«به استقبال چهل و پنجمین سالروز حیات پُربار ح.د.خ.ا.»

به مناسبت چهل و پنجمین سالگرد ح.د.خ.ا.

"نظر پیشنهادی"

راه اصولی و ثمربخش!

با مطالعۀ فراخوان رفیقانه، منتشرۀ سایت «اصالت» به مناسبت چهل و پنجمین سالروز ح.د.خ.ا.، آگاهی مناسبی بدست آمده، که در آن مورد چنین ابراز نظر میگردد:

وفاداری به آرمانها و ماهیت ح.د.خ.ا.، مؤسس و رهبر آن شادروان رفیق کارمل جزو مزایا، اخلاق و خصوصیات راستین وارثان و رزمندگان برحق حزب بوده و هست، که به هیچ وجه نمیتوان آنرا نادیده گرفت.

آن آرزو و تصمیم در تجلیل از مناسبات، سالروزها، یادبودهای تاریخی مبارزات خلق های افغانستان در راه آزادی، استقلال، دموکراسی، حاکمیت ملی، عدالت اجتماعی و ترقی اجتماعی، و ابراز خورسندی و مسرت درین موارد، همیشه ماهیتاً زنده باقی مانده است.

پیشروان مجرب ح.د.خ.ا. با درک و آگاهی کامل دست داشته خود، و با آموزشی که از تجارب پُرافتخار رهبری کارمل و همرزمان صادق و وفادارش کمائی کرده اند، واقعبینانه می اندیشند که بسیاری از واقعات، حوادث و جریانات، فعالیت های گوناگون مثبت و منفی، پیروزیها، در روند مبارزه طولانی تاریخی حزب، صورت گرفته، که تا کنون درست روشن نگردیده است! و ضرورت مبرم به بررسی، پژوهش و تحلیل علمی همه جانبه دارد، که به آموزش، معلومات و آگاهی گذشته همه مبارزان می افزاید، و در آینده میتوان از آن بحیث بنیاد های پایدار، مستحکم، و دقیق برای تدوین تاریخ مکمل ح.د.خ.ا. و مبارزات آن، مدنظر گرفت!

اگر برخی از مطبوعات، نشرات و کتب درین رابطه نگاشته شده است، متأسفانه یا اینکه دقیق، واقعبینانه و درست نبوده، و یا الهام از موضعگیریهای بلند پروازی، خودخواهی و مشخص خود نویسنده گرفته شده است، و یا اصلاً در خدمت دشمنان جنبش ملی و دموکراتیک و مترقی میهن، قرار گرفته، تلاش ورزیده اند، به جنایات و انحرافات خود شرعیت و تبرئه بخشند!

و شماریکه راه اصولی، سالم و واقعبینانه تاریخی مبارزه ح.د.خ.ا. را دنبال کگرده اند و بشکل دقیق و علمی صفحاتی را به رشتۀ تحریر سپرده اند، بشکل قلمی باقیمانده است، و نسبت مشکلات مالی و غیره نتوانسته اند به نشر بسپارند. لذا مناسب خواهد بود، که کمیته ای بنام "کمیته طبع و نشر حزبی" ح.د.خ.ا. و یا بنام دیگری تأسیس و چنین وظیفه شریفانه ملی و تاریخی را بدوش گیرد، وقتاً فوقتاً برخی از رساله ها و بررسی های تحلیل و تحقیق یافته سالم و درست را، دور از هرگونه خصلت های خصمانه، و حاشیه روی، به نشر بسپارند.

اکنون، اگر تصمیمی اتخاذ شده است که محفلی به مناسبت چهل و پنجمین سالگرد ح.د.خ.ا. برپا گردد، مناسب خواهد بود، که مصارفات چنین محفل، به حیث هستۀ کوچک سرمایه مقدماتی برای کمیته استفاده شود. هر علاقمند وفادار به ح.د.خ.ا. در آینده میتواند، حتی المقدور- آهسته، آهسته، از راه پرداخت اعانه به این سرمایه بیافزاید.

چنین رساله ها و کتب میتوانند، نسبتاً آسان به چاپ رسند و به قیمت های نازل به فروش رسانده شوند، تا مورد استفاده همگانی قرار گیرند.

بدین وسیله میتوان روند تاریخ حزب و ارزش های ملی و دموکراتیک و مبارزه طولانی حزب را جاویدانه، با اسناد نگهداری نمود، و پرده را از روی موضعگیریهای ضداصولی، و ضد مبارزه ملی و دموکراتیک، معامله گران و بازیگران، و منافقان سیاسی، به دور انداخت!

چنین راه . . . یک راه اصولی و ثمربخشی بشمار میرود!

 

"باریک بین"

   

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

www.esalat.org