فرخنده باد هفتمین سالگرد گشایش صفحۀ اصالت

قاسم آسمایی

 

 سایت وزین اصالت پا به هشتمین سال نشراتی خویش میگذارد، با یک نگاه مختصر به گذشتۀ نشراتی آن در می یابیم که طی این مدت کوتاه، گردانندگان سایت با امکانات محدود، اما استقلال اراده و بدون پشتوانه منابع مشکوک و با فعالیت شبانه روزی و توأم با مبارزه با موانع متعددی که از جانب عدۀ سر راه آن قرار میگرفت، با رعایت اصولیت انقلابی و وطنپرستانه، توانستند جایگاهی برجستۀ سایت را در صف سایت های مترقی، داد خواه و روشنگر تثبیت نمایند.

به باور من، اصالتداران میتوانند با پیگیری اصول ذکر شده و دفاع از آرمانها و دستاوردهای حزب دموکراتیک خلق افغانستان (حزب وطن) و با ادامۀ مبارزه با تکروی و وحدت شکنی و تلاش در جهت همسویی و همفکری با سایت های همسو، نقشی مهمی را در تأمین وحدت و یگانگی نیروهای وطنپرست و متعهد ایفا نموده و شعار تاریخی نیرومندی ما در وحدت ما است را تأمین نمایند.

در حالی که سالروز گشایش سایت را به گردانندگان و همکاران آن تبریک گفته، پیروزی های بیشتر و بیشتری شما و راه و آرمان های مان را خواهانم.

قاسم آسمایی

 

 

توجه!

کاپی و نقل مطالب از اصالت صرف با ذکر منبع و نام اصالت مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به اصالت می باشد

Copyright2006Esalat

 

 

www.esalat.org