دوشنبه‏، ۲۷ اپریل ۲۰۱۵


امین الله مفکر امینی     2015-26-04

 

۳۷ مین سالروز انقلاب ظفر آفرین ثور ۱۳۵۷ را برای خــــلقهای نجیب و شرافتمند میهن عزیزم و سرسپرده گان راه حفظ استقلال و حاکمیت ملی یعنی فرزندان صدیق حزب دموکراتیک خلق افغانستان، و متحدین سیاسی وفادار بارمانهای آنرا از اعماق قلب تبریک میگویم و بتماما شهدای این راه و رسم والا، که بخاطر منافع مردم و میهن در سنگر های دفاع از نوامیس ملی و ارزش های والای انسانی آن، جانهای شیرین شانرا قربان و به شهادت رسیده اند، درود میفرستم.

سی و هفت سال قبل از امروز، برای اولین بار، در تاریخ میهن، صفحه ای جدیدی از مبارزات وطنپرستانه و قهرمانانه ای فرزندان صدیق وطن، یعنی اعضای پر افتخار ح.د.خ.ا. رقم خورد، که تاریخ میهن عزیز، کمتر نذیر آنرا دیده بود و آن انقــلاب ثور ۱۳۵۷ و مرحله نوین تکاملی آن یعنی ششم جدی ۱۳۵۸ بود. این انقلاب و یا تحـــول برهبری رهبران، شایسته و لایق و خدمتگذار واقعی مردم و میهن، در راس رفیــــق گران ارج رفیق ببرک کارمل، به پیروزی رسید و اهداف مرامی آن که تحت برنامهء عمل آن، در یکی از ارگانهای نشراتی اش به نشر رسید و با پیروزی انقلاب ثور ۱۳۵۷ تطبیق آن، بخاطر تامین حیات مادی و معنوی مردمان شرافتمند افغانستان عزیز، روی کار گرفته شد، آتشی بود که به جان دشمنان داخلی ما و هم در سطح منطقه و جـهان بر افروخته شد.

دشمنان انقلاب ثور ۱۳۵۷ و مرحله ی نوین تکاملی آن یعنی ششم جدی ۱۳۵۸ و همچنان مراحل بعدی آن تا زمان سقوط دولت جمهوری افغانستان، آرام نه نشسته و حتی از آغاز ایجاد همان سنگ پایه های این حزب محبوب ما دست بکار بودند. و با سلاح عمدهء ایدیالوژیکی شـــان که "دین و مذهب اسلامی در مخاطره است"، هموطنان شرافتمند و خوشباور ما را، علیــه فرزندان با وقار و با شرف خود شان یعنی همین مبارزین ح.د.خ.ا.، برانگیختند و در این راه، هر قدم از رهنمایی های استادان و معلمین کهنه کار انگلیسی شان، دستگاه سیــــا و آی اس آی پاکستان و چلتار پوشان عربی شان در راس عربستان صعودی، نفع سرشار مادی و معنوی و پولی بردند و با اخذ وسایط و ابزار مجهز جنگی، وارد کار و زار شدند تا به هر قیمتی که است، این انقلاب دورانساز ثور را، و باصطلاح خود شان، این حکومت کمونیستی را نا بود کنند. این مجاهدین نامنهاد فته انگیز و تربیه یافته شده گان انگلیس هـــا و ارتجاع داخلی و خارجی، که قبلا تاب و توان اندیشه های انقلابی و دوران ساز ما را به کلی نداشته بودند و قبلا هم در پاکستان تنظیم های دوگانه، سه گانه، و چند گانه را تشکیل داده بودند و در راس هر کدام چهره های معروف و آتش افروز و قاتلین و قطاع الطریقان جهادی، چون گلب الدین، ربانی، سیاف، اسماعیل خان، و غیره و غیره شامل بودنــــــد قدم به قدم نصایح، و دستور های فتنه انگیز باداران شانرا یعنی دستگاه سیا، آی اس آی پاکستان و دیگر وابسته های شانرا تعقیب و عملا با کشتار و ترور و آتش سوزی ها، وارد کار و زار براندازی حکومت و دولت قانونی ما گردیدند و بگفتهء خود آنها هشتم ثور ۱۳۷۱ را که بآن "انقلاب اسلامی" نام نهادند به "پیروزی" رسانیدند و حق نمک آنــــها یعنی باداران شانرا، ادا نمودند.

با بوجود آمدن این دولت باصطلاح اسلامی نام نهاد شان ولی در واقعیت امر حکومت و دولت خود ساخته و اجیر به بیگانگان، تمام آرزو های مردم، بخاک و خون کشیده شد و دستاورد های آن تا همین اکنون، بجز از قتل و قتال، عدم مصئونیت مادی و معنـوی ترور ها، اختطاف ها، خیانت ها، فساد اداری، ارتشا، ازدواج های اجباری با دختران کم سن، بچه بازی ها، رقصاندن دختران و پسران نو بالغ، دروغ پراگنی ها، کـشت و توسعه زرع خشخاش، مصاب بودن و یا مصاب ساختن هزاران هزار از نو جـــوانان ما بشمول زنان و مردان بمواد نشه ای، حیف و میل میلیارد ها دالر، کمک های خارجی دستاورد های دیگری نداشته اند. این حقایق را همه اگر تا دیروز برای شان دروغ و یا افسانه بود، ولی امروز با دسترسی و پیشرفت ساینس و تکنالوژی و بسط و گستـــرش رسانه های خبری از تلویزیون ها گرفته تا رادیو ها، نشرات مطبوعاتی در داخل و خارج و غیره میتوانند بر این حقایق دست یابند، طوری که هم اکنون بآنها دسترسی دارند.

بهر ترتیب کسانیکه واقعا به تاریخ میهن و مبارزات صادقانه و واقعا دورانساز و بدرد بخور، غرض آبادی میهن و مردم، عقیدیت مستحکم و پایدار داشته باشند و بخواهند باین عقیدت های شان بروشنایی تعالیم و اندیشه های انقلابی و دورانساز و عاری از سنن کهنه و ناپسند و باور های نادرست دینی و مذهبی و اسلامی، خدمت و یا خدماتی را انجـــام دهند باید هر چیز را و هر واقعه تاریخی، اجتماعی، سیاسی و مذهبی و غیره را از دید گاه بصیرت نظر کنند و کور کورانه طوری که در گذشته فریب این مجاهدین بنام را تحت پوشش دین و مذهب و شعار های فرتوت و نادرست و عدم اگاهی کامل از کمونست و کمونیزم خورده بودند، دیگر استهزا آور است و یا خواهد بود، که دوباره خــــط مشی انها را (همین دسته ها و سردسته های مجاهدین بنام) را تعقیب و در تطبیق آن در عمل بکوشند. من به صداقت و بحیث یک وظیفه میهنی و بحیث یک اولاد وطن عزیزم این را به صراحت میگویم که اگر به حاکمیت این دسته های فریبی و مملو از اندیشه های ارتجاعی خاتمه بخشیده نشود، گروه های نام نهاد دانش، طالبان، القاعده و غیره و غیره در تلاش اند، که یکبار دیگر میهن عزیز ما را لانه ترور و تروریزم، بسازند. چنانچه ما نشانه های ایجاد گرانهء این گروپ های تروریستی در بعضی نقاط میهن عزیزما شاهد استیم و اگر چنین شود، در عواقب بعدی آن همه ای از هممیهنان شریک خواهند بود و آنگاه پشیمانی سودی نخواهد داشت. پس بهتر که جلو حادثه ها را قبل از وقوع به هر قیمتی که است و باشد، باید گرفت و در اخیر یک چیزی را با قاطعیت میگویم و اکنون هم خلق های زحمتکش و تحت ستم در میهن عزیز ما و خاصتا و خاصتا، نسل جوان باین باور اند که اگر همین فرزندان صدیق ح.د.خ.ا.، که از تجارب اندیشه های انقلابی بخاطــــر آبادی مردم و میهن، آبدیده ترین میباشند، چاره آبادی و سعادت مردم و میهن را، نخورند هیچ نیروی ارتجاعی و ضد ملی و پیوسته به دشمنان داخلی و خارجی ما، قادر نخواهند که آین آرمان مقدس خدمت به یک میهن آزاد و مستقل و سر بلند را، بر آورده سازند. لذا در اخیر به یکی دو شعار کوتاه بحثم را خاتمه میدهم:

- به پیش بسوی ایجاد یک افغانستان مستقل، آزاد و سربلند با همدستی و اتحاد نظر همه نیرو های چپ انقلابی.

- نابود باد دشمنان آبادی میهن و مردم، به هر جاییکه زیست دارند.

 

 

 

 

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

 

www.esalat.org