به مناسبتِ دوازدهمین سالگردِ وفاتِ رهبرِ زحمتکشان افغانستان زنده یاد ببرک کارمل

680xmps

«اصالت» نماد واقعی

 اندیشه های مردم افغانستان و حزب دموکراتیک خلق افغانستان

 

اینجانب رحیم اریا، یکی از رهروان زنده یاد کارمل، تسلیت خود را به مناسبت غم انگیزترین واقعه در تاریخ افغانستان یعنی سالروز وفات رهبر کبیر زحمتکشان و خلق افغانستان، این انسان بزرگوار، زنده یاد مرحوم ببرک کارمل به محترمه محبوبه کارمل و تمام اعضای فامیل محترم شاد روان کارمل ابراز میدارم.

امروز اشک غم در چشمان تمام ما حلقه زده است. امروز ما در حسرت از دست دادن شخصیت بزرگ کشور ما و یک رهبر صدیق و مردمی و زحمتکش این ملت هستیم.

وی مردی بزرگمرد و انسانی که جوامع انسانی به ندرت شاهد ظهور اینگونه مردان با شخصیت و نیرومند هستند. کارمل انسانی بود که در طول زنده گی اش سر به کسی خم نکرد و همچو قله شمشاد برای سربلندی و افتخار کشورش و مردمش کار و تلاش کرد. او کسی نبود که به این زودی از تکاپو و تلاش برای ساختن کشورش و ازادی مردمش دست بکشد.

کارمل درطول زنده گی سیاسی اش همواره بر ازادی، افتخار، شرافت و عزت «افغان» و «افغانستان» فکر میکرد و کار میکرد. ببرک کارمل کسی بود که سالهای مشقت زندان را برای یک افغانستان ازاد و مرفه سپری کرد.

انقلاب افغانستان، دستاوردهاى ماندگارى براى جامعه انقلابى خود داشت گرچه بسيارى کشور ما افغانستان بستر تجاوزات اشرار و ارتجاع شوم امریکا و اسراییل شد، اما روح نوخاسته جامعه و علاوه بر آن تکانی كه بر بدنه تاريخ خورد تا خيزش هاى تازه ترى را آبستن شود، خود دستاوردهاى ارزشمند و سترگى همراه داشت، كه تا امروز تداوم يافته و به حيات خود ادامه داده است.

زنده یاد کارمل به مثابهء یک سیاستمدار بزرگ فراموش ناشدنی افغانستان از مجموع ۶۷ سال حیات گرانبهای خود در حدود پنجاه سال آن را در مواضع مختلف حیات سیاسی و اجتماعی جامعهء افغانی با اشتراک مستقیم در سنگر معین سیاسی در پهلوی هموطنان خویش در دشوار ترین مراحل تاریخ ایستاد..

موصوف در مبارزات مردم افغانستان طی مراحل مختلف پیوسته در سنگر عدالت خواهی، دموکراسی طلبی و تطبیق قانونیت تأکید می ورزید و تمام خرد و تجربه اش را در این عرصه به کار انداخته بود.

وی به مثابهء یکی از بنیان گذاران اصلی حزب دموکراتیک خلق افغانستان، بعد از رهایی از زندان تلاش وسیعی را روی دست گرفت تا در بسیج روشنفکران و تشکیل سازمان سیاسی یی که دارای پروگرام روشن و از دسپلین لازم برخوردار باشد و برای سعادت انسانی جامعه و رهایی آن از انواع فقر و شگوفایی وطن در راه یابی به سوی تمدن معاصر جهانی قادر باشد اقدام ورزد.. موصوف موفق گردید.

با ایجاد تفاهم با روشنفکران دارای خواست های انسانی که اکثراً با وی در زمانی که در رهبری جنبش جوانان در دورهء هفتم شورا یا نهضت مشروطیت سوم آشنایی و همکاری داشتند، پیمان ایجاد اولین حزب متشکل و با انضباط سازمانی را شالوده ریزی نمایند.

زنده یاد کارمل به مثابهء یک سیاستمدار معتدل به اصل مبارزهء سیاسی و توسل به شیوه های عدم خشونت در میان حزب و جامعه به مثابه یک شخصیت بزرگوار و کامل شهرت داشت..

شیوه مبارزهء پارلمانی را طی اشتراک دو مرتبه در انتخابات ولسی جرگه و مبارزات انتخاباتی و ایراد بیانیه ها در اجتماع شهریان کابل و سایر ولایات افغانستان متود مؤثری برای رشد فکری جامعه و بسیج روشنفکران و اشتراک همه جانبهء شان در روند دموکراسی میدانست. وی با تمام محدودیت هایی که از طرف پولیس هیئت حاکمه بر وی تحمیل میگردید، از خواست های بر حق روشنفکران، محصلان، شاگردان معارف، کارگران فابریکه ها و نهضت زنان افغان با براه اندازی مارشها، میتینگ ها و ایراد بیانات سیاسی که در طول تاریخ افغانستان سنگ بنای اساسی مترقی و پخش ادبیات خیلی ها غنی سیاسی بود به مثابهء مدافع خواسته های همگانی اشتراک میورزید.

زنده یاد کارمل پیوسته از این خواسته ها پشتیبانی به عمل می آورد و تلاش و سعی لازم مبذول میداشت تا قوانین به نفع توده های عظیم مردم افغانستان و تضمین فعالیت های آزادانهء سیاسی برای آنها تدوین یابد، حقوق اصناف و آزادیهای دموکراتیک برای نسل های جوان کشو تأمین گردد..

زنده یاد ببرک کارمل تقریباً در همهء تظاهرات که از منافع ملی مردم افغانستان دفاع به عمل آمده است با ایراد بیانیه و پخش اهداف و عقایدش پرداخته و از این طریق توانست به یکی از چهره های تابناک مبارزات علیهء استبداد و بی قانونی و پشتیبان دموکراسی در کشور مبدل گردد.

اشتراک در تظاهرات و مارشهای خیابانی به خاطر همبسته گی با جنبش جوانان و تقبیح اعمال نابخشودنی علیه جوانان مبارز وطن دوست، در تظاهرات همه سالهء جوانان در سوم عقرب که به روز همبسته گی با جوانان مسمی گردیده بود، از جملهء مارشهای تاریخی یی به شمار می آیند که مرحوم کارمل همه سال دران اشتراک میورزید.

محترم مرحوم ببرک کارمل رهبر حزب دموکراتیک خلق افغانستان و رهبر انقلابی جناح چپ افغانستان یکی از مبارزان راه ترقی و ازادی افغانستان و زحمتکشان افغان میباشد. مرحوم کارمل درطول حیات سیاسی شان همواره به عنوان یک سیاستمدار بزرگ افغانستان و یکی از بنیان گذاران حزب دموکراتیک افغانستان برای سعادت انسان نوین افغانستان و رهایی ان از انواع فقر و شگوفایی وطن در راه رهسپاری ان به سوی تمدن معاصر جهانی مبارزه میکردند وایشان بعد از مرحله نوین جدی سال ۱۳۵۸ زمانی مسولیت عظیم رهبری انقلاب و کشور،را به عهده گرفتند که کشور و انقلاب در معرض تهدید دشمنان خلق افغانستان و انقلاب قرارداشت. زنده یاد ببرک کارمل بعد از عهده دارشدن موقف رهبری انقلاب افغانستان، با صدور فرمان عفو عمومی، دعوت به تشکیل جبهه ملی پدروطن، تشویق سرمایه داران ملی و تجار و خدمت گذاری به دین مقدس اسلام، کار را اغازنمودند و طی ۳ سال بعد از حاکمیت انقلاب درطول ۳ سال به موفقیت های بزرگ دست یافتند میباشد که اورا به شخصیت محبوبتردرمیان مردم تبدیل نمود. مرحوم کارمل که یک شخصیت سیاسی معتدل در کشور بودند به هیچ عنوان خواهان ادامه کشتار وجنگ در افغانستان نبودندواو چندین مراتب از پاکستان و ایران درخواست کرد تا به معضله افغانستان در ازطریق دیپلوماتیک پایان بخشیده شود ولی کشورهای مذکورازاین امر اجتناب نموده وبه جنایات شان ادامه داده ودست های ناپاک خویشرا به خون هزاران هموطن ما رنگینترساختند.  

از حادثه غمبار درگذشت بزرگمرد تاریخ معاصر افغانستان رفیق ببرک کارمل زمان زیادی نمیگذارد مگر هرچه بیشتر فاصله پیدا میکنیم و با مرور زمان به پیش میرویم، عظمت این بزرگ مرد بیشتر اشکار میگردد و کمبود اودر عرصه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی کشور بیشتر از گذشته احساس میشودو با تاسف امروز که دیگر امروز او دیگر در میان مانیست ولی خاطره اش و اندیشه های پاک او، کارنامه های او، میهن پرستی و انساندوستی او و مبارزات او در دوران حیات پربارش برای زحمتکشان افغانستان فراموش ناشدنی است.

 روح و روانش شاد باد

 

درود به روان پاک این انسان بزرگوار تاریخ معاصر افغانستان

 

 

با احترامات زیاد

رحیم اریا