محمد طــــاهر نسـیـــم :ع . ق . فـضـــلی

 

رفیق ارجمند و گرامی ع. ق . فضلی!

سالروزِ فرخندۀ تولدِ شما، جوانِ پیشتاز، دلیر، متعهد، تحول طلب، آگاه، با خلاقیت، مبدع، مبتکر، مجهز با اندیشه ها و قانونمندی های پیشرو عصر، مبارزِ خستگی ناپذیرِ ضدِ ارتجاع، عقبمانی ها، پدیده های قرون وسطائی، دوره های غلامی، غولان درندۀ امپریالیستی، چپاولگرانِ انحصاراتِ سرمایداری، تروریستانِ حرفوی مزدورانِ مافیائی، جاسوسی، رهزنان دهشت افگن، و ویرانگران، موردِ افتخار و سربلندی همه دانشمندان و قلم بدستانِ وطندوست و ترقیخواه میباشد!

مبارزه توقف ناپذیر شما، بر پایه های توانمندی، صراحت، قاطع و راستین در دفاع از حقانیت، واقعیت ها و اصول و اصولِ پیکارِ هدفمند شما در روندِ سیاسی و ایدئولوژیکی علیه هرگونه انحراف، معامله گری و سازش و موضعگیری های خائنانه وطنفروشان و پایمال کننده گان ارزشهای ملی و نیازمندیهای توده های وسیع زحمتکش، فراموش ناشدنی باقی خواهد ماند، و ادامه خواهد یافت!

نقش پیشتاز شما در نگهداری گنجینه ارزشهای تاریخی حزب دموکراتیک خلق افغانستان و رهبر ملی و انترناسیونالیست آن زنده یاد رفیق ببرک کارمل، صحبت ها، بیانیه ها، مصاحبه ها، مطبوعات، نشرات، و دیگر مدارک و اسناد، و جلوگیری از سارقان جنگیرمنش، دزدان دریائی، و بی فرهنگیان سیاه صفت، جعل کاران و دغل بازان، برای همه ی مان روشن و درخشان است!

پرچم منبر اصیل جنبش ترقیخواهانه ملی و دموکراتیک و کانون نو آور و تجربه آفرین رزمنده گان با اصالت در قله های نبرد به سوی پیروزی در اهتزاز است!

روز میلاد میمون شما رفیق فضلی عزیز را با این همه افتخارات، و دستاورد های ملی و بین المللی، شادباش و تبریک میگویم!

و آن دشمنان جنبش ترقیخواه رهائی بخش ملی، روسیاهان تاریخ در منجلاب گندیده خود حتماً فرو خواهند رفت!

محمد طاهر نسیم، اپریل ۲۰۱۶، جرمنی

 

 

 

 

 

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

www.esalat.org