Mon, 18 Aug 2014 01:59:17

 

سید داوود مصباح

8/14/2014

هشتمین سالروز «اصالت» مبارک

 

هشتمین سالروز نشرات سایت وزین «اصالت» را خدمت دانشمند گرانقدر انجنیر «همت» و دانشمند روشنگر و گرامی ع .ق . فضلی و همکاران شان و تمام دانشمندان و روشنگران واقعیت های گذشته و موجود جهان و منطقه و افغانستان شاد باش و مبارک باد می گویم.

سایت «اصالت» در این مدت با نشرات بسیار شفاف، رسالتمند، روشنگرانه و مترقی و انقلابی توانست زوایای مختلف سیاسی و اجتماعی را بشکافد و روشن سازد. با شهامت و شطارت موضع حزب دموکراتیک خلق افغانستان و رهبر خردمند آن «کارمل» فقید را رسالتمندانه بیان و حمایت نماید و در قبال رهایی انسان زحمتکش و مظلوم میهن مبارزه بی دریغ نماید و اصالت حزبی و رسالت جهانبینی علمی را پاس داری نماید. و این اصل زرین را که شاخص اساسی مرامی حزب دموکراتیک خلق افغانستان (جهانبینی علمی) بود و هست را نمایندگی نماید.

هشتمین سالروز نشراتی سایت «اصالت» را در این زمان گرامی می داریم که جهان، منطقه و افغانستان در گیر جریانات پر تشنج و شرم آور تلاش های مزبوهانه امپریالیست ها و دست نشانده های شان در منطقه می باشد.

سرمایه داری امپریالیستی خون آشام جهانی در رأس سران و سلاطین تمامیت خواه امریکا با پرورش دایناسورهای از جنس سلفی های اخوان المسلمین، القاعده، طالب و بیش از سی و یک گروه این قماش در پاکستان و سوریه و شمال افریقا و اکنون تولد تازه ای از دایناسورهای اسلام سیاسی بنام «داعش» شکل و رنگ تازه ای از مولود طراز خانه ای امریکایی می باشد که در خاور میانه عربی میان مردم بی دفاع غیر سلفی رها نموده است. گرچه امپریالیست های امریکا از این مولود جنایتکار خود در ظاهر امر انکار می کنند، اما یار و همکار منطقوی آن (خادمین حرمین -شرفین) (!) از آن حمایت می نمایند. رسانه های اطلاعات جمعی غرب هم از این گروه آدم خوار و تروریست بنام «حکومت اسلامی» نام می برند و می خواهند که این غول بیابان را به حیث دولت به خاورمیانه عربی و کشورهای منطقه جاه اندازند که فردا بنام بیعت خلافت اسلامی منطقه را به آتش بکشانند. در واقع خطر این هیولای مولود امپریالیست های امریکا به مراتب بیشتر از دیگر برادران آن است.

این که چرا سران و سلاطین سرمایه داری و در رأس امپریالیست های امریکا، بهار عربی را که تازه آغاز یافته بود و داشت که نیروهای مترقی دولت های تا مغز استخوان ارتجاعی و ضد بشری را بر اندازند و نظم نوین مردمی را جاگزین سازند، با سرعت امپریالیست ها دست بکار شدند که شیوخ و شاهان وفادار خود را نجات دهند و بهار عربی را به خونتای عربی تبدیل نمودند. امپریالیست ها با این سرعت عمل و بخون کشانیدن نهضت های ترقی خواه کشورهای عربی با یک تیر دو نشان زدند. نخست با آوردن باند های تروریستی، این نهضت ها را که سمت و سوی مترقی و سوسیالیستی داشت به خاک و خون کشانیدند و آنچه که از وسایل و سایط و تاسیسات نظامی در این کشورها موجود بود نابود ساختند و لیبی آیینه ای قدنمای این پروسه است. دوم با ترسانیدن شیوخ و حاکمان مملکت های عربی و پیشنهاد خرید سلاح، میلیارد ها دلار سلاح به آنان فروختند. حال با تولد تازه نفس «داعشی» برنامه های بسیار خطر ناکی را می خواهند در آسیا و افریقا پیاده نمایند که برای مردمان این سرزمین ها مصیبت بار می باشد. گرچه اهداف و برنامه های کانون توطئه های ضد بشری سرمایه داری پیچیده و پوشیده است، اما از جریان عملکردهای ضد بشری آن در منطقه و جهان می توان چیزهای را درک کرد که در زمینه در تارنماهای ترقی خواه و چپ مطالب فراوانی به نشر رسیده است. از جمله صاحب نظران مترقی و چپ آقای دکتر مرتضی محیط است که در تلویزیون های پیام افغان، ت. مردم، ت. اندیشه برنامه های یک ساعته روشنگری دارد و مجموع مقالات و ویدئو و برنامه های تلویزیونی شان در سایت وجود دارد. 1- که ایشان در زمینه چنین می فرماید: «. . . با آوردن داعش چهار هدف را تعقیب می کند. اول – تجزیه عراق. 2- قطع نفوذ ایران به عراق، اردن و سوریه. 3- تغییر نظام سوریه و قطع نفوذ روسیه و ایران. 4- وارد کردن فشار بیشتر به ایران. «2» همچنین ایشان در همین ویدئوی خود از کتاب جدیدأ منتشر شده «برژنسکی» نقل کردند که او در کتاب خود نوشته که امریکا برای تسلط کامل بر جهان باید پنج گذرگاه را در اختیار داشته باشد: کوریای جنوبی، اوکراین، آذربایجان، ایران و ترکیه. در مورد این که داعش ساخت و پرداخت کیست باز هم تحلیل گران زیادی در زمینه نگاشته اند منجمله، خبرگزاری تسنیم چنین آورده است: «هم آهنگ کننده امور مبارزه با تروریسم اتحادیه اروپا اعلام کرد که «داعش یک پروژه بین المللی است و به عراق و سوریه خلاصه نمی شود تسنیم به نقل از پایگاه خبری «السومریه نیوز - گیلزدی کرچوف» همآهنگ کننده امور مبارزه با تروریسم اتحادیه اروپا گفت که درین مدت ۲۰۰۰ تبعه غربی برای جنگیدن در کنار «داعش» عازم سوریه و عراق شده اند . . . » (خبرگزاری تسنیم)

خلاصه این که این خلافت اسلامی محدود به خاورمیانه عربی نمی ماند، دیر یا زود دامن کشورهای اسلامی منطقه منجمله افغانستان را هم خواهند گرفت نه تنها به خاطر خودش بل برای وارد شدن به آسیای میانه حریم روسیه به ویژه ترکمنستان، ازبکستان و تاجکستان. حرکت این طوفان خطرناک برای ارتجاع حاکم و مزدوران امریکا و دست پرورده های استعمار نو و امپریالیست ها در افغانستان، عمدتأ از جنس و ایدئولوژی خود شان اند، لیکن این طوفان زندگی فقر زده مردم افغانستان را نابود می کند. این بنیاد گرائی اسلام سیاسی یک جهت قضایا است و جانب دیگر مداخلات کشورهای سرمایه داری امپریالیستی در جهان و در افغانستان می باشد که ضرر و زیان آن زندگی میلیون ها انسان را کاملا ویران کرده است. اوضاع اقتصادی و معیشتی و اجتماعی ۹۹ در صد مردم افغانستان رو به سوی زیرخط فقر رفتن است. فساد اداره ساخت خارجی ها، کشاکش روی تقسیم قدرت بین مافیای دولتی، کاشت و ترافیک مواد مخدر، ناامنی و انتحاری و انفجاری گروه های تروریستی، بیکاری شدید جوانان و کارگران، آوارگی و بی جایی هزاران خانواده تفرقه و نفاق ملی و ده ها مورد دیگر این کشور را ناتوان ویران ساخته است. این وضع ایجاب می کند که دولت از مافیا به توده های مردمی و خودگردانی توده ای منتقل گردیده و کارگران و دهقانان سرنوشت کشورشان را در دست گیرند. برای انتقال نظام سیاسی به توده های رنجبر میهن، ایجاب می کند که سازمان دهی و آگاهی مردمی با شدت آغاز گردیده و حزب پیشآهنگ طبقه کارگر این رسالت را به عهده داشته باشد. به سخن «کارمل فقید» که «حزب پیشآهنگ طبقه ای کارگر که مجهز به اندیشه و جهانبینی علمی باشد . . . » در غیر این صورت حزب یا احزاب بورژوازی و پتی بورژوازی و وابسته به سمت و سویی امپریالیستی و ارتجاعی ظرفیت چنین رسالتی را بطور قطع ندارند. در عصر حاضر در پهنه ای حیات سیاسی و اجتماعی ۹۹ درصدی های جهان بشریت و به خصوص آن کشورهای چون افغانستان که استقلال و آزادی های سیاسی و مدنی شان دوباره در اشغال امپریالیسم جهانخوار امریکا و شرکا قرار گرفته، جنبش عظیم و جوشان آزادی بخش ملی یکی از سه جریان عمده ضد امپریالیستی دوران معاصر در کار پیکار است (همبستگی انترناسیونالیستی احزاب کارگری و کمونیستی، جنبش های رهایی بخش ملی و نهضت کارگری کشورهای سرمایه داری) پیکار کنونی ما در حال حاضر ضد امپریالیستی و ضد ارتجاع داخلی باید باشد. تعلل و ملاحظات و مماشاد با ارتجاع و امپریالیسم به هر شکل آن ضد منافع توده های میلیونی زحمنکشان است. و حزب و مبارزه سیاسی بدون جهانبینی علمی، برنامه عمل قاطع و همبستگی انترناسیونالیستی راه به خود فریبی و مردم فریبی و ضایع کردن زمان بیش نیست .

برای درهم کوبیدن اشغال و تفاله های ارتجاع حاکم و بیرون راندن ارتش امپریالیستی از افغانستان مردان آهنین اراده، مصمیم و مجهز با جهانبینی علمی نیاز است و بس.

 

میارا بزم در ساحل که آنجا      نوای زندگانی نرم خیز است

به دریا غلط با موجش درآویز     حیات جاودان اندر ستیز است

کلیات اقبال، زیور عجم، ص ۲۱۵

 

سید داوود مصباح

 

 

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

 

www.esalat.org