«اصالت» با رسالت تاریخی


نذیر ظفر

 

در سه دهه اخیر که خفّاشان جنگ افروز بر خرابه های میهن شیون میکشند و عندلیبان این شاخسار را  به فرار وا داشته اند دیگر گلی از شادابی از دامن غنچه های امید سر نمیکشد.

سبزه زار نهضت و ترقی که پا مال ستوران بد اندیش عقب گرا شده؛ تشنهء بارانیست که از جوانهء ابر پر رحمت لب امید تر کند و شوره زار نا امیدی را به راغ های امید مبدل سازد.

ایجاد و تاسیس هر رسانه؛ مشعلیست که باعث ضیاء اذهان میگردد و رسالت میهنی و تاریخی را بدوش دارد که نمیتوان منکر آن گردید.

در شرایط کنونی که هموطنان ما بنا به شرایط اختناق و ملحوضات اجتماعی در گوشه و کنار جهان متواری اند؛ ضرورت مبرم به وجود رسانه های میهنی دارند تا از طریق آن در احیای فرهنگ و بلند بردن سطح بینش خویش استفاده ء مشروع نمایند.

خوشبختانه در داخل و خارج کشور با ابتکار عده ای از فرهنگیان رسانه های الکترونیکی یا وب سایت های افغانی پا به عرصه نشرات گذاشته که قاطبه مردم از آن بهره مند گردیده اند با وجود که عده ای از تنگ نظران با ایجاد وب سایت های شان تفرقه اندازی میکنند و تنها حامی اندیشه های خود اند مگر بیشترین وب سایت ها توانسته اند خدمات شایانی را انجام دهند.

وب سایت «اصالت» که هفت سال قبل از امروز به ابتکار جناب همت، فضلی و همکاران شان به نشرات آغازید توانست جای خود را در بین خواننده گان به وجه احسن احتوا کند. عدم تعصب نشراتی؛ نشر مضامین و موضوعات گروه مختلف نویسنده گان و شعرا ؛ پیام ها و مکاتیب سر گشاده همه و همه باعث عطف توجه کثیری از خواننده گان و نویسنده گان شده که در غنای نشراتی این وب سایت معتبر اثر گذاری مثبت نموده و این وب سایت را در ردهء وب سایت های وزین راجستر نموده است.

اگر غرض بنیه مالی این وب سایت اعلانات تجاری بنا به امکانات و پالیسی نشراتی آن امکان پذیر باشد میتواند باعث جلب بیشتر توجه هموطنان قرار گیرد.

اکثر وب سایت ها برای نویسنده گان و شعرا آرشیف بخصوصی را ترتیب نموده که دسترسی عده ای از پژوهشگران را به مطالب و اشعار نویسنده گان و شعرا میسر نموده است که در این وب سایت نیز چنین آرشیفی با امکانات دست داشته ضرورت احساس میگردد.

بخشی که متاسفانه در همه سایت ها هنوز عرض وجود نکرده است ؛ مطالب و مضامین و اشعار برای کودکان است که تا کنون هیچ کسی در این زمینه عطف توجه مبذول نداشته و کودکان و نو نهال های ما مخصوصا در خارج از کشور با وجود که در کار کامپیوتر ید طولا دارند مگر زمینه های مطالعات و خوانش برای شان در سایت های افغانی وجود ندارد.

در بعضی از سایت ها آموزش زبانهای مختلف وجود دارد اما کمتر دیده ایم که آموزش زبان دری و پشتو برای نو باوه گان آموزش شود که هر خانواده مهاجر در خارج کشور به این مشکل دچار است.

من پیروزی روز افزون مدیر و دست اندر کاران سایت وزین «اصالت» را تمنا نموده و تبریکات قلبی خود را به مناسبت هفتمین بهار نشراتی اش ابراز میدارم و آرزو میبرم که این چراغ فروزان همیشه و جاودانه تابناک باشد .

با عرض ادب

نذیر احمد (ظفر)

 ژورنالیست

ورجینیا- امریکا

 

 

 

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

 

www.esalat.org