محمد طاهر نسیم

 

در لابلای آرزومندی های جوانان "متعهد"!

 

نا گفتنی های است . . .

اما باید گفته شود!

 

در اوایل اگست ۲۰۱۳ هفت سال از عمر پر توان و ثمر بخش «اصالت» در راه تشخیص بدبختی های زندگی خلق های زحمتکش افغانستان، و جستجوی راه های بیرون رفت آن، و دستیابی به نیازمندی ها و اهداف دارای اولویت در وطن آزاد، مستقل، با تمامیت ارضی کامل، حاکمیت و وحدت ملی، دموکراسی عدالت و ترقی اجتماعی، اتوریته ملی و بین المللی که امروز از آن محروم است، مبارزه پیگیر خویش را به پیش برده است، میگذرد.

هفت سال از پژوهشها، بررسی ها و تحقیقات دقیق و علمی در بر گیرنده  دوره های عقب مانی های قرون وسطائی، قبیله سالاری، فئودالی توأم با میراث پوسیده بقایای برده گی، سلطه أمرای خود فروش و نوکران استعمار، معامله گران متعفن "مذهبی"، استبداد شاهی و ریا کاران نظام جمهوری، و تحول بعدی قیام هفت ثور و دستاورد های گسترده آن، با وجود جنگ تحمیلی امپریالیستی در هماهنگی با مزدوران داخلی، مافیای چندین ملیتی بین المللی، شبکه های استخباراتی و اطلاعاتی گوناگون خارجی، تخریب کاری برخی از همسایگان، و دنباله روان باند گورباچف و غیره، حاکمیت امارت سیاه عقب گرای "طالبی" و "القاعده" و تهاجم امپریالیستی آمریکائی و اشغال افغانستان که تا کنون ادامه دارد، صورت گرفته، نشان میدهد و به اثبات میرساند که اکثریت جنبش ها، سازمانها و نیرو های سیاسی موجوده، در نتیجهء شیوه های نادرست کار و فعالیت و ترکیب سازمانی و اندیشه های ناگوار نمیتوانند مبارزه همگانی را برای رهائی وطن و خلق های زحمتکش افغانستان به دوش گیرند، و بعضاً به این باورند که از راه سازش و معامله گری چیزی بدست آورند!

امروز آن نیروی جوان، تازه نفس، و پاکیزه سرشت و از نسل پرورش و آموزش یافته ح.د.خ.ا. در نامه های وارده پی هم خود با امیدواری پرسش های خویش را مطرح مینماید: چرا درباره تجدید فعالیت ح.د.خ.ا. اقدامی صورت نمیگیرد؟ و چرا آن ریش سفیدان حزب که قطعاً در فروپاشی حزب و دولت، و بخشیدن میهن به دشمنان رنگارنگ و در پلینوم منحوس هجدهم، قبل از آن و بعد از آن سهمی نداشته، آبرو و حیثیت خود را نگهداری نموده اند، در تجدید فعالیت حزب دوران ساز که ماهیتاً زنده است، اقدام نمیکنند؟!

بلی! . . . جوانان دلسوز، توانا، فداکار و متعهد چنین میگویند:

زندگی نوین و عادلانه را نمیتوان، با گریه و ناله و اشک ریزی بدست آورد پیروزی را در وابسته گی به عنعنات و شیوه های پوسیده قرون وسطائی، دوره های غلامی، قبیله سالاری و هژمونیستی قومی، ملیتی، سازش کاری و معامله گری در برابر منافع علیای وطن و نیازمندیهای زحمتکشان، نمیتوان کمایی کرد. باید از این منجلاب متعفن خود را نجات داد! و با قافلۀ دوران ساز عصر مان به منظور دستاورد های جدید در عرصه های مختلف زندگی، به پیش رفت!

آنان با امیدواری یادآور میشوند: امیدوار خواهیم بود که در آیندۀ نه چندان دور آغازین تشکل پایه دار و توده ای خلق های زحمتکش افغانستان ادامه دهندۀ آرمانها و اندیشه های رهبر بزرگ و رسالتمند، و سیاست مدار هدفمند کشور زنده یاد رفیق ببرک کارمل تحت پرچم حزب دوران ساز ح.د.خ.ا. پروسۀ فعالیت نوین خود را، مطابق اصول، قواعد، نورم ها و ماهیت اندیشه های مترقی و پیشرو، با در نظر داشت مبتکرانه و خلاقیت شرایط و اوضاع جدید جامۀ عمل در ادامه مبارزه، بپوشاند! این قانونمندی دیالکتیک زندگیست، بخواهیم یا نخواهیم . . .! و جلو آن گرفته نخواهد شد!

آنان به این باورند که نیروی کلان سالان ح.د.خ.ا. با گنجینۀ پر افتخار تجارب و خبره های سازنده خود، میتواند با این پروسه و تکامل آن در بخش های مختلف کار و سازماندهی، فعالانه کمک و راهنمائی نماید.

بدین مناسبت، هفتمین سالگرد تولد میمون «اصالت» را تبریک گفته، و تحقق آرزومندی های جوانان پیگیر، فدا کار و متعهد را از اندیشه های کاری خود دور نخواهیم ساخت!

همه با هم به سوی پیروزی و موفقیت، و تحقق آرزومندی های زحمتکشان افغانستان!

فرانکفورت، محمد طاهر نسیم

 

 

 

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

 

www.esalat.org