به رسالتمندان با اصالت

محمد یعقوب هادی

 

هفت سال سفر هدفمندانه و موفق سایت وزین «اصالت» را در کهکشان انترنت برای رفقای گرانمایه گردانند گان سایت «اصالت»، هیات تحریر سایت، همکاران قلمی، آرمانگرایان ح.د.خ.ا. و تمام فعالین جنبش مترقی کشور تبریک میگویم.

جشن سالگرد سایت وزین «اصالت» این آیینه افروز آرمان‌ های شریفانه اندیشه باوران خانواده بزرگ سیاسی جنبش مترقی و عدالتخواهی کشور جشن اصولگرائی و اصلیت پذیری مبارزه و رهروی در خط آرمان است. جشن استقامت و اراده استوار به تعهد وجدانی است. جشن پیروزمندی امتحان و آزمون است. جشن ثابت قدمی برای پیشروی و جشن اعلان رفتن تا رسیدن به منزل مقصود است. ما می ‌رویم و تا آنگاه که نفس در سینه با ماست، در همین خط به پیش می‌رویم. تا نهایت بر آورده شدن آرزوهای شریفانه انسانی به پیش میرویم. بی گمان که در این رهروی تنها نیستیم، اما با دریغ جدا میرویم. جدا نیستیم اما جدا میرویم. زمان وصل گذرگاه های رفتن رسیده است با آهنگ و سرود همدلی و هم پیمانی قافله همروئی را به پا ایستاده سازید.

رفقا خواستار نظریات شده اند. من آرزو دارم سایت وزین «اصالت» همروئی در راه آرمانهای مشترک را بیشتر اصالت ببخشد. پندار ها، گفتار ها و کردار های همروان آرمان را در صفحات وزین «اصالت» همنوا سازد. ما توقع داریم صدا و سیمای قیام صفوف را علیه انحرافات و کجروئی ها در صفحات وزین «اصالت» با شفافیت و وضاحت به دید، شنید وخوانش بگذارد. و از این طریق سیاست ‌ها و موضع گیری های آرمانگرائی بیشتر و بیشتر با شفافیت و علنیت تزئین شود. با باز کردن راه فراخ تر به روی یادداشت‌ها و نبشته های اصولگرائی و اصول اندیشی فضای خودمانی و هم باوری را بیش از پیش متبارز بسازد. دهلیز باز تر رابطه متقابل با سایت‌ های رفیق و هم اندیش ایجاد نماید. و با این آرزومندی های که بیشتر از آن در تفکر رفقای مسئول سایت حیات دارد برای رفقای گرداننده سایت وزین «اصالت» توانائی بیشتر حفظ اصالت این آرمان سرای ما را خواستار استم.

محمد یعقوب هادی

 

 

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

 

www.esalat.org