امین الله مفکر امینی

 

 

امین الله مفکر امینی                  2014-11-08

 

سیزدهم اگست سال ۲۰۱۴- عیسوی، مصادف به هشتمین سالروز آغاز نشراتی سایت پر محتوای «اصالت» میباشد. البته در این روز سایت پرمحتوای «اصالت» با تزئین ســایت با تصویر رهبر گران ارج حزب دموکراتیک خلق افغانـستان، رفیـــق ببرک کارمل عـزیز که نقش ارزندهء آن شخصیت بزرگ تاریخی و سیاسی نه تنها درج صفحـا ت زرین تاریخ پربار میهن عزیز ما میباشد بلکه نقش شخصیت والای آن راد مرد بـزرگ در کشور های منطقه و سایر کشورهای دیگر در بین نیروهای ترفیخواه و چپ گرای  آن از احترام و اهمیت خاص، نیز برخوردار بوده است، شروع به فعالیت های خستگــی ناپذیرش نمود. که البته همزمان با ایجاد سایت بسا همکاران قلمی و هواخواهان ایـن سایت، به پاس احترام و صحه گذاشتن به شخصیت رفیق گرامی حزب ما یعنی رفـیق ببرک کارمل، یکی پی دیگری به این سایت پیوست همکاری ها دادند و سایت به کـا ر و پیکار انقلابی اش تحت روشنایی هــــای خردمندانه روان شاد ببرک کارمـــل عزیز از بیانیه ها و تذکرات گرانبهای شان در اسناد کمیته مرکزی ح د خ ا گرفته و تا پــس منظر مبارزات قهرمانانه ای شان از دوران مخفی تا علنی و از جنبش اتحادیه محصلین تـــــا حاکمیت ح د خ ا و مراحل بعدی، پیگیرانه به پیش رفتند. البته طی این پروسه خـــالی از مشکلات سیاسی و بعضا جبهه گیریها، نبوده است. به هر حال ازدیاد همکاران و همـه هواخواهان سایت، میتواند نمودی از کار و پیکار مسوولین سایت و همکاران قلمی شان در تمام عرصه ها باشد. من شخصا بحیث یک همکار قلمی، موفقیت های سایت را با پشتکار و حوصله مندی مسوولین سایت و برخورد انقلابی شان دور از همه تعلقات دیگر بخاطر تامین و تعمیل هدایات و تذکرات و اندیشه های انقلابی رهبر عزیز و خردمند حزب ما رفیق ببرک کارمل عزیز و سایر شخصیت های برازنده و صدیق دیگر حزب محبوب ما، چه جام شهادت نوشیده اند و چه هنوز هم در قید حیات  اند، خواهانم. البته قابل تذکر است که کار و پیکار رفیق قدیر فضلی مسئوول نشرات سایت در موارد سطح ارتقای سایـــت و جلب همکاران قلمی برجسته بود و قابل قدر میباشد.

 

 

 

 

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

 

www.esalat.org