نسبت به هفت سالگی ولادت رسانه نشراتی وزین «اصالت»،

 از طرف رفقای با احساس ونکوور کانادا:

 

مولانا عبدالکبیر فرخاری

 

نشرات به منظور روشن سازی محیط ما حول و جهان و وظیفه ی انسانیست و ذهنیت تاریک را به مثابه ی چراغ روشن میکند و کدورت های جهالت را از قلب و ضمیر جوانان و علاقمندان می زداید رفقا را از چنگال ظلمات نجات می دهد. نشرات رسالتمند مسایل مبرم روز را به تحلیل و تجزیه می گیرد، علیه دگم ها، ناباوری، کجروی و . . . دست و پنجه نرم میکند و در حل معضله نقش بازی می نماید و . . .

لابد رسانه ی با وقار «اصالت» در زمینه گام های برداشته است و در حل مسایل تیوریک به تلاش پر دامنه مبادرت ورزیده است.

گرچه در نوشته های پیشین و مقالات خود، مطالب را به ارتباط مسایل مبرم پیش آمده در صفوف ح.د.خ.ا. ابراز نظر و عقیده کرده ییم و یک بار دیگر اظهار میداریم اگر با این پراگنده گی و افتراق که راه می پیمایم و خود خواهی ها مهار نشود، راه را به جایی نخواهیم برد و حرکت ما حرکت چپر زاییست و کوبیدن آب در هاون.

رفقا بیاد دارند هر عضو حزب به مثابه ی اعضای یک خانواده با هم پیوند داشتند و حتی ناموس یک را خواهر و ناموس خویش خود به حساب می اوردند و دشمنانش که چون خزنده ی گزنده اطرافش را حصار کرده بودند با شهامت نجاتش میدادند.

شرایط کنونی، خود خواهی ها، و عظمت طلبی ها که ما را گرو گان دارند، ایجاب می نماید که طرز تفکر دیروزی را زنده کنیم یک دیگر را در آغوش بکشیم و حتی سازمانهای را که با ما نزدیک به عقیده ی ما استند و همبستر اندیشه ما قرار دارند در صف خویش بیاوریم و یا در پلاتفورم قرار بگیریم در غیر آن راهی که میرویم به ترکستان است و در منجلاب گیر خواهیم ماند و نیرو های فرسوده ی حاکم تا ابد بالای مردم محکوم ما حکم میکند و ما تماشا بین و یا محکوم خواهیم بود که نسلهای بعدی، تکبر، خود خواهی، کج مَنشی، آشوب و چند دستگی ما را نخواهند بخشید. امید است نشرات «اصالت» همانگونه که راه های درست، اصلی و اصولی را تعقیب می نماید در آینده نیز تلاش و سعی بیشتر به عمل آورد که زمینه های رفاقت را احیا و وسیله ی توامیت، انسجام و یک پارچگی گردد و فرایند درست را جستجو کند. زایش هفت ساله گی نشرات «اصالت» را به تمام روشنگران، رفقا و کارکنان نشراتی آن شادباش می گوییم و آرزو داریم که موفقیت و پیروزی با شما باشد.

جمع از رفقای تشنه به وحدت رفقای سابق به حزب تان رفقای ایالت بریتش کلمبیا کانادا

پیروزی با شما باد

به ریاست مولانا کبیر (فرخاری)

 

 

 

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

 
 

www.esalat.org