اعلامیهء شورای رهبری

سه شنبه، ۱۹ می ۲۰۰۹

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

مورخ ۱۹ می ۲۰۰۹

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا به حیثِ یک نهادِ اجتماعی، مسلکی و مدافع حقوق و آزادیهای مشروع  کلیه افغانان مقیم اروپا، به خصوص پناهندگان افغان بوده، مراتب تشویش و نگرانی خویش را از شیوۀ برخوردِ مقامات وزارت عدلیه هالند و کشورِ سویدن در برابر پناهجویان افغان ابراز مینماید. این شیوۀ برخورد و پروسه های فرسایشی میتواند به صحت جسمی و روانی این تعداد افغانان به خصوص زنان و اطفال شان صدمهء جدی وارد نماید.

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا ضمن تقبیح این شیوۀ برخوردِ مقاماتِ هالند و سویدن، معتقد بر آن است که فرستادن دوبارۀ مهاجرین افغان به کشور شان که در شرایط جنگ و ترور زنده گی آنان غیرمصئون خواهد بود. و فعلاً هم ایجاد شرایط سختِ زنده گی روزمره از نظر اقتصادی و اجتماعی و به خصوص زندانی نمودن یک تعداد مهاجرین و تحمیل کردن شرایط نامساعد ادامه حیات با فضای فشار و تهدید جهت حصول موافقت فرستادن شان به افغانستان، توجیه مبنی بر نقض حقوق انسان میباشد که در کنوانسیونهای بین المللی از جمله کنوانسیون ۱۹۵۱ پیرامون حق پناهندگی و سائر اسناد بین المللی پیشبینی گردیده است. علاوتاً متلاشی نمودن خانواده ها با الوسیله فرستادن اجباری یک عضو آن به زندان و یا به افغانستان، محرومیتهای اجباری را در نظام خانوادگی آنان تحمیل مینماید، در حالیکه خانواده به حیث اساسی ترین اصل نظام اجتماع تعریف و پذیرفته شده است.

انجمن حقوق دانان افغان در اروپا طبق ماده چارم اساسنامه وظیفه خود میداند تا از حقوق افغانان (به خصوص مهاجرین و افغانان مقیم اروپا) طبق اعلامیهء جهانی حقوق بشر و کنوانسیونهای قبول شدۀ بین المللی حمایت و دفاع نماید.

طوریکه دیده میشود در کشورهای هالند و سویدن یک تعداد پناهجویان از حقوق پناهندگی، حق زندگی آبرومندانه و بعضی حقوق معیشتی دیگر محروم گردیده و بیشتر از دهسال با انواع فشار مواجه ساخته شده اند.

انجمن به دفاع و پشتیبانی از حقوق شان، خواهان یک راه حل حقوقی و بازنگری مجدد دوسیه های شان به صورتِ انفرادی میباشد. انجمن امیدوار برآن است که مقامات حکومت افغانستان، به خصوص مقام وزارت امور خارجه و وزارت امور مهاجرین کشور در این معضله، مبتنی بر دفاع از منافع اتباع افغانستان در خارج کشور، راه معقول را دریابند و از پذیرش دوبارۀ پناهجویان افغان که با زور و فشار از کشورهای اروپائی به افغانستان فرستاده میشوند، اباء ورزند.

باحترام

پروفیسور دوکتور غــلام سخی مصئون

رئیس انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

 

 

 

توجه !

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با کسب مجوز کتبی از «اصالت» مجاز است !

کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد.

Copyright©2006 Esalat

 

www.esalat.org