همرزمان گرامی، زحمتکشان دوران ساز، رزمندگان با شرافت و صلحشور، پرچمداران وطنپرست و رسالتمند، جوانان اصالت دار و متعهد، مادران و خواهران عزیز، پیشگامان نهضت چپ دموکراتیک کشور!

 از بدو تاسیس حزب ما که بنابر گفتۀ تاریخی، آتش بجان دشمنان زحمتکشان کشور انداخت چهل و پنج سال میگذرد، در طی این چهل و پنج سال، دشمنان تاریخی وطن، ارتجاع منطقه در زد و بند با سیستم جهان خوار متکی بر زر و زور چه تهمت ها و دروغ های بر علیه راه و آرمانهای وطنپرستانه و انسانی حزب ما نگفتند و ننوشتند و چه توطئه ها و دسیسه های برای نابودی آن بکار نبستند و نمی بندند و امروز با وجود گذشت نزدیک به هجده سال از سقوط حاکمیت دموکراتیک در کشور، این توطئه ها نتنها ختم نگردیده بلکه اشکال و ابعاد تازه و نوین را نیز کسب نموده است. دشمنان تاریخی وطن و سیستم جهانخوار امپریالستی سعی دارند تا از یکطرف تاریخ چهل و پنجساله اخیر کشور را به زعم خویش باز نویسی و تعبیر و تفسیر نموده و بر دستاورد های زمان حاکمیت دموکراتیک خلق خاک بیاندازند تا زمینه را برای مشروعیت نظام متکی بر ظلم و تجاوز مهیا نمایند که امری است محال؛ زیرا واقعیت ها و پیامد های هجده سال اخیر بر تمام این ادعاها و افتراأت خط بطلان کشید و حقانیت راه و آرمانهای ما را بیشتر از پیش به اثبات رسانید. اما آنچه در این عرصه از همه دردناکتر و آزار دهنده میباشد؛ اینست که مشتی از عناصر ابن الوقت و فرصت طلب گویا روشنفکر و مترقی با دشمنان وطن و مردم همنوا گردیده و جهت خوشخدمتی اشغالگران، از موضع گویا چپ بر حزب مان غیر مسئولانه تاخت و تاز مینمایند و تهمت میبندند و بدتر و زشت تر از همۀ اینها، خاموشی و سکوتِ عدۀ از مدعیان رهبری و سقوط آنها در لجن زار خیانت و ارتداد، قوم و سمت زبان و هم پیوستگی آنها با دشمنان داخلی و خارجی مردم و میهن بخون نشستۀ ما است؛ لذا بر ما است تا با جرئت و شهامت نتنها از سالروز تأسیس حزب مان تجلیل نماییم بلکه با افتخار از تاریخ مبارزات و دست آوردهای آن در زمان حاکمیت دفاع نماییم.

باید صراحت داد که منظور از تجلیل چهل و پنجمین سالروز ایجاد ح.د.خ.ا. تنها یاد بود و ذکر کارنامه ها، کار کرد ها و افتخارات اعضای آن نیست؛ بل هدف اصلی و نهایی از آن، تحلیل و ارزیابی علمی، بیطرفانه و عینی و بدور از ذهنیگری، از تاریخ چهل و پنج سال اخیر کشور، از جمله نهضت دمکراتیک خلق به حیث ادامه دهندۀ آرمانهای مشروطه اول، دوم و سوم کشور است که میتواند نوشته ها، برداشت ها و تحلیل های پیشگامان نهضت وطنپرستانه و انقلابی کشور نسل آیندگان را رهنمود باشد تا بتوانند به حیث مشعل رهنما از آن استفاده نمایند.

رفقا!

همانگونه که در زمان حاکمیت با در دست گرفتن سر و با ایمان انقلابی و تقوای بی مثال در دفاع از منافع زحمتکشان قرار داشته و در مرحلۀ بعد از سقوط تراژيدیک حاکمیت در سهمگین ترین آزمون ها، وفادار به آرمان های والا و انسانی حزب طبقه کارگر و همه زحمتکشان، پرچم حزب تان را در اهتزاز و موجودیت خویش را که بر رغم همه تلاش های فریبکارانه و سیاه منشانه درونی و دسیسه های بیرونی همچنان استوار، نیرومند و ثابت نگهداشته اید، ایجاب مینماید تا به حیث وارثین بر حق و ادامه دهنده گان راستین نهضت آزادی خواهی کشور و مبارزین راه سعادت مردم بار دیگر نقش تاریخی خویش را ایفا نموده و تا پیروزی نهایی دست در دست یکدیگر به پیش برویم.

بزعم ما تجلیل از سالروز ایجاد حزب ما، میتواند قدمی برای وحدت و یگانگی ما در راه رسیدن به اهداف بزرگتر باشد؛ لذا از شما تقاضا مینماییم تا پیشنهادات، انتقادات سازنده، نظریات ارزشمند، مقاله ها، تحلیل ها، نوشته های سیاسی- تاریخی، علمی، فرهنگی و اشعار خویشرا به این مناسبت به آدرس «اصالت» فرستاده ممنون سازید.

 

به پیش بسوی تجلیل شایسته از چهل و پنجمین سالروز تاسیس حزب دموکراتیک خلق افغانستان!

نجات وطن واحد و دوست داشتنی، اما اشغال شدۀ ما در گرو وحدت تمام نیروهای وطنپرست، دموکراتیک و مبارز است.

اتحاد، همدلی و همبستگی رفیقانه ضامن پیروزی ماست.

درود بر روان پاک شهدای به خون خفتۀ حزب ما.

مرگ بر جنایتکاران، اشغال گران و دشمنان سعادت و بهروزی مردم زحمتکش ما.

 

 با درودهای بی پایان و احترامات رفیقانه.

ایمیل ادرس:

admin@esalat.org

مقالات

 

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

www.esalat.org