سید داوود مصباح

Mon, 7 Sep 2015 08:01:28

 

نهمین سالروز تأسیس سایت رسالتمند «اصالت» را به رفقای ارجمند «همت» و «فضلی» عزیز و همکاران شان و همچنان روشنگران طراز نوین میهن رفقا طاهر نسیم، استاد صباح، ا.م.شیری، امین الله مفکر امینی، محی الدین دستگیر، عاصم جان شرار، عبدالوکیل کوچی، نذیر ظفر و عطائی و سایر عزیزان و همکاران قلمی شاد باش عرض میدارم.

بلی، ۹ سال روشنگری و کار پُر ثمر سایت زرین «اصالت» مایه افتخار اصالتمندان راه رهایی انسان که در صدر برنامه های حزب دموکراتیک خلق افغانستان به رهبری رادمرد تاریخ بشریت مترقی ببرک کارمل فقید قرار داشت، می باشد. آیین زندگی رزمندگان حزب دموکرانیک خلق افغانستان، راه و آیین راه رهایی انسان از فقر مادی و معنوی است.

روشنگران راه رهایی با رسالتی که در پیشگاه بشریت مترقی و کارگری دارند، از طریق سایت «اصالت» در این مدت ۹ سال به روشنگری پرداختند که آرشیف سایت «اصالت» بیانگر آن است. از جمله کار های ۹ ساله سایت «اصالت» روی وحدت و یک پارچگی و تشکل واحد حزب دموکراتیک خلق افغانستان متمرکز بود که واقعا اگر تحقق می یافت بحیث پایگاه طبقه کارگر و زحمتکشان میهن بدیل اساسی برای حاکمیت ملی دموکراتیک و رهایی کشور از اسارت اجنبی و رهایی زحمتکشان می بود.

موضوع اساسی و عمده ای دیگر افشا و نشر اسنادی است که عوامل حکومت فاسد و مزدور، دست به غارت و چپاول منابع ملی، میراث های فرهنگی و باستانی و تاریخی می زنند. کاشت و ترافیک مواد مخدر، غارت اموال منقول و غیر منقول دولتی، رشوت و سایر جنایات عوامل حکومت فاسد و ضد ملی ممکن یک زمانی با مصادره دارایی های نا مشرع جبران شود، اما غارت و خارج کردن میراث های فرهنگی (آثار باستانی) از کشور جبران ناپذیر می باشد. همچنان غارت منابع کم یاب معدنی و حفاری های خود سرانه ای قوماندانهای محلی وابسته به مافیای بین المللی و درد آورتر استخراج پنهانی عناصر کم یاب و انتقال آن واقعأ درد آوراست. که انتشار چنین اسناد و حفظ آن در آرشیف سایت «اصالت» کار عمده واساسی است که توجه و عنایت بشتر رفقا و روشنگران آزاده ای میهن را می طلبد.

موضوع اساسی دیگر که در سراسر بیانات رهبر کبیر حزب دموکراتیک خلق افغانستان ببرک کارمل فقید تاکید شده است، جهانبینی علمی می باشد که اصالتمندان در این راستا عطف توجه و عنایت فرموده اند که بدون جهانبینی علمی راه پیمایی در تاریکی می باشد حزب طراز نوین به جهانبینی علمی نیاز دارد. گاگاهی در داخل و خارج از کشور به کسانی بر می خوریم بخصوص اعضای بریده از ح.د.خ.ا که از جهانبینی علمی طبقه کارگر انکار می نمایند که نمایندگی از عدم مطالعه و آگاهی آنان از جنایات امپریالیسم جهانی می باشند. البته که در گذشته هم در حزب دموکراتیک خلق افغانستان حتی به مقامات بلند دولتی کسانی را داشتیم که با ما بودند ولی از ما نبودند. اگر چنین نمی بود چهار پا برهنه آواره و مزدور در پاکستان می توانیست یک دولتی را ساقط سازد که در ارتش آن پنج هزار عراده چین تانک و زره دار موجود بود و کندک های جت های مدرن شکاری داشت ؟

اکنون کسانی که خود را منسوب به حزب دموکراتیک خلق افغانستان می دانند و به جهانبینی علمی طبقه کارگر معتقد اند، باید اخبار و رخ دادهای جهانی احزاب برادر را تعقیب نمایند، همه ساله چندین نشست بین المللی احزاب کمونیست و کارگری در آلمان و لندن صورت گرفته و می گیرد که روی آینده بشریت و طبقه کارگر و ۹۹ درصدی بشریت مذاکره می نمایند و ما از روی گلم کهنه ای خود تکان نمی خوریم و هنوز به استخوان پوسیده ای نیاکان خود می بالیم و به قوم و قبیله چسپیده ایم. از فراز حزب دموکراتیک خلق افغانستان به خاکدان و کثافت خانه اشرار فرود آمده دنباله روی از مزدور مزدوران می کنیم. آیا شرم آورو ننگین نیست؟ به فرموده اقبال لاهوری که چنین سروده است:

کهن شاخی که زیر سایه آن پر بر آوردیی    چو برگش ریخت از آن آشیان برداشتن ننگ است

بسیاری چنین بی ننگی کردند به ویژه در داخل کشور.

کار با ارزش دیگری در سایت «اصالت» در این مدت ۹ سال جمع آوری بیانات و سخنرانی های علمی، تاریخی و سیاسی رهبر معظم حزب دموکراتیک خلق افغانستان ببرک کارمل فقید است که زینت بخش سایت وزین «اصالت» می باشد. متن سخنرانی ها توسط رفیق دانشمند ما ع.ق.فضلی عزیز تایپ و ویرستار گردیده است، کاریست بی نهایت ارزشمند. سخنرانی های رهبر فقید ح.د.خ.ا. درس های آموزنده برای رهروان و اعضای حزب و پژوهشگران واقع بین می باشد. همچنان جمع آوری و حفظ اسناد مهم حزبی در آرشیف سایت «اصالت» بسیار مهم و با ارزش است. یک سایت متعهد و رسالتمند باید چنین باشد. علاوتأ مطالب مختلف زیادی از جهان سیاست، اقتصاد، ادبیات و فرهنگ را می توان در سایت وزین «اصالت» مطالعه کرد. 

در پایان برای رفقا و دست اندر کاران قلم و اندیشه و گردانندگان این سایت وزین پیروزی های بشتر و بیشتر آرزومندم .

به پیش بسوی حزب واحد دموکراتیک خلق افغانستان !

 

 

  

 

 

توجه:

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

 

www.esalat.org