محمد طاهر نسیم

 

 

روز تولد «اصالت» - اگست ۲۰۱۴:

گامهای مارش کننده به سوی افغانستان نوین!

 

اگست ۲۰۱۴، سایت درخشان «اصالت»، هشت سال تأسیس خود را به حیث کانون سیاسی، ایدئولوژیکی، دانش و علوم و اندیشه های پیشتاز دورانساز، زیر پرچم مبارزۀ پیگیرانه ملی و دموکراتیک حزب دموکراتیک خلق افغانستان و بنیان گذار حزب، شادروان، زنده یاد رفیق ببرک کارمل و پیروان خستگی ناپذیر وی از دانشمندان، پیکارجویان و همه وطندوستان راه آزادی، پیشرفت و دموکراسی، و تمام زحمتکشان و خلقهای رنجدیده افغانستان با نیرومندی و توانائی پیموده است.

در سالهای سپری شده تا به امروز، دانشمندان و پژوهشگران و تحلیلگران قلم بدست «اصالت» دستاورد های بزرگی از خلاقیت، ابتکارات، و نو آوریهای بی حد و حدودی از تجارب بی نظیری بر گنجینۀ پر بهای «اصالت» افزوده اند، و به منظور روشن ساختن بیشتر راه مبارزه رهائی بخش ملی و دموکراتیک، آزادی، استقلال، تمامیت ارضی کامل، حاکمیت مردمی و دموکراتیک و اجرای تحولات بنیادی دگرگون ساز و ساختار افغانستان نوین، مترقی، متحد و یکپارچه، دارای زندگی عادلانه، مرفه، دور از هر گونه ستم، قهر و استثمار، بررسی های عظیمی انجام داده، و به موفقیت های چشمگیری رسیده اند!

موضعگیری «اصالت» در مبارزۀ متداوم و پیگیر در برابر اقدامات و اجرأت ضد ملی دشمنان رنگارنگ داخلی و خارجی وطن، حملات تخریبی، دهشت افگنی ها و آشوبگریهای گروههای تروریستی، فعالیت ها و پلانهای جنایتکارانه مافیائی، و شبکه های استخباراتی و جاسوسی، مداخلات و دسیسه کاری های همسایگان، سنگ اندازی ها و سمت گیری های انحرافی و گمراه کننده سازمانها و احزاب معامله گر و سازشی لیبرال بورژوازی، مرتدین سیاسی و ایدئولوژیکی، نفرین شده گان تاریخ، برای همه زحمتکشان و رزمنده گان میهن، همه جانبه واضح و روشن است!

سایت تابناک و مترقی «اصالت» علیه هرگونه پدیده های عقبمانده گی جامعۀ قرون وسطائی، قبیله سالاری و نیمه فیودالی، نیرو های ارتجاعی و بنیادگرایان سیاه مذهبی، برتری و هژمونیستی قومی، محلی و ملیتی بر اساس اصول و پرنسیپ های ترقیخواهانه به منظور انکشاف، پیشرفت و تعالی زنده گی خلقهای ستم دیده افغانستان، متحد و یکپارچه، برادر و برابر و متساوی الحقوق در کلیه عرصه های زنده گی، مبارزه توقف ناپذیر خود را دنبال مینماید!

«اصالت» به حیث محور مرکزی تشکل یافته مقدماتی مبارزه همگانی، فعالیت خویشرا در زمینه آغاز، گسترش و ارتقا بخشیده، ادامه میدهد. دیر زمانی نخواهد گذشت که فعالیت کاملاً منسجم و یکپارچه حزب، سازماندهنده مبارزه رهائی بخش ملی و دموکراتیک، متکی بر نیروهای گسترده توده ای، در رأس جوانان زحمتکش، متعهد و وفادار به ارمغان آورد، و به سوی تحقق اهداف مرامی ح.د.خ.ا. فعالانه با تصمیم و عزم صادق و خلوص نیت پیکارجویانه و مارش کننده به پیش گام برداشت!

روز تولد «اصالت» روز الهام بخش برای همه ماست!

روز درخشش و امیدوار کننده پیروزی مبارزه همگانی ماست!

روز گامهای مارش کننده به سوی افغانستان نوین!

 

 

 

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

 

www.esalat.org