"فرخنده"

قربانی آدمکشان و ارتجاع سیاه

 

 

روز ۲۰-۲۱ مارچ ۲۰۱۵ طوری که وسایل اطلاعات جمعی خود افغانستان و غیره کشورها به نشر رسانیده اند رمه های وحشی جنگلی و آدمخور در شهر کابل یک خانم بیمار روانی بنام «فرخنده» را به بهانه های بیمورد و بی اساس، تحقیر، توهین، لگدمال و لت و کوب و سنگ باران کردند و بعداً پیکر خونین و نیم جان او را زیر موتر نموده و در هرج و مرج حیوانی بر جسد آن تیل پاشیده سوختاندند.

این جنایت وحشیانه که در جوار خانه ی خدا - مسجد شاه دوشمشره - در برابر چشمدید پلیس حکومت وحدت ضد ملی صورت گرفته است نمایانگر ماهیت خودکامۀ غیرانسانی، پایمال کننده ی حقوق بشر بی توجهی رژیم دستنشانده مزدور در برابر مصونیت زندگی زحمتکشان است که از گروهها و عناصر مافیای آدمکشان حرفوی و باند های سیاه ارتجاعی و متعصبین بنیادگرای مذهبی تشکل یافته است و اندک قدرت و تسلط بر اوضاع و حفاظت امنیت، نوامیس و زندگی زحمتکشان نداشته و نتوانسته است تا کنون از تخریبکاری، دهشت افکنی ها، تجاوزکاری های گوناگون، رهزنی ها، نفوذ و مداخله گری های مافیایی منحرفین و شارلاتان ها جلوگیری به عمل آورد. درینصورت نباید در برابر چنین حاکمیت مافیایی و اجیر در بهبود زندگی توده های وسیع زحمتکش، ایجاد آرامش، صلح و امنیت عدالت و قانونیت در میهن امیدوار بود. در حالیکه کلیه نیروها و عناصر و شخصیت های شرافتمند وطندوست دموکرات و مترقی اندیشه و مدافعین واقعی از حقوق بشر و زندگی مردم صدای اعتراض خود را در برابر چنین تجاوزات بیشرمانه و شیوه های ننگین وحشیگرانه ی جنگلی بلند مینمایند مبارزه همگانی رهایبخش ملی و دموکراتیک خلقهای ستمدیده افغانستان را در ایجاد حاکمیت و ارگانهای واقعاً مردمی و دموکراتیک در دفاع از اهداف والای وطن و ساختار جامعه ی مرفه افغانستان بیشتر تشدید و تحکیم میبخشند.

روح و روانت شاد باد فرخنده ی شهید!

محمد طاهر نسیم

 

 

 

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

 

www.esalat.org