پیام شاد باش

 فرین محسنیان

 

 

رفقای عزیز، اصالمتندان رسالتمند، جوانان بالنده!

هفتمین دور سالروز نشرات صفحه وزین اینترنتی «اصالت» را به شما و بویژه شخصیت عزیزی که بیشتر ثقلت وظیفوی این برگه زرین روشنگری را به عهده دارد، رفیق گرامی انجنیر فضل الرحیم "همت" تهنیت و شاد باش گفته پیروزی و بهروزی شما را در امر بسر رسانیدن وجایب اجتماعی ـ سیاسی و فرهنگی، به خصوص در اهتزاز نگه داشتن پرچم اصالت، عدالت اجتماعی، آزاد منشی، ترقی و دموکراسی واقعی آرزومندم.

رفقای عزیز!

شما با درک رسالت خویش در عرصه روشنگری، با بازگشايی همباف جهانی، در گستره هفت بهار سپری شده، آنچه ضرورت زمان حکم مینمود (به مفهوم آگاهی دهی و تنویر اذهان مردم) وظیفه خویش را انجام داده اید که ستایش و تمجیدی را با افتخار صاحبید.

رفقا!

جامعه عقب مانده ما که طی سده های متمادی عمداً در تاریکی نگه داشته شده و گاهگاهی که هم درخشش مقطع ایی را به همت مبارزان واقعی و میهنپرستان سرزمین ما داشته، متاسفانه در اثر مداخلات بیگانگان و عمال خرافاتی و عقب گرای داخلی شان به شکست مواجه ساخته است. که علت اصلی آنرا جهل، بیسوادی و بخصوص عدم آگاهی سیاسی مردم احتواء میدارد.

بدین منظور راه پیروزی در امر رسیدن به آرمانهای انسانی، همانا مبارزه در برابر جهل، خرافات و عقب ماندگی اجتماعی ـ سیاسی جامعه است که مستلزم آگاهی دهی، روشن ساختن افکار مردم و ارتقاء درک و دانش سیاسی آنهاست، که بطور یقین و بدون تردید موثر ترین حربه آن را در این عرصه رسانه های روشنگری در مجموع و منجمله سایتهای اینترنتی تشکیل میدهند که سایت وزین «اصالت» با گزینش راه اصولی یکی از این صفحات بوده و با انعکاس حقایق رویدادهای تاریخی و به صورت اخص آنچه پیوند به آرمانهای والای مردم زحمتکش ما دارد یعنی انتخاب راه مسالمت آمیز مبارزه رسانه ای بخاطر رفاه، عدالت اجتماعی توام با دموکراسی واقعی که سنگ پایه های آنرا راد مردان جنبش روشنفکری، نخبگان سیاسی و مبارزان نستوه کشور چون زنده یاد ببرک کارمل بزرگ و سایر همرزمان شان به نسل های بعدی به میراث گذاشته اند با متانت پی میگیرد و به ادامه این مسیر انسانی بذل مساعی میدارد.

با این وصف، وظیفه همه روشنفکران باالخصوص نسل جوان و شما رفقای عزیزی که در همین ردیف قرار دارید، به مثابه ادامه دهندگان این راه پر از امید، با اندوخته های بزرگ و تفکیک کاستیها و آنچه زمان به آن نیازمند است یکجا با هم گامهای مستحکم را در این عرصه بردارند.

رفقای محترم!

آنچه در این شرایط بحرانی و بغرنج کشور ما به بذل مساعی بیشتر نیاز دارد آنست تا با تامین روابط و هم سوئی با سایر نیرو های ملی، ترقّیخواه، دموکرات و وطندوست بدور محور مستحکم و بزرگ گرد هم آمده و درفش مبارزات دادخواهانه را برافراشته نگهداریم.

 به این باور همچنان یکه رفقای جوان اصالت دار ما که جزء این خانواده بزرگ بوده و در زمره پیش قطاران، کار و پیکار و فعالیتهای عدالت پسندانه مردم خود را پیش میبرند، در بسیج نیرو های هم اندیش و همگرا پیشگام باشند.

در فرجام با تجدید تبریکات و تمنیات نیک، موفقیت مزید شما را آرزومندم.

 

با درود

فرین محسنیان

 

 

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

 

www.esalat.org