«به استقبال چهل و پنجمین سالروز حیات پُربار ح.د.خ.ا.»

 

به رهبران و رهروان ح.د.خ.ا (حزب وطن) سپاس

 

سالروز وفات رهبر گران مایه حزب دموکراتیک خلق افغانستان رفیق کارمل فقید را به همه رهروان و مبارزان صدیق حزب ما تسلیت و تهنیت عرض میدارم.

۴۵ سال قبل از امروز فرزندان صدیق وطن ما تصمیم گرفتند، فیصله نمودند، بسوی حماسه ها، بسوی سعادت و به پاس حرمت نام افغانستان هستهء فعالین پیشگام و خدمتگذاران راستین افغانستان را بنیان گذاشتند. شالوده و اساس تمدن انکشاف پیشرفت و مقاومت را علیه استعمار گران با شعار خدمت و حمایت از حقوق و آزادی های انسانی بنام راه و مرام دموکراتیک خلق افغانستان ناشر اندیشه های نوین بنیان گذاری نمودند، پرچم آزادی، استقلالیت، حفظ حقوق و کرامت انسانی را که ناشر افکار دموکراتیک مشروطه خواهان و جنبش جوان نهضت امانی در کشور شان بود بر افراشته نگهداشتند.

این سیاه و سیاه دلان این انگریز و استعمار گران بودند که با تحمیل اهداف ضد انسانی و اسلامی از احساسات ملی و مذهبی مردم ما در جهت سرکوب نهضت امانی و سرنگونی پرچم آزادی محکوم ساختن نیروهای ملی دموکراتیک به خشونت علیه استقلال و آزادی کشور و مردم مامتوسل گردیدند. زنجیر برده گی و اسارت را بر دست و پای مردم و کشور ما بنام دموکراسی، نجات کشور و مردم ما از چنگال فوندامینتالیزم و تروریزم بین المللی بستند وخود به مدافعان و معامله گران قرن ۲۱ با ایجاد و ختم مرحله سیاه استعماری شان در جنگ و مقاومت قرار گرفته اند .

سپاهیان دلیر و نیروهای پیور صادق و وفادار به اندیشهء مردمی و آزادی کشور ما و منطقه با افکار نوین استفاده از انکشافات معاصر تفکر انسانی علیه استعمار و استثمار دلیرانه کار و پیکار مینمایند. از امکانات فکری الی رسیدن به آخرین چهره و مهره جدید مولده علیه عملکرد های دروغین شان متحد گردیده از زبان قلم، سایت انترنتی، نشرات و آخرین دست آورد علم و تخنیک جدید علیه استعمار و بر ضد اهداف انسانی شان متحد گردیده شعار های جدید را بخاطر شکست شان از تمثیل اهداف دروغین آنها علیه مردم، کشور و جامعه جهانی استحصال حقایق را مینمایند.

صلح و دموکراسی تنها شعار ما نبوده، بلکه جهان دیروزی و نوین امروزی تمثیل واقعیت های نوین ح.د.خ.ا. را درک و مردم ما مصوونیت دیروزی و بقای آینده خودرا در اشتراک وسیع کادرهای این حزب در جهت ختم بحران موجوده کشور و منطقه احساس نموده و مینمایند. انسجام دوباره اعضای حزب و تحکیم هرچه بیشتر وحدت حزبی ما ضامن تحقق و خواست های مردم و کشور ما در شرایط کنونی میگردد.

فرخنده باد  چهل و پنجمین سالروز تاسیس ح.د.خ.ا.

با احترام، سنجر غفاری از مسکو

۲۸ نوامبر ۲۰۰۹ 

 

 

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

www.esalat.org