هفتمین سالگرد تأسیس سایت وزین «اصالت» خجسته و پاینده باد!

کبیر مسکینیار انقلابی

 

هفتمین سالگرد نشرات «اصالت» را از صمیم قلبم برای همه رفقا، دوستان، همکاران قلمی، مخاطبان و دست اندرکاران آن تبریک گفته، موفقیت های زیاد شانرا در هشتمین سال جدید نشراتی آرزو میکنم.

رفقای عزیز و هموطنان بی نهایت مهربان، اجازه دهید در نخست از اعماق قلب، روح و جسم وطن پرستانهِ خویش در باره دشمنان داخلی حزب قهرمانان (حزب واحد دموکراتیک خلق افغانستان) و وظایف ملی ما در قبال وطن و توده های عظیم زحمتکشان خلق سراسر افغانستان بحث نمایم.

رفقای عزیز! ما در کدام حالت حیات خویش را به سر میبریم برای تمام ما هویداست و همچنان جای تعجب است که تا دیروز پدران ما برای بهتر ساختن آیندهِ ما تمام حیات خویش را وقف خدمت برای آینده درخشان و بهتر ما کردند تا ما مانند شعله آتش در مقابل تمام مکروبهای جامعه به خاطر مردم مظلوم خویش با مردانگی و شکیبایی برزمیم و مانند آنها سنگ خدمت مردم را به سینه زنیم.

سوال برای ما در اینجا این است که بسیاری از سوگند خورده گان حزب ما امروز در مقابل رفقای همرزم و مبارزان راه آزادی زحمتکشان میهن عزیز ما افغانستان سنگر گرفته اند و میخواهند مسیر و آرمانهای پدران و نیکان خویش را از راه اصولی و اصلی به راه های مختلف به بیراهه بکشانند.

ما نباید به خاطر رسیدن به هدف رفقای خویش را به نام های گوناگون خطاب کنیم. رفقا! دشمنان حزب واحد دموکراتیک خلق افغانستان هرگز با ما دوست شده نمیتوانند چونکه مسیر و طریقه های نیاکان ما با  طریقه های آنها فرق میکند و هرگز ما نباید مانند آنها در یک سطح قرار گیریم، وقتی ما رفقای خویش را به نام های گوناگون خطاب نماییم و از اصول و از اساساتِ حزبی خویش چشم پوشی و یکه تازی نماییم بد ترین شخص یک جامعه محسوب میشویم به عباره دیگر یعنی بد تر از مکروب های جامعه شناخته میشویم. در این صورت برای حل این پرابلم ها چی باید کرد؟ باید گذشت کرد؟ برای ما گذشت یعنی چی و برای چی؟ برای از بین بردن خود به خودی یا به عباره دیگر برای از بین بردن آرمان های نیاکان خویش؟.

رفقای عزیز، هدف من از این یاد آوری ها از این قرار بود که بعد از هفت سال سپری شدن از نشرات سایت وزین «اصات»، اشخاص و افراد مضر، عقده یی، مریض و روانی در فیسبوک و اینترنیت با ایجاد صفحه های جعلی و مبتذل به نام های مختلف با افکار و اندیشه های سیکتاریستی، ماجراجویانه و خشکِ که داراند میخواهند که نام حزب قهرمانان و شهیدان گلگون کفن و رهبر آن زنده یاد ببرک کارمل را لکه دار و بدنام سازند و در پی تخریب یگانه تریبیون فرزندان راستین و خدمتگذار میهن و زحمتکشان کشور یعنی سایت تابناک و پردرخشش «اصالت»، مسوولان و دست اندرکاران آن آستین ها را بالا زده یاوه سرایی و تبلیغات خصمانه میکنند مگر این آرمان خود را با خود به گور خواهند برد.

تعدادی از رفقا و دوستان ما سایتهای انترنیتی و نشریه های را تأسیس کرده اند برای صدا و سیمای مردم٬ برای مبارزه در مقابل بی عدالتی٬ برای از بین بردن و آشکار ساختن چهره های اصلی و سفاک متجاوزین تا جوانان و نوجوانان امروز و دیروز درست تر و بهتر دشمنانِ داخلی و خارجی امروز و دیروز خویش را بشناسند و از آرمان های راسخ نیاکان رزمندهِ خویش دفاع کنند چرا که این وظایف را تمام جوانان و نوجوانان کشور به عهده دارند و باید جلوی مکروبهای کشنده، مضر و خطرناک جامعه را گرفت و آنها را از بیخ و بن نابود ساخت. کی باشد یا کی نباشد این حرف مورد بحث نیست، بلکه میهن (آن مادری که ما در دامانِ آن پرورش یافتیم) بالای ما حق دارد تا در دفاع از او در مقابل استفاده جویان و مکروبهای مضر جامعه مبارزه نماییم و آنها را نابود و تار و مار سازیم.

رفقای عزیز و هموطنان بی نهایت مهربان، سایت وزین «اصالت» هفت سال مبارزه جوان مردانه را سپری نمود تمام درد ها، صدا ها و معلوماتهای فراوانِ را برای روشن ساختن تمام مسایل برای تمام مردم خویش بلند و فراهم ساخت و در جریان گذاشت، در حقیقت این یک خدمت عظیم و بی شایبهِ رفقای ماست در مقابل مردم میهن خویش. این مبارزهِ جوانمردان قابل تقدیر و ستایش کبیر است برای همیشه جاویدان است.

رفقای عزیز، اگر یک سایت انترنیتی و یا یک نشریه برقی تأسیس میشود باید برای از بین بردن مکروبهای مضر و کشنده یک کشور و ساختمان یک جامعه نوین فعالیت کند نه برای ایجاد یک خانه برای مکروبها، مشاجره های بی مورد و غیره و غیره. در غیر آن نه کدام مبارزهِ باقی خواهد ماند و نه کدام جامعه ساخته خواهد شد، تنها و تنها جلوی جوانان و نوجوانان را میتوان ضعییف ساخت در مقابل مبارزهِ وطن پرستانه. هرگونه فعالیت های خصمانه علیه نشرات «اصالت» و رفقای عزیز ما نامردانه و به مثابه ریختن آب در آسیاب دشمن میباشد. با احترام،

کبیر مسکینیار انقلابی

 

 

 

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

 

www.esalat.org