الله مفکر امینی

۳۰ مارچ ۲۰۱۳

 درود به رفقای واقعا انقلابی و رزمندهء سایت پر محتوا و مردمی «اصالت». امیدوارم رفقا در امن و با صحت باشند. آرزوی این رفیق کوچک شما، صرفا و صرفا کامیابی های شما در راه تامین منافع توده های میلیونی زحمتکشان و خلق آزادهء میهنم میباشد. بهروزی های شما را از خداوند متعال استدعا میدارم. یکبار دیگر شاد و موفق باشید. زنده و سربلند باد اعضای صدیق و وطنپرست ح.د.خ.ا.، سایر وطنپرستان و متحدین سیاسی آن.

 

بخشی از اندوخته ها و تجارب زنده گی ام در عرصــه های وظایف دولتی، سیاسی و زنده گی اجتماعی در باره اینکه:

 

 کیها را میتوان وطنپرست و مردم دوست و به یک جملهء عام بشردوست گفت؟

 

وطنپرست بودن و یا از وطنپرستی صحبت کردن، مبارز بودن و یا از مبارزه صحبت کردن، در بیان و در تحریر، از لحاظ فاصلهء زمانی خیلی کوتاه، سـاده و آسان است. شاید افادهء آن در تحریر و در بیان، کمتر از یک دقیقه وقت را دربر نگیرد.

ولی به مفهوم واقعی در حرف و عمل در این راه قدم گذاشتن و صادقانه بخاطر منافع واقعی مردم رزمیدن و از منافع شخصی خود، در راه منافع عامه، گذشتن به بیان و تحریر آنقدر کار ساده و آسان نیست.

ما در تاریخ مبارزات قهرمانانه میــهن خود به هزاران هــــزار، فرزندان صدیق و میهن دوست از دسته های راست و چپ داشته بودیم، داشته ایم و خواهیم داشت. ما همچنان در تاریخ منطقه و جهان، چنین مبارزین صدیق بخاطر تامین خواسته های واقعی مردم و اعمار جامعه ای انسانی داشته بودیم، داشــــته ایم و خواهیم داشت که جز منافع خلقها و اعمار جامعه انسانی، به چیزی دیگری نــــه اندیشیده بودند، نمی اندیشند و نخواهند اندیشیدند و از سر و مال و جانهای شیرین شان، تا آخرین دقایق زنده گی رزمیده بودند، میرزمند و خواهند رزمید.

همچنان پیروان این راه و رسم را داشتن درجات عالی تحصیل، ارتبــــاطات زبانی، قومی، سمتی و منطقوی، خصوصیات وضع اقتصادی و سیاسی، مذهبی و فرهنگی مقام و موقف اداری، حالت تاهل و تجرد، زن بودن و مرد بودن، تثبیت نمیکند. ولی برعکس، سمبول و شاخصه های چنیـن شخصیت های ملی وطنپرست و آزادیبخش را کار پر ثمر شان در حرف و عمل، اراده قوی و خلل ناپذیر شان در راه خدمت بشر و جهان بشریت تعیین میکند و بس!

اینست نشانه ها و سمبولهای، انسانهای صدیق، و مبارز در حرف و عمل.

 

 

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

www.esalat.org