به مناسبتِ سیزدهمین سالروز نشرات «اصالت»

 

امین الله مفکر امینی

 


در قدم اول سیزدهمین سالروز نشرات سایت پرمحتوای «اصالت» را که مزین با فوتوی رهبر گرامی ما زنده یاد رفیق ببرک کارمل این فرزند صدیق مردم و میهن و یک تن از بنیانگذاران صدیق آن می باشد، به محترم انجنیر فضل الرحیم همت، و سایر هیئات رهـبری آن و منجمله به رفیق انقلابی استوار و وطن پرست رفیق فضلی مسئول سایت تبریک به عرض رسانیده و همچنان این سیزدهمین سالروز «اصالت» را بـــه نویسنده گان شعرا، کارتونیست ها، طنز نویسان و غیره همکاران قلمی آن از صمیم قلب تبریک گفته، موفقیت های هرچه بیشتر سایت و همکاران قلمی شانرا در راه خدمت گزاری به مردم و میهن عزیز خواستار می باشم.

من زمانیکه مدتی از اقامتم در ایالات متحدۀ امریکا سپری شده بود از رفقا، دوستان، اقارب و خویشاوندان و غیره آشنایان به دور بودم و آنقدر به سایت های اینترنتی بلدیت چه که حتا نمیدانستم که با رفقا و دوستان و خویشان چطور ارتباط قایم کنم چون به من مشکل بود بدانم بعد از آن دوری از میهن عزیزم کی در کجا خواهد بود. زنـــده اند یا رخت سفر بسته و به دیار ابدی رهسپار ده اند .

نمیدانم به طور تصادف و یا کمک بعضی از اولاد هایم به سایت های انترنتــــی راه پیدا کردم و اولین بار به سایت  پر محتوای «اصالت» برخوردم و دیدم که این سایـت با فوتوی رهبر عزیز و با خرد حزب محبوب ما و یکتن از بانیان خردمندش رفیق ببرک کارمل مزین بوده و سایت به آن شخصیت محترم نیز اهداء شده است .

خوب خوشی که به من دست داد و آن این بود که رفقا همه تا حد توان در انعکاس کار و پیکار رفقای گرامی ح.د.خ.ا. و رهبران با خرد آن، و همرزمان متحد آن و سایر مطالب دیگر مربوط به مردم و میهن در سطح ملی و بین المللی مطالب مفید و سودمند بـــــه نگارش در آورده اند. البته با پیدا کردن این سایت من هم اولین پیام تبریکی ام را که گرچه مؤجز بود فکر کنم در سال ۲۰۰۶ یا ۲۰۰۷ عنوانی سایت «اصالت» رقـم زده و به آدرس سایت فرستادم که به نشر رسید.

به هر حال، بعد از پیدایش این سایت، به تمام بخش های سایت مرور کردم و دریافتــم که سایت «اصالت» همکاران زیاد قلمی داشته و همکاران شان همه نٌخبگان با تجــربه و با سابقه در مبارزات سیاسی، فرهنگی و غیره بوده اند. همه را بنابر عادت خوب یا خراب خود زیر و رو کردم و تا ایندم هم نه سر-سری بلکه عمیقا تا حــد امــــکان و توان، به آن سر میزنم و مطالب را زیر و رو می کنم. از ورای تجارب بدوی یعنـــــی از زمان دست یابی به سایت «اصالت» تا این دم، دریافتم که سایت بنابر دانش و احســاس مسئولیت مسئولین سایت، سایت به بخشهای مختلف دسته بندی شده و این دسته بندی ها تا این زمان تجلیل از سیزدهمین سالروز آن، بشکل ارزنده و مفید و طبق نیاز علاقـه مندان سایت و همکاران محترم قلمی آن در همه بخش ها، جمع بندی عالمانه شده که نیاز علاقمندان سایت را به خوبی میتواند مرفوع بدارد.

چیزی مهمــــی که مرا زیاد به این سایت نزدیکتر ساخته بود و یا ساخته است، همانا استقامــت و پایداری آن در انعکاس اهداف انقلابی و مردمی سایت که خدمت به مردم و میهن عزیز می باشد و بر مبنای اسناد مرامی حزب محبوب ما یعنی برنامه ای عمـــل آن شکل گرفته است و سایت «اصالت» نیز بنام ارگان نشراتی حزب دموکراتیک خـلق افغانستان بر مبنای اهداف والای انسانی و مردمی و مبتکر خردمند آن رفیــــق ببرک کارمل رقم خورده است، استوار می باشد .

ازدیاد تعداد بیننده گان سایت که  در وقت ایجادش یعنی سیزدهم اگست ۲۰۰۶ یــک رقم چندهزاری را نشان مــــیداد حــــالا این رقم بـــــه بیشتر از یک میلیون و دو صد هزار ارتقا کرده است که واضحاً محبوبیت سایت را در داخل و خارج از میهن عزیز مــا را نشان میدهد.

البته باید گفت که سیر این همه اقدامات سایت بخاطر بسط و گسترش اهداف انقلابـی آنقدر کار ساده هم نبوده است. سایت در مسیر این کار و فعالیت شان، با بر خـــــورد بعضا ذهنی گری ها نسبت هیئت رهبری سایت و خاصتا رفیق مسئول سایت یعنی ع. ق. فضلی عزیز برخورد داشته است که البته در برابر این بر خورد ها بعضا از صــبر و حوصله کار گرفته شده و بعضاً جوابهای دفاعی صریح و روشن مبنی بـر اهداف انعکاس دهنده ای سایت نیز از طرف مسئولین سایت و خصوصا مسئول سایت رفیـق فضلی نیز صورت گرفته است. البته باید گفت که سایت در پهلوی عــوامل خیلی مثبت و کار و پیکار انقلابی اش در راه خدمت گزاری به مردم و میهن بنا بر اهداف انقلابی رفیق ببرک کارمل و دیگر رهبران صدیق و اساس گذاران حزب، بعضـا به کمبود های نیز متوسل بوده است مثلا بعضا عدم نشر، فرآورده های همــکاران قلمی شان به موقع و یا بعضا سکوت در برخورد با بعضا انتقادات که شاید نظر بـــــه کثرت کار و پیکار و مصروفیت های در زمینه بوده است .

البته نظر شخصی من در قسمت سایت «اصالت» همانا اختیار راهی است کـــه ســایت «اصالت» در انعکاس خواسته های راستین بنیان گذاران حزب محبوب و صدیق حزب ما و خاصتا زنده یاد رفیق ببرک کارمل، انحنا پذیری نداشته و ثابت و پایدار بــه پیش رفته است و سازش کاری با دسته های راست گرا و بعضا دسته های چپ افراطی انحنا پذیری نداشته است و از ابتدا تا این دم. با ابراز نظر مختصر در باره سایت و کار و پیکار صاحب امتیاز آن و هیئت رهــــبری آن خاصتا رفیق فضلی مسئول سایت، آرزو دارم که به وحدت عام و تـــــام سازمانی و ایدیولوژیک سعی شود تا همه نیرو های چپ انقلابی در یک سنگر واحــد متشکل شوند چه شرایط وخیم حکومت پوشالی و دســـــت نشاندهء امریکا و آی اس آی پاکستان و سایر نیروهای ارتجاعی، که ایجاب چنین وحدت را می کند، تلاش جدی تر بخرج دهند.

نگذارند که دشمنان رنگارنگ ما در داخل میهن و خارج از آن از این عــدم وحــدت استفاده ها برند و یکی را علیه دیگر به نا معقولی و یا خیانت محکوم کنند تا اهداف شوم و شیطانی شان را جامه عمل بپوشانند.

به پیش به سوی خدمت به مردم و میهن.

به پیش به سوی وحدت کامل سازمانی و ایدیولوژیک

به پیش در مبارزه به خاطر تامین صلح دایمی و سراسری در میهن عزیز.

امین الله مفکر امینی

۱۳ اگست ۲۰۱۹

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توجه:

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

 

www.esalat.org