فضل الرحیم رحیم

به آرزوی روزی که عید صلح در کشورما فرا رسد!

پیـام تبـریکی عیـد 

 اعضای خـانهء فـرهنگی "مولانـا" شهر ونکوور، کانــادا
حلـول عیـد سعیـد فطـر را به همه هموطنان شریف و
با دیانت افغانستان چه در داخـل و چـه در خارج کشور و بـه همـه مسلمانان جهـان از صمیم قلب تبـریک و تهنیت
عـرض داشته، مؤفقیت و بهـروزی شان را از خـداوند
جان و خِـرد استدعا می نماینـد.

به امیـد صلح و قطع جنگ در کشور!

 

شـاد و کامیـار باشید.

 

هیات رهبری خانهء فرهنگی (مولانا)

شهر ونکوور کانادا 

www.houseofmawlana.com

حلول عید برایتان مبارک و روزهای خوش برایتان آرزودارم.

ن. نظامی


سلام و دروود!

 عید سعید فطر را، از صمیم قلب برایتان تبریک و تهنیت

میگویم و روز های خوش و پر فیضی را به شما و خانوادۀ

محترم تان آرزو میکنم

با محبت

انجیلا پگاهی

همایون غازی زاده

شهاب الدین سرمند

درنو ملګرو!

سلامونه او اختر مو مبارک شه.

ستاسو ورور هلال ياسيني

 

www.esalat.org