شنبه، ۲۰ جون ۲۰۰۹

کانون نویسندگان ایران (در تبعید)

Iranian Writers Association

(in Exile)

به یاد درخشان سعید سلطان پور

ایران من

ایران انقلاب های خاموش

مغلوب

خاموش

شیر گرسنه حفته به غوغای آسیا!

 

سی و یکم خرداد، سال روز اعدام شاعر، نمایشنامه نویس و کارگردان انقلابی تئاتر سعید سلطان پور است.

حکومت اسلامی در ۳۱ خرداد سال ۱۳۶۰ در یک هجوم وحشیانه، به شکل تازهای کشتار فرزندان فداکار و انقلابی مردم ایران را آغاز کرد و سعید سلطان پور را همراه ۱۴ تن از دیگر زندانیان سیاسی به قتل رساند. ماموران امنیتی حکومت اسلامی، سعید را در شب جشن ازدواج اش دستگیر کردند و هنگام اعدام سلطانپور و هزاران اعدامی دیگر، خمینی رهبر، خامنهای رییس جمهور و میرحسین موسوی نخست وزیر بود.

از همین مقطع بود که رژیم شمشیر سرکوب خود را از رو بست و سیاست سرکوب آشکاری را در تمامی جامعه در پیش گرفت که در نتیجۀ آن، روز به روز بر شدت پایمالی حقوق مردم و کشتار دگراندیشان، آزادی خواهان و برابری طلبان افزوده شد.

سعید سلطان پور، یکی از چهره های درخشان ادبیات و هنر و مبارزه مردم ایران بود و در در دفاع از آزادی و برابری، سالهای پرباری از زندگی اش را در زندان و زیر شکنجه و آزار رژیم شاه گذراند و در حکومت اسلامی نیز به خاطر هنر، خلاقیت ادبی و تاثیرات شگرفی که در فرهنگ پایداری باقی می گذاشت بی درنگ دستگیر شد و در زمان کوتاهی پس از آن به قتل رسید.

سعید سلطان پور یادآور خاطره شاعران و هنرمندان انقلابی و مبارزی همچون قرهالعین، عارف، فرخی یزدی و عشقی بود و پیوندی بین سنت پایداری گذشته و اکنون جامعه ما به شمار می آمد.

اینک در آستانه خیزش همگانی مردم ایران که سرکوب ارتجاع اسلامی ابعاد عظیمی یافته، یاد سعید سلطانپور همچنان زنده و آموزنده است و جنایت حکومت اسلامی در سرکوب و اعدام فرزندان جامعه ما، نشانه سبعیت رژیمی ست که دچار تشنج مرگ شده است.

کانون نویسندگان ایران در تبعید، در راستای دفاع از آزادی اندیشه و بیان، یاد سعید سلطانپور و همه انسان های آزاده و برابری خواه را که در دفاع از حقوق حقه مردم ایران برای یک زندگی بهتر و آزاد جان خود را از دست داده اند گرامی می دارد و یقین دارد که آزادی اندیشه و بیان را نمیتوان در بند نگه داشت.

کانون نویسندگان ایران (در تبعید)

۳۱ خرداد ۱۳۸۸ - ۲۰ ژوئن ۲۰۰۹

kanoon_dt@yahoo.com

www.iwae.org