تاریخ ارسال به اصالت:

Sat, June 20, 2009 16:11

 

انفجار بمب بزرگ در گور خمینی

میدان انقلاب از جمعیت موج می زند.

رژيم کشتار را آغاز کرد.

پـیـام: نترسیـدما همه با هم هستیم.

 اگرمردم حالا خاموش بشوند تمام آنها بعداً سرکوب خواهند شد.

حالا همه مجبوریم ادامه دهیم . نظام  ضعیف و لرزان است .

پیروزی از آن مردم ایران است

مردم از این به بعد در میدان ها بپا خیزید اگر یکجا جمع شوید آرایش نظامی

آخوندها بهتر سرکوب می کند.

 

 

بريتانيا يك ميليارد و ۶۰۰ ميليون دلار از دارايى هاى ايران را مسدود كرد
 

آیت الله خامنه ای تهدید کرد درصورت ادامه اعتراض ها به سخت گیری های بیشتر دست خواهد زد
 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

 
 

ببینید چگونه جوان مردم را با تیر میزنند!

 edaraat ra be Atash mikeshim ta  Azadi

مرگ بر شما باد که بروی مردم آتش می گشایید

آفرین، پاسخ مردم به مزدوران