یکشنبه،  ۳۰ دسمبر ۲۰۰۷

 به مناسبت ۲۸ مین سالروز
 مرحلۀ نوین ۶ جدی

نویسنده: آریا

 امروز درست ۲۸سال از استقرار حاکمیت حزب و دولت دموکراتیک افغانستان به رهبری مرحوم ببرک کارمل میگذرد و در این روز به ظلم و ستم جلاد سیا و این ادمکش خونخوار حفیظ الله امین خاتمه داده شد.

در ماه ثور سال ۱۳۵۷ هجری شمسی مردم افغانستان و روشنفکران این کشور که بعد از دهه ها جفا و ستم و بی عدالتی خاندان نادری به ستوه امده بودند، قیام ۷ ثور سال ۱۳۵۷ را علیه رژیم فاشیستی سردار محمد داود براه انداختند و در نیتجه حکومت فاشیستی داود سرنگون گردید و حاکمیت حزب و دولت دموکراتیک خلق افغانستان برقرار گردید، ولی حاکمیت جدید بعد از استقرار، مورد تهدیدِ عناصر مرتجع درون حزبی و امپریالیزم منطقه قرار گرفت، ولی عناصر مرتجع درون حزبی به رهبری حفیظ الله امین در صدد از بین بردن حکومت مردمی افغانستان برآمدند و حفیظ الله امین در یک همکاری مخفیانه با سیا امریکا و امپریالیست های پاکستان، چین و اسراییل به عرصه قدرت آمد و با استقرار حکومت دهشت، ترور و ایجاد خفقان و اختناق سیاسی دست به تبعید و کشتار و زندانی کردن روشنفکران و رهبران حزب دموکراتیک خلق افغانستان و مردم بی گناه، زنده به گور کردنها، ایجاد یک فضای پولیسی در کشور و جنایات زیادی زد تا اینکه در مرحلۀ نوین ۶ جدی مردم و روشنفکران افغان به رهبری مرحوم کارمل باند سفاک و جنایت کار امین را سرنگون و حاکمیت مردمی دوباره برقرار گردید.

بعد از این مرحله، روند دموکراتیک در کشور تحت زعامت مرحوم کارمل اغاز شد و در این مرحله دموکراتیک، کارهای ذیل به انجام رسید:

        تشکیل اردوی نیرومند مدافع استقلال و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی افغانستان از ۴۵ هزار نفر به چهارصد هزار ۴۰۰۰۰۰ تن، با مجهزترین سلاح ها و تخنیک محاربوی ؛

        ایجاد واحدهای اداری در تمام کشور که قبلاًً از حاکمیت بریده بودند؛

        تشکیل نیروهای خودی و دفاع از انقلاب ؛

        رشد متداوم اقتصاد که همه ساله قوس سعودی را می پیمود ؛

        فراهم نمودن زمینهء کامل ادای فرایض دینی برای مردم مسلمان و متدین افغانستان و هم چنان فراهم آوری زمینه برای ادای مراسم و مناسک ادیان اقلیت ؛

        سهیم ساختن همهء اتباع کشور در حاکمیت، اعم از خورد و بزرگ بدون تبعیض ؛

        گسترش معارف و فرهنگ ملی ؛

        حفاظت از آثار باستانی و موزیم ها و ایجاد موزیم های جدید ؛

        تربیهء کادرهای ملی و متخصصان افغانی و طرح و تطبیق سیاست کادری در تمام ساحات ؛

        توجه به حقوق زنان و رعایت و قانونی گردانیدن برابری حقوق زن ؛

        ایجاد ادارهء نوین مطابق نورم های قبول شده در سطح کشورهای پیش رفته ؛

        نشر کتب و آثار سیاسی، فلسفی، تاریخی، ادبی، دینی (چاپ قرآن مجید و تفسیر شریف در مطبعه ی دولتی) و غیره و غیره در اثر کار شباروزی همهء روشنفکران جامعه در پهلوی حزب دیموکراتیک خلق افغانستان ؛

        تشکیل اتحادیه های صنفی، کوپراتیف های دهقانی، انجمن نویسنده گان و شعرا، اتحادیهء ژورنالیستان، اتحادیهء روشنفکران ایجادگر، انجمن حقوق دانان، گسترش فعالیت اکادمی علوم، ازادی هزاران محبوس از زندانهای کشور، اعمار ساختار های اساسی کشور اعم از بند ها، سرک ها، شبکه های برق رسانی، شفاخانه ها و هزاران ساختار های دیگر، تربیه هزاران کادر مسلکی و اعزام هزاران جوان افغان برای تعلیمات عالی تر به خارج از کشور، در مراکز تعلیمی افغانستان علاوه بر کادر های داخلی، محصلان و کادرهای کشور های همچو کوریا، هند، سوریه، مصر، عراق، فلسطین و برخی کشورهای دیگر تربیه میگردید ؛

        ایجاد روابط مثبت با کشورهای جهان و به اهتزاز دراوردن بیرق های جمهوری دموکراتیک افغانستان در ده ها کشور جهان و ایجاد روابط دیپلوماتیک بر اساس اصل احترام به تمامیت ارضی و احترام به حقوق اتباع ؛

        ایجاد نماینده گی ها و سفارت های کشور های دنیا اعم از اروپایی، اسیایی،امریکایی، افریقایی در داخل کشور و برسمیت شناختن دولت جمهوری دموکراتیک افغانستان به حیث دولت مردمی و مشروع افغانستان و برخاسته از میان توده های افغان و هزاران کار مثبت که توسط دولت جمهوری دموکراتیک افغانستان و تحت زعامت مرحوم کارمل صورت گرفت ؛

دولت جمهوری دموکراتیک افغانستان که تحت اساسات انترناسیونالیستی با پیشتیبانی مردم شجاع افغانستان به قدرت مشروع در افغانستان دست یافت و این دولت به عنوان دولت مشروع و مردمی افغانستان ضامن تأمین منافع و مشروعیت سیاسی افغانستان در جهان بوده است، گفتار ذکر شدۀ فوق این را میرساند که علی الرغم تبلیغات خصمانه امپریالیست ها و نوکران انها و بعضی از رسانه های مزدور، حاکمیت حزب و دولت دموکراتیک افغانستان نی یک فاجعه برای افغانستان، بلکه یک دوران طلایی و رفاه عامه برای افغانستان بود که در زمان حاکمیت حزب و دولت دموکراتیک افغانستان، کشور ما افغانستان یک کشور نیرومند و مترقی در سطح کشورهای اسیا محسوب میگردید، در حالیکه نوکران امریکا و اسراییل و نوکران ارتجاع منطقه و رسانه های مزدور در صدد ان هستند که حقیقت را پنهان نمایند و فریب، خیانت را جانشین حقیقت نمایند، ولی اینها این را فراموش کرده اند که حقیقت و راستی همچون افتاب درخشان است و همانطوریکه افتاب هرگز پنهان نمیشود، حقیقت و راستی هم هیچوقت پنهان نشده و همچو افتاب درخشان می درخشد.

 حضور نظامی قوای شوروی در افغانستان :

 در مورد حضور نیروهای نظامی اتحاد شوروی در افغانستان باید گفت که حضور آنها در افغانستان کاملاً شکل قانونی داشت و بنا بر دعوت و موافقتنامۀ ۵  دسمبر سال ۱۹۷۹ میان دولت جمهوری دموکراتیک افغانستان و دولت اتحاد جماهیر شوروی صورت گرفته بود و ادعا های بعضی از کارشناسان بیسواد و رسانه های مزدور در مورد تجاوز اتحاد شوروی به افغانستان و مسؤول شناختن حزب دموکراتیک خلق افغانستان یک ادعای کاملاً نادرست و مغرضانه بوده و میباشد و در این مورد اسناد و شواهد هم وجود دارد که حضور آنها در افغانستان کاملاً صلح امیز و فقط برای حمایت از حاکمیتِ حزب و دولت دموکراتیک در مقابل تهدیدات بسیار جدی و مستیقم امپریالیست ها و نوکران منطقوی انها و همچنان تهدیدات مستیقم گروهگ های افراطی اسلامی بود و همیشه مرحوم کارمل از تهدید اسلامگراها و تبدیل افغانستان به یک مکان تروریستی سخن میگفت و بعد از گذشت ۲۰ سال ما شاهد هستیم که افغانستان توسط جهادی ها ! به یک مکان تروریستی دنیا تبدیل شد و مردم افغانستان و دنیا بعد از ۲۸ سال به حقانیت مرحوم کارمل و سخنان شان پی بردند و حضور شوروی ها هم بنا بر همین تهدیدات که امروز گریبان تمام دنیا را گرفته است، صورت گرفته بود .

 

www.esalat.org