دو روئی هم حد می شناسد

محبوب الله زارع

Thu, December 3, 2009 20:33

جنبش مترقی، چپ و دادخواهانهﺀ سدهﺀ بیستم افغانستان چهره های برجسته ای نظیر میر غلام محمد غبار، استاد زعما، محمودی، نور محمد تره کی، ببرک کارمل، محمد طاهر بدخشی، میر اکبر خیبر، داکتر زرغون، بحرالدین باعث، عبدالمجید کلکانی و شمار با نام و بی نام دیگری را در سینه دارد که نقش هر کدام با در نظر داشت گرایش های فکری و تاثیر گذاری سیاسی آنها بر حالت مشخص آن دوران، در خور پژوهش و در موارد ویژه ای شایستهﺀ ارج گذاری است٠ از میان آنها نام ببرک کارمل نه تنها معرف یک شخصیت فزیکی بلکه تجلی گاه خط فکریی است که پرورش یک نسل کامل انقلابی در دهه های شصت و هفتاد سدهﺀ پیشین به آن بستگی دارد٠ ببرک کارمل بدون شک یکی از سیما های نامدار و یکی از رهبران ورزیدهﺀ جنبش چپ افغانی نیمهﺀ دوم سدهﺀ بیستم به حساب می آید٠

شخصیت ببرک کارمل باید در دو بعد: کارمل پیش از قدرت و کارمل بر مسند قدرت در شرایط حضور ارتش اتحاد شوروی به تحلیل و تحقیق گرفته شود که همین لحظه هدف قلم نگارنده نیست، برای این کار وقت جدای را باید صرف کرد، ولی آنچه نگارنده را متحیر و متعجب می سازد برخورد فرصت طلبانه، استفاده جویانه و عوامفریبانهﺀ حلقاتی از حزبی های سابق با نام و شخصیت ببرک کارمل است٠ آنها در حالیکه مدت ها قبل بر آنچه آرمان ببرک کارمل، منافع زحمتکشان، اندیشه های چپ و دادخواهانه نامیده می شود خط بطلان کشیده تسلیم ارتجاع شده اند باز هم با پرروئی تمام به نام، گفتار و تصویر کارمل می چسپند و گوئی پیرو راه آن زنده یاد اند و به آرمان هایش خیانتی نکرده اند٠ آنها نه تنها در حق او و تاریخ جنبش چپ افغانی ظلم و جفا روا می دارند بلکه اندیشه های عدالت خواهی را به تمسخر می گیرند٠

انگیزهﺀ نوشتن این چند سطر، نشر تصویر و نقل بی رابطهﺀ گفته ای از ببرک کارمل به مناسبت سیزدهمین سال درگذشت او، در سایت انترنتی حزب متحد ملی افغانستان، "وطن" است٠ فهمیده نشد که هدف چیست؟ حزب متحد ملی کی را فریب می دهد؟ مبرهن است که روشنفکران چیز فهم افغانستان و هزاران رزمندهﺀ خانوادهﺀ حزبی دیروز بار دیگر تسلیم فریب و حقه بازی های سیاسی تکراری نمی گردند٠ اگر ببرک کارمل گفته بود، "مظاهر موجود طایفه پرستی، خانواده پرستی و گروه بازی، محافل گرم رفاقت بازی شخصی، مقام پرستی و عدم اعتماد متقابل در بین حزب به وحدت آن لطمه وارد می کند"، برای حزب دموکراتیک خلق افغانستان یعنی حزب حاکم آنوقت گفته بود، برای حزبی گفته بود که قدرت سیاسی را در دست داشت و مسئول سرنوشت میلیون ها انسان جامعهﺀ افغانی بود٠ گفته های نقل شدهﺀ او برای حلقات و گروه های دریوزه گر ارتجاعی امروزی که در بیچاره گی فکری بسر می برند، به هر در و پنجره سر می زنند تا جای پای پیدا کنند وفق نمی کند٠ حزب متحد ملی افغانستان یکی از آنجمله است٠

حزب متحد ملی در بستر ضدیت با جنبش چپ و هواخواهی از عناصر مزدور و گماشته شدهﺀ بعد از یازدهم سپمتامبر ٢٠٠١ پایه گذاری شده در ابتدا راه حمایت از رژیم کرزی را انتخاب کرد بعد به جبههﺀ مجاهدین پیوست٠ فعالیت حزب متحد ملی در وضعیت کنونی اش هیچ وجه مشترکی با شخصیت و تفکر ببرک کارمل نداشته جز ابزار سازی نام او به قصد فریب صفوف حزب متحد ملی که بیشتر از پیروان دیروز ببرک کارمل اند هدف دیگری دنبال نمی گردد٠

برخی اعضای حزب متحد ملی، پیوستن شان به جبههﺀ مجاهدین را با خواست های مرامی آنوقت حزب دموکراتیک خلق افغانستان مبنی بر ایجاد جبههﺀ متحد ملی یا پیدایش جبههﺀ ملی پدر وطن به مقایسه گرفته می خواهند برای عضویت شان در جبههﺀ چپاولگران جهادی دست آویز بتراشند٠ چقدر سواد سیاسی داشت تا به تفاوت این پدیده ها پی برد٠ معلوم می شود که این افراد حتی از مرامنانهﺀ آنزمان حزب خود نیز بی خبر بودند٠ ربانی، سیاف و گلبدین همان وقت هم موجود بودند ولی ببرک کارمل و حزب دموکراتیک خلق افغانستان تصمیم ایجاد جبهه را با آنها نداشتند٠ هدف، ایجاد جبهه با نیروهای مترقی و دموکراتیک بود٠ اگر حزب متحد ملی؛ ربانی، سیاف و دیگر غارتگران جمع شده در جبههﺀ مورد نظر را نیروهای طرف همکاری و همپیمانی سیاسی می شمارد به دشواری می توان این حزب را ماهیتأ از جنایت کاران جهادی تفکیک کرد٠

با نشر گفتار و تصویر ببرک کارمل به هر مناسبتی که باشد نمی توان روی خود را شست٠ بلآخره دوروئی هم یک حد و مرزی دارد٠

به هر رنگ که خواهی جامه میپوش         من از طرز خرامت میشناسم

 

۳ دسمبر ۲۰۰۹

 

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

www.esalat.org