دوستان عزیز به سایت اصالت خوش آمدید !        اگر زنده ماندن بقیمت تن دادن به پستی، گذشتن از حیثیت و آبرو و پا ماندن بالای عقاید سیاسی باشد، مرگ صد بار بر آن شرف دارد           دوستان عزیز به سایت اصالت خوش آمدید !      دوستان عزیز به سایت اصالت خوش آمدید !          اگر زنده ماندن بقیمت تن دادن به پستی، گذشتن از حیثیت و آبرو و پا ماندن بالای عقاید سیاسی باشد، مرگ صد بار بر آن شرف دارد اگر تمام تاريکيهاي دنيا با هم جمع شوند روشنايي شمع کوچکي را نيز نميتوانند خاموش کنند     اگر تمام تاريکيهاي دنيا با هم جمع شوند روشنايي شمع کوچکي را نيز نميتوانند خاموش کنند  
 

 
 


ناشر افکار دموکراتیکِ خلق افغانستان

اهداء به فرزند اصیل خلق افغانستان ببرک کارمل بانی ح.د.خ.ا. و رهبر زحمتکشان کشور
 

 
 


 رفقا و دوستان عزیز،

 سلام ها و درود های گرم همکاران نثار شما !

عنقریب، به تاریخ ۱۳ اگست ۲۰۰۹، سومین سالگردِ نشراتِ "اصالت" می باشد.

ادارۀ سایت از شما عزیزان صمیمانه خواهش میکند که لُطف نموده، پیامها، پیشنهاد ها،انتقاد ها و نظریات

 خودرا به این مناسبت الی تاریخ ۶ اگست ۲۰۰۹ به ایمیل های "اصالت" ارسال نموده، ممنون سازید.

دست های شما را به گرمی میفشاریم،

ادارۀ سایت "اصالت"

 

admin@esalat.org

esalatadmin@hotmail.com

 

 

مقالات