پيام تھنيت به مناسبت هفتمین سالروز تأسیس و نشرات تارنمای اینترنتی «اصالت»


ا. م. شیری

 

در آستانه هفتمین سالروز تأسیس و فعالیت پایگاه انترنتی «اصالت»، سایت رفقای انقلابی افغان، افتخار دارم که پیام شادباش خود را همراه با آرزوی آزادی قریب الوقوع افغانستان و مردم دلاورش، به رفقای همکار این تارنما، بویژه، به رفیق همرزمم فضلی گرانمایه اعلام نمایم.

سایت اینترنتی «اصالت» يکی از نوادر تارنماھای رفقا و ھمرزمان افغان است که در نشر آثار نويسندگان، ادبا، تحلیلگران، کارشناسان و سیاستمداران افغانستان و ايران بیش از همه ھمت گماشته و در مبارزه روشنگرانه و بيان مواضع صريح و روشن خود عليه ارتجاع امپرياليستی و ارتجاع سياه در عرصۀ ملی و بين المللی از ھيچ کوشش و تلاشی فروگذاری نکرده است. سایت «اصالت» در دورۀ فعاليت خود، خدمات کم نظيری در کار تنوير افکار عمومی، آگاه سازی مردم و مبارزه پیگیر علیه اشغالگران و متجاوزان یانکی و همچنین، در رساندن فرياد مظلوميت خلق ستمدیده افغانستان اشغالی و حتی، سایر خلقھای جھان، از جمله ليبيا، عراق، سوريه و ديگر کشورها و خلقهای به خاک و خون کشیده شده به دست تروريسم امپرياليستی به عمل آورده است.

نشر ديدگاھھا و برداشتهای مختلف چپ در تارنمای «اصالت» يکی از وجوه مميزه تعامل و در عین حال، نماد بارز فعالیت انقلابی- دمکراتیک آن است و بی ترديد، آغاز و ادامۀ اين شيوه ھمکاری اصولی، به نزديکی و در نھايت به اتحاد و ھمبستگی انترناسيوناليستی معتقدان به آزادی و عدالت اجتماعی، به انسجام و ھمگامی ھمرزمان و مبارزان راه صلح و امنيت جھانی، به ويژه، به وحدت عمل کنشکران و فعالان راه رھائی و آزادی افغانستان عزيز از چنگال اشغالگران امپرياليسم غرب و نوچه هایش کمک بی نظيری کرده و خواھد کرد.

من به سھم خود، ضمن ارجگذاری و قدردانی از تمامی مساعی و تلاشھای رفقای زحمتکش تارنمای اینترنتی «اصالت»، برای ھمۀ رفقا دست اندر کار آن، برای همه برادران و ھمرزمان افغانم ثبات قدم، استواری، ايستادگی و پيگيری ھرچه بيشتر در نبرد و پيکار عليه ھر گونه مظاھر بردگی و بندگی، عليه اشغالگری و تجاوز به حريم آزادی و استقلال کشورھا و خلقھای مختلف جھان، به خصوص، عليه اشغال ١۲ سالۀ سرزمين غرقه به خون افغانستان و خلقهای نجیب، آزاده و زحمتکش و ستمدیده آن آرزو نموده و بدین وسیله به رفقایم اعلام میکنم که من، بی توجه به نژاد، ملیت، زادگاه و تابعیتم، همواره خود را یکی از اعضای جنبش جهانی صلح، دوستی، استقلال ملی، عدالت اجتماعی و آزادی تلقی نموده و بر این اساس، اعلام تعهد میکنم، که آماده ام به تصمیم جنبش انقلابی جهان که رفقای «اصالت» نیز قطعا بخش مهم و مؤثری از آن هستند، در هر کجای جهان، از جمله، در خاک پاک افغانستان خدمت نموده، وظایف محوله را با تمام توان و به نحو مطلوب انجام دهم.

دست همه ھمرزمان افغانم، بخصوص دست رفقای سایت «اصالت» را رفیقانه میفشارم و امیدوارم جشنهای آتی سالگرد تأسیس و نشرات آن را حضورا در افغانستان آزاد، در شهرها و قصبات، در خانه ها و مزارهای دوستان و مدافعان شهید افغانستان، در کوهها و دشتهای پربار و برکت آن، در آغوش باز مردم نجیب افغانستان برگزار کنیم.

رفقای بسیار گرامی «اصالت»!

نابودی امپریالیزم در چشم انداز است و افق پیروزی ما پیداست. با عزم راسخ و اراده خارائین به پیش! زنده باد سوسیالیزم!

ا. م. شیری

۸ اسد ۱۳۹۲

 

 

 

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

 

www.esalat.org