چهارشنبه، ۵ فبروری ۲۰۲۰

 


       
  
دکتور صبورالله سیاهسنگ

            

هیــولا در قفــس

 سالها پیش، در شمارۀ شانزدهم «اخبار هفته» (کابل/ ۲۵ اپریل ۱۹۹۱) گزارشی خوانده بودم با سرنامۀ «جلاد انقلاب در زندان دهلی» که در بخش‌ های آن آمده بود:

«آقای اسدالله سروری سابق معاون شورای انقلابی و معاون صدراعظم جمهوری افغانستان برای سی ‌و نهمین بار در برابر قاضی در محکمۀ «تیس ‌هزاری» ظاهر گردید. آقای اسدالله سروری ره به تاریخ ۱۱ جون ۱۹۹۰ به اتهام نداشتن اسناد قانونی مطابق ماده چهاردهم مقررۀ ثبت اتباع خارجی گرفتار کردند و از ده ماه به این طرف در زنداه بسر میبرد . . . . آقای لحظه یی قبل از آن که به پیشگاه قاضی حضور یابد در برابر خبرنگاران ادعا کرد که توقیف غیرقانونی اش بخشی از "کینه ‌جویی‌ های سیاسی" را تشکیل میدهد. او گفت که نامه‌ یی را به چندرا شیکر صدراعظم هند و دیگر رهبران سیاسی به شمول راجیو گاندی فرستاده و در آن تقاضای پناهنده گی سیاسی کرده است. وکیل مدافع همچنان نامه یی را که آقای سروری به تاریخ ۱۲ اپریل ۱۹۹۰ عنوانی اس. کی. سنگ سکرتر وزارت خارجۀ نوشته بود نیز به محکمه پیشکش کرد. آقای سروری در نامه متذکر شده بود که شاید حمله یی بر علیه او صورت گیرد. بنا بر گفته ی اسدالله سروری دلیل اذیت او همانا کودتای ناکام مورخ ۶ مارچ ۱۹۹۰ است که شهنواز تنی وزیر دفاع آن را رهبری میکرد و آقای نجیب ‌الله او را از سازماندهان کودتا میداند. آقای سروری علاوه کرد که: رییس جمهور نجیب الله مرا از جمله مخالفان عمدۀ سیاسی خود می داند. من می ‌دانم که اگر به افغانستان برگردم در انتخابات حزب او را شکست می ‌دهم". او ادعا می کند که پاسپورت و دیگر اسناد مربوط را آقای شعیب  یکتن از کارداران سفارت افغانستان در دهلی درست زمانی زمانی با خود نگه داشت که می ‌خواست ذریعه پرواز نمبر ۴۵۱ شرکت هواپیمایی هندوستان عازم وابل شود.»

 (Times of India, April 10, 1991)

 

آقای شعیب را پس از بیست ‌و پنج سال یافتم. گفت ‌و شنود تلفونی زیرین (یازدهم اکتوبر ۲۰۱۶) بر گوشه‌ هایی از رویداد یادشده روشنی می ‌اندازد:

سیاسنگ: سدالله سروری چرا به هند آمد؟

شعیب: قوای شوروی‌ پس از ده سال حضور مسلحانه در افغانستان به کشور شان برگشتند. با گذشت یک سال دیگر، دولت جمهوری دموکراتیک افغانستان آن پشتوانۀ قوی قبلی و توان قسمی برای دفاع مستقلانه را نداشت. در شروع ۱۹۹۰ اسدالله سروری تصمیم گرفت که در سرنگونی قدرت سیاسی به رهبری داکتر نجیب سهم بارزی ادا کند. او ماموریت رسمی در یمن جنوبی را خودسرانه ترک کرد و به منظور رهبری و تقویت عملیات نظامی که امروز به نام "کودتای ناکام شهنواز تنی" یاد می ‌شود، راه هند را در پیش گرفت.

سیاسنگ: چگونه از نقشۀ او آگاه شدید؟

شعیب: سفارت‌ ها در هر کشور دارای کارمندان مخصوص استخبارات در پوشش پست‌ های دپلوماتیک هستند. آنان تمام حرکات مشکوک چهار طرف خود را زیر نظر دارند و هر اقدام کوچک و بزرگ را از نگاه امنیتی تحلیل و تجزیه می‌ کنند. پیش از پرواز سروری، گزارش محرم از یمن به وزارت امنیت دولتی فرستاده شد. در نتیجه، داکتر نجیب به فاروق یعقوبی وزیر امنیت دولتی و او به ریاست ادارۀ اول امنیت امر داد تا مکتوب عاجل به سفارت افغانستان در هند فرستاده شود. در مکتوب آمده بود که باید جداً مانع سفر سروری از هند به افغانستان شویم.

سیاسنگ: یافتن سروری در هند دشوار بوده باشد.

شعیب: این رشته مانند هر مسلک دیگر مشکلات خود را دارد. سروری شخص مجرب و کارکشته است. طبعاً کارهایی می‌ کرد تا نقش پای بر جای نگذارد. من هم تمام امکانات، احتمالات و خطرات را مدنظر گرفته، عمل کردم و او را یافتم.

سیاسنگ: از کجا؟

شعیب: سروری چون هوشیاری و چالاکی فوق ‌العاده دارد، از میدان هوایی بمبی راساً به دهلی نیامد. از لحظۀ اول (شانزدهم جنوری ۱۹۹۰) که به خانۀ عبدالکریم شیرخان رفت؛ زیر نظر گرفته شده بود. وقتی به دهلی رسید، معلومات به دست آوردم که در هوتل Classic Palace است. رفتم و از جوان مؤظف امور محفاظت اسناد اتباع خارجی خواستم برایم یک بوتل کوکاکولای سرد بیاورد. در فاصلۀ بین رفت و برگشت او، پاسپورت سروری را از قفسۀ مخصوص دیواری پشت دفتر پذیرش برداشتم و آوردم به احــمــــد سرور - باجناق داکتر نجیب - ســــــــفیر افـغـــــانستان در هـنــــــد و داکتر ضمیرالدین میهن‌ پور رییس ادارۀ اول امنیت در Maurya Sheraton Hotel  گفتند: هنوز وقتش نرسیده است. اسناد را به جایش بگذار. کار خطرناک است. نباید ازین نقطه شروع شود.

           

   احمد سرور- سفیر افغانستان در هند      داکتر ضمیرالدین میهن‌ پور

سیاسنگ: همان شیرخان مشهور به "کریم لالا" برادرخواندۀ پدر داکتر نجیب ‌الله؟

شعیب: بلی. سروری می ‌خواست به حمایت کریم لالا کابل برود، ولی خبر نبود که ما با وی رابطۀ مستحکم‌ تر داشتیم.

سیاسنگ: گام دیگر؟

شعیب: جزئیات را به وزارت امنیت دولتی اطلاع دادم. داکتر نجیب دو نفر - هر دو به نام‌ های نظر محمد و هر دو مربوط جناح خلق - یکی وزیر دفاع اسبق و دیگر منشی کمیتۀ مرکزی حزب را از کابل فرستاد تا سروری را قانع سازند که از اقدامات خصمانه علیه نظام دست بکشد. آن ‌ها را از میدان هوایی دهلی گرفتم. اولین پرسش شان چنین بود: سروری را از کجا پیدا کنیم؟ گفتم: شما را به هوتل Classic Palace می ‌برم. تا شام حتماً او را می ‌بینند.

سیاسنگ: با هم دیدند؟

شعیب: شب اول در هوتل با هم دیدند. شب دوم کبیر فراهی - سکرتر اول سفارت مربوط جناح خلق - همۀ شان را در خانۀ خود دعوت کرد. از مرکز دستور آمد که باید مراقب اوضاع باشم یعنی در مهمانی شرکت کنم. شب در بارۀ رفتن یا نرفتن سروری به کابل صحبت نشد، به خا طری که من هم در میان شان بودم. اشتراک کردن من باعث شد که صرف بنوشیم، ‌غذا بخوریم و متفرقه صحبت کنیم. فردای آن روز، اعضای هیات به ما گفتند: "سروری را قناعت دادیم که بعد از تداوی خود به یمن برگردد".

سیاسنگ: سروری پذیرفته بود؟

شعیب: ظاهراً قبول کرده بود، اما واضحاً تمام وعده ‌هایش دروغ بود. می‌ خواست ما را فریب بدهد و به هر شکلی که باشد، کابل برود و در کودتا شرکت کند. نزدهم فبروری ۱۹۹۰ - دو هفته پیش از وقوع کودتای شهنواز تنی - سروری به سفیر گفت: "فردا چاشت مهمان شما هستم. برایم آش و قروت وطنی تهیه کنید. می ‌نشینیم، می ‌نوشیم، می ‌خوریم و یگان قصه و مشورۀ دوستانه هم می‌ کنیم". فردایش که بیستم فبروری بود، ساعت پنج صبح او را در میدان هوایی اندرا گاندهی دیدم. فوراً از یک گوشه به سفیر زنگ زدم و گفتم: "سروری برای پرواز شماره ۴۵۱ Indian Airlines جانب کابل آمادگی دارد، اگر جلوش گرفته نشود تا چند دقیقۀ دیگر میدان را ترک می‌ کند". سفیر گفت: "اشتباه می کنی. سروری درین وقت صبح در میدان هوایی چه می ‌کند؟ ساعت دوازدۀ امروز با من وعدۀ نان چاشت دارد و سفر نمی‌ رود". گفتم: "اشتباه نمی ‌کنم. خودش است. پلان وعدۀ دیدار امروز هم صرف یک چال ماهرانه بود تا شما را مطمین بسازد که جای نمی ‌رود. لطفاً عاجل وارد اقدام شوید، در غیر آن مجبور خواهیم شد که دست به عمل بزرگ‌ دیگر بزنیم و مانع پرواز همه مسافرین شویم. وقت تنگ است و نباید از دست برود". سفیر گفت: "کاری از دست من پوره نیست. مسئولیت به دوش خودت می افتد. هر کاری که می کنی، بکن". وقتی جملۀ آخر سفیر را شنیدم، عاجل در فکر پلان شدم: به چه شیوه دست به کار شوم؟ (۱) باید پولیس را اغفال کنم تا مانع رفتن سروری شود و مسافرین دیگر پرواز کنند. (۲) اگر نتوانم پولیس را اغفال کنم، یگانه و آخرین چاره لغو پرواز بود. خوش ‌بختانه، طرح اولی مؤفقانه عملی شد و سخن به اقدام پیش ‌رفته نرسید.

سیاسنگ: آیا امکانات لغو پرواز Indian Airlines  را داشتید؟

شعیب: اندین ایرلاینز میان هند و افغانستان شامل طیارات هندی نبود. آنها با شرکت هوایی افغانستان قرارداد بسته بودند و از پروازهای آریانا کار می ‌گرفتند.

سیاسنگ: چه ‌کردید؟

شعیب: سروری با توسل به یک حیلۀ نو، تکت سفر کابل را از اندین ایرلاینز خریده بود تا ما از چگونگی سفرش اطلاع حاصل نکنیم. او می ‌دانست که شرکت آریانا به وی تکت نمی ‌فروشد، اما نمی ‌دانست که من هر روز در میدان هستم و پروازها را چک می ‌کنم. اگر اندکی غفلت می‌ کردم، از پیشم می‌ رفت، زیرا آمادگی عام و تام برای پرواز داشت. همین‌ که چشم به چشم شدیم، رویش را با پاسپورت پوشاند. بعد آهسته آهسته دو سه قدم به عقب برداشت و در پشت یک ستون سنگی پهلوی دیوار مخفی شد. وانمود کردم که او را ندیده‌ام. چون کارت دپلوماتیک وزارت خارجه داشتم، رفتم به شعبۀ پروازهای خارجی و به نمایندۀ شرکت آریانا گفتم: "ظاهر جان! باید فوری با مرجع مسئول پولیس میدان تماس بگیرم. موضوع عاجل و خیلی مهم است. می خواهم برایم ترجمانی کنی". او مرا به یک زن هندی که در دفتر کوچکی نشسته بود، معرفی کرد. کارت را نشان دادم و گفتم: "کارمند سفارت افغانستان هستم. آن شخص ملبس با دریشی سیاه اسدالله سروری نام دارد. دو ماه مکمل را در یک هوتل مجلل سپری کرده و حالا بدون پرداخت پول می‌خواهد به افغانستان برود. این مسأله حساس است و از لحاظ رسمیات برای ما مشکلات جدی بار می ‌آورد. تا قضیۀ پولی خود را صاف نسازد، نباید سفر کند". خانم که افسر پلیس بود، گفت: "موضوع را تحریری به ما سند بدهید". یک بوتل مشروب تحفه دادم و گفتم: "از سفارت افغانستان به شما سند رسمی می ‌آورم، اما فعلاً مانع پروازش شوید". به حرف‌هایم اعتماد کرد به کارمندانش دستور داد که شخصی به نام اسدالله سروری نمی ‌تواند داخل طیاره شود.

سیاسنگ: با سروری چگونه رفتار کردند؟

شعیب: سروری بکس دست داشتۀ خود را به پلیس مؤظف بخش مربوطه تسلیم داده، در قطار منتظرین ایستاده بود تا بر پاسپورتش مُهر خروجی زده شود. نظر به قانون آن ‌جا، هر مسافر پس از دریافت مهر خروجی، اجازه داشت بکس خود را از پلیس تسلیم شود و داخل طیاره ببرد. در همین وقت، پلیس میدان که نام اسدالله سروری را در صفحۀ اول پاسپورت دید - طبق دستور آن خانم هندی - به او گفت: "شما نمی توانید پرواز کنید. اجازه نیست". سروری وارخطا شد و حیران ماند که چه رخ داده است. هرچه فریاد می‌ کشید، همان جواب اول را می ‌شنید: "نمی توانید پرواز کنید. اجازه نیست". زیاد تلاش کرد، اما دید که فایده ندارد و نمی ‌تواند یک قدم پیش بگذارد. از قطار مسافرین بیرونش کردند تا نوبت نفر بعدی برسد.

سیاسنگ: شما چه کردید؟

شعیب: موقع مناسب رسیده بود. باید نزدیکش می ‌رفتم. پس از سلام ‌وعلیک، پرسیدم: "سروری صاحب! پریشان معلوم می‌شوید. خیریت؟ مشکلی دارید؟" گفت: "تکت، پاسپورت و اسنادم درست است، نمی ‌دانم چرا نمی گذارند که پرواز کنم. من نه به زبان اردو بلد هستم و نه به انگلیسی. ویزه و تکت دارم؛ اما پاسپورتم را تاپۀ خروجی نمی ‌زنند؟" پاسپورتش را از دست پولیس گرفتم و به خودش دادم تا اطمینان حاصل کند که از طرف من برایش خطری متصور نیست. بعد از چند ثانیه، دفعتاً خواهش کردم: "می ‌توانم ویزۀ تان را ببینم؟" ورقه را نشان داد، دیدم شش ماه ویزۀ دپلوماتیک دارد. پرسیدم: "می ‌توانم تکت‌ تان را چک کنم؟" تکت ‌را هم به من داد. گفتم: "قابل تشویش نیست. این پولیس پایین ‌رتبه است. با آمر شان صحبت می‌ کنم تا مشکل رفع شود. شما بنشینید، من موضوع را حل می‌ کنم و بر می‌ گردم".

سیاسنگ: پذیرفت؟

شعیب: سروری در شروع صحبت‌ های ما، گویا با حس ششم چیزهایی را درک کرده بود. شاید دل و نادل با خود گفته باشد: آیا اعتماد کنم؟ تکت و پاسپورت را بدهم یا ندهم؟ اگر اسناد را بدهم و پس به دست نیاورم، وضعیت بدتر خواهد شد؛ اگر بدهم و او واقعاً کمک کند، می ‌توانم کابل بروم و سرنوشت یک حکومت و ملت را به دستان خود رقم بزنم. در آخرین تحلیل، با خود فیصله کرد که اگر ندهد، چه کند؟ چند دقیقه پیشتر خوب دید که پاسپورتش را از پلیس میدان گرفتم و به خودش دادم؛ لذا بهتر خواهد بود که بر من شک نکند. وقتی پاسپورت و تکت را به من داد؛ به چهرۀ این موجود وحشی نظر کردم. مثل یک جانور تربیه شدۀ خانگی رام شده بود. مطیع و آرام روی چوکی نشست. بسیار تعجب کردم و از خود پرسیدم: هیولای خون ‌خوار با چنان پلان ‌های مرگ‌ بار چطور دفعتاً اهلی شد؟

سیاسنگ: چه کردید؟

شعیب: اولین کاری که کردم، رفتم و با استفاده از همان فرصت، به ظاهر جان نمایندۀ آریانا گفتم: "بکس سروری را بگیر و نزد خود امانت نگه ‌داری کن. من به سفارت می روم و زود برمی ‌گردم". تکت و پاسپورتش را گرفتم، از راه دیگر بیرون شدم و مستقیماً به خانۀ سفیر رفتم. بعد با وی یک‌ جا به میدان آمدم تا سروری را به هوتل ببریم و در فضای آزاد صحبت کنیم که چرا خلاف قول و قرارهایش، می‌ خواست به افغانستان برود. این ‌سو و آن‌ سو، پایین و بالا هر کنج و کنار را گشتیم، او را نیافتیم. از میدان فرار کرده بود.

سیاسنگ: برگردان گزارش (Times of India, April 10, 1991) در "اخبار هفته" روز بازداشت اسدالله سروری را "یازدهم جون ۱۹۹۰" می ‌‌نمایاند. این تاریخ درست نیست، زیرا شش هفته پیش از آن روز، زیر عکس سروری گرفتار در چنگ سپاهیان هندی، کنار دروازۀ 19-III/BN  دیپارتمنت ۵۹۰ پلیس دهلی- نوشته شده است:

29.APRIL.1990 12:43

شعیب: تاریخ دقیق گرفتاری سروری را به یاد ندارم، اما چهار یا پنج هفته بعد از ناکامی کودتای شهنواز تنی یعنی در اواخر ماه اپریل ۱۹۹۰ بود. او به دلیل اقامت غیرقانونی در هند گرفتار شد و به زندان تیهار انتقال یافت.

سیاسنگ: آیا سروری به پلیس نگفت که پاسپورتش نزد شماست؟

شعیب: چرا نه؟ چندین بار گفته بود. عکس "یادگاری" مشترک ما را به مقامات نشان می ‌داد و می ‌گفت: "پاسپورت مرا این شخص که شعیب نام دارد، گرفته است". وقتی ژورنالیست ‌ها می‌ آمدند و از من می ‌پرسیدند، صاف انکار می ‌کردم و می ‌گفتم: "هیچ اطلاع ندارم. سروری برای نجات خود هر دروغ که بر زبانش بیاید، می‌ گوید".

سیاسنگ: عکس را در کجا گرفته بودید؟

شعیب: یک روز در اوایل فبروری نزدیک لال قلعۀ دهلی گردش می ‌کردیم. سروری در وسط قصه‌های دیگر، نام چند نفر رفیق حزبی را گرفت و نظر مرا در بارۀ آنان پرسید. می‌ خواست کشف کند که من کارمند وزارت امنیت ملی هستم یا نیستم. در ضمن، کمرۀ کوچکی را از جیب کشید و گفت: "رفیق شعیب! بیا که یک قطعه عکس یادگاری بگیریم". من موضوع صحبت را تغییر دادم. دوباره گفت: "ببین! با من عکس یادگاری نگرفتی". هر بهانه که آوردم؛ قبول نکرد. در آخر، از آستینم گرفت و گفت: "خواهش می‌ کنم. بیا در پهلوی همین درخت سرو یک عکس مشترک بگیریم. یادگار باشد".

سیاسنگ: از بکس سروری چه یافتید؟

شعیب: اصل راز کودتا در بکس بود. با یک کارمند دیگر امنیت، به بسیار زحمت توانستیم رمز قفل را بیابیم و آن را بدون شکستن باز کنیم. از درونش، یک نامۀ پشتو از طرف کدام افسر نظامی قطعۀ سکاد کابل عنوانی سروری، چند تحفۀ قیمتی برای بچه‎‌ هایش، یک کتابچۀ کوچک جیبی با چندین شماره تلفون و یگان شفر و کود نمبر و همچنان یک قطعه شعر از طبع شاعرانۀ خودش پیدا کردیم. ترجمۀ فارسی و متن اصلی نامۀ آن افسر - نامش فراموشم شده - فکر میکنم جگړن بود، عاجل به مرکز فرستاده شد. محتوایش تقریباً چنین بود: "شوروی ‎‌ها از وطن ما رفته اند. فضا برای سقوط دادن پرچمی‌ ها به کلی مساعد و مناسب است. باید باز همان بیرق سرخ به آسمان کابل بالا شود. منتظر آمدنت هستم".

سیاسنگ: می ‌دانم اسدالله سروری ذوق ادبی داشت. جنرال قادر در خاطراتش به دکتور پرویز آرزو گفته است: "اولین شبی که به اتهام کودتای "پرچمی‌ ها علیه دولت خلقی" زندانی شدم، سروری آمد و بر بالای ورق تحقیقم، این مصراع را نوشت: "بر سر اولاد آدم هرچه آید، بگذرد". آیا شعر هم می ‌سرود؟

شعیب: خودم شعرش را خواندم. در بارۀ امواج بحر و تشبیه آن به اهتزاز بیرق سرخ انقلاب به زبان پشتو سروده شده بود.

سیاسنگ: بکس چه شد؟

شعیب: فاروق یعقوبی سه نفر از کارمندان ریاست هفت امنیت دولتی را به هند فرستاده بود تا سروری را تحت‌ الحفظ برای محاکمه به کابل ببرند. مقامات هندی او را تسلیم ندادند. من به شوخی باقر فرین - معاون وزارت امنیت دولتی - را گفتم: حالا که بردن سروری میسر نشد، دست خالی نروید. بکسش را با محتویات آن به شما می ‌سپارم تا با خود کابل ببرید.

سیاسنگ: داکتر نجیب سروری زندانی را چگونه می‌ دید؟

شعیب: سه بار تقاضا کرد که سروری جهت محاکمه به مقامات امنیتی کابل سپرده شود. دولت هند امروز و فردا می‌کرد، بهانه می‌آورد و می ‌گفت: جواب دادن به سازمان‌های حقوق بشر برای ما آسان نیست. سپردن این زندانی به حکومت افغانستان باعث درد سر بزرگ ما می ‌شود.

سیاسنگ: در رسانه‌ های هندی و در کتاب "دشمن دشمن من"(2016 Avinash Paliwal)  آمده است: "اسدالله سروری پس از سپری کردن سیزده ماه زنجیر پیچ در پشت میله‎‌ ها، پرداخت جریمۀ نقدی پنج‌ هزار روپیۀ هندی (کمتر از هشتاد دالر امریکایی) و تحمل توهین و تحقیر فراوان، به کمک سازمان جهانی "عفو بین‌الملل" در جولای ۱۹۹۱ پنهانی در هواپیما نشانده شد و به یمن جنوبی دیپورت گردید". خودش هم می ‌گوید: "از یمن به کابل آمدم". درین زمینه چه می‌ دانید؟

شعیب: این اظهارات در بارۀ تاریخ آزادی و پروازش به یمن درست نیست. سروری پنج‌ هزار روپیۀ هندی را نپرداخت، بلکه به مقامات ذیصلاح هند چنین درخواست داد: "سزای معادل نپرداختن جریمۀ نقدی را به میعاد حبس من علاوه کنید". قبول شدن این عریضه هم می ‌تواند ثابت بسازد که او هشت تا نُه ماه پس از تاریخی که سازمان "عفو بین‌الملل" ادعا می ‌کند، یعنی تا سقوط نظام حزب و دولت جمهوری دموکراتیک افغانستان در زندان ماند.

سیاسنگ: باید همین‌گونه باشد؛ ورنه در چند ماه پسین حاکمیت داکتر نجیب، سروری سرگردان در یمن چه می ‌کرد؟ او یازدهم می ۱۹۹۲ - چهار هفته پس از پیروزی تنظیم‌ های جهادی - به افغانستان برگشت. در ۲۶ می ۱۹۹۲ به دست نیروهای شورای نظار افتاد و تا جولای ۱۹۹۳ در زندان کابل پایید. سپس فرستاده شد به روستای دوآب پنجشیر. در دسمبر ۲۰۰۵ او را واپس به کابل آوردند. در فبروری ۲۰۰۶ از سوی محکمۀ امنیت عامه محکوم به اعدام گردید و در اکتوبر ۲۰۰۸ کیفرش به جرم "تخلف از صلاحیت‌های وظیفوی" به نزده سال زندان کاهش یافت. در نوامبر ۲۰۱۶ با پادرمیانی محمد معصوم ستانکزی - رییس امنیت ملی - آزاد شد و اکنون - به بیان خودش - "در کابل زندگی خوش و آرام" دارد.

شعیب: پس از سقوط حاکمیت داکتر نجیب، یکی از اراکین بلند رتبۀ مقامات هند که او را به نام کمار می‌ شناختم، از من خواست که پاسپورت سروری را به او بدهم. تقاضایش را ناشنیده گرفتم. چندی بعد خودش زنگ زد و گفت: "حالا که همه چیز از بین رفت، پاشید و نظام سقوط کرد، پاسپورتم را بده". گفتم: "اگر پاسپورتت را بدهم، تنها جواب خون قربانیان نزدیک ‌ترین خویشاوندانم از یمین ‌الدین مامایم، نصرالدین پسر خالۀ مادرم و عبدالجبار پسر مامای پدرم تا حسین طغیان نواسۀ عمۀ مادرم، نصرالله پلیس و استاد غلام‌ غوث شجاعی را چه بدهم؟ جواب خون هزاران نفر بی گناه دیگر را چه بدهم؟ تمام شان به دست یا با امضای تو کشته شده اند". پرسید: "پاسپورت مرا چه می ‌کنی؟" گفتم: "ورق ورق آتش می‌ زنم تا در پیش چشمان خودم خاکستر شود". گرچه سوختاندم، اما امروز پشیمان هستم و می ‌گویم کاش منحیث سند آن را نگه می ‌داشتم. یادم است اواخر اپریل ۱۹۹۲ بود.

سیاسنگ: در دیدارها او را چگونه یافتید؟

شعیب: اسدالله سروری یکی از مرموزترین شخصیت‌های ماجراجو در عرصۀ سیاست افغانستان است. عادت‌ های بسیار جالب دارد؛ مثلاً در وقت راه رفتن سر خود را خم می ‌گیرد. در هند همیشه تسبیح به دست می‌داشت. روزی از من پرسید: "دیشب بیانیۀ تلویزیونی داکتر نجیب را دیدی؟ می ‌گفت: «با ٪۹۵ مخالفین در حال مذاکره هستیم و با ٪۵ دیگر شان درگیر هستیم.» پنج ‌فیصد چه اهمیت دارد؟ پنج‌ فیصد را می ‌توانیم با ضرب "دانگ" (چوب) بر فرق شان بکوبیم و از بین ببریم". گفتم: "گرچه از نگاه وظیفوی، حق و صلاحیت بحث سیاسی را ندارم، اما همین ‌قدر می ‌گویم که همان ٪۵ را اهمیت ندادیم و عاقبت به این سرنوشت دچار شدیم". خاموش شد و دیگر چیزی نگفت.

سیاسنگ: خاطرۀ فراموش نشدنی تان؟

شعیب: روزی سروری از من پرسید: "در مورد ‌مصالحۀ ملی چه فکر می ‌کنی؟" گفتم: "در افغانستان کشتار صورت گرفته و مردم قاتلین اعضای خانواده و خویشاوندان شان را نمی ‌بخشند، خصوصاً قربانیانی که گناه نداشتند و بی ‌جهت کشته شدند". گفت: "منظورت کدام قتل هاست؟" گفتم: "اعدام بی ‌گناهان که از خانه، مکتب و پوهنتون بدون کدام اسناد و تنها به خاطری که قبلاً حتا در دهۀ دموکراسی با کدام جریان فکری ارتباط داشتند، گرفتار و نابود شدند". سروری گفت: "نام بگیر. کدام افراد"؟ گفتم: "گرچه نمی ‌خواستم با شما چنین بحث داشته باشم، چون خود تان شروع کردید، می ‌پرسم محصلین پولی ‌تخنیک که در جملۀ آن‌ها پسر مامای پدرم عبدالجبار نیز شامل است، چه شدند"؟ گفت: "دفعۀ اول یک تعداد زیاد شان را به خواهش پسر کلانم که واسطه شده بود، از بند رها ساختم؛ اما در بارۀ گرفتاری‌ ها و کشتارهای بعدی شان نمی‌ توانم چیزی بگویم. تنها من نبودم. سید محمد گلاب ‌زوی و اسلم وطن‌ جار از خود زندان‌ های خصوصی داشتند، سید داوود تړون و عارف عالمیار از خود بندی ‌خانه‌ های مخصوص داشتند. نباید تمام مسئولیت‌ ها تنها به دوش من انداخته شوند.

سیاسنگ: اگر جلو پرواز اسدالله سروری به کابل را نمی ‌گرفتید و رازهای سیاسی/ نظامی درون بکس او را به وزارت امنیت دولتی نمی ‌فرستادید، بی ‌گمان وضعیت سیاسی افغانستان سرنوشت و پیامدهای دیگری می ‌داشت. در برابر چنین کار بزرگ برای حزب و دولت، چه پاداش گرفتید؟

شعیب: هیچ امتیاز معنوی یا مادی - از یک مکتوب سادۀ تشکری، تشویقی یا تقدیرنامه تا کدام معاش بخششی از ریاست جمهوری یا وزارت امنیت دولتی - به دست نیاوردم؛ اما احمد سرور سفیر افغانستان در هند عالی ‌ترین مدال دولتی را به همین مناسبت نصیب شد. البته خودم به این عقیده هستم که با مانع شدن اسدالله سروری از پرواز به کابل و محروم ساختن وی از سهم‌ گیری در کودتای نظامی یا تقویت هر عمل خونین دیگر که می‌ توانست باعث قتل بی‌ گناهان و ویرانی وطن شود، برای مردم افغانستان خدمتی انجام دادم. این برای من بزرگ‌ ترین و گران ‌بها ترین پاداش است.

[][]

کانادا/ یازدهم اکتوبر ۲۰۱۶

* منبع: فیسبوک

 

 

 

توجه:

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

 

www.esalat.org