رفقای عزیز و ارجمند ویبسایت «اصالت»!

 

پنجمین زادروز ویبسایت «اصالت» را به همه شما رفقای ارجمند شادباش می گویم و از صمیم قلب پیروزی های هرچه بیشتر شما رفقای عزیز را در راهی که انتخاب نموده اید آرزومندم.

سالهای که گذشت، ثابت ساخت که شما جوانان با درد و احساس عالی وطنپرستی و انساندوستی با آرمانهای مقدس ح.د.خ.ا.، که تا همین اکنون بدیل آن دیده نشده و هیچ حزبی تا اکنون آنرا ارایه ننموده، وفادار بوده و با تحلیل های علمی مسوولین ویبسایت و نویسنده گان آن ویبسایت علاقمندان و رهروان راه حقیقت را در روشنی راه پیموده ای دیروز و افق های آینده قرار داده اید.

زمینه را مساعد دیده از طریق ویبسایت «اصالت» از تمام وطنپرستان افغانستان، مخصوصاً آن نیروهای که خودرا چپ می شمارند، تمنا دارم تا تمام اختلافات و شکر رنجی هاییکه دارند یک طرف گذاشته به خاطر نجات وطن واحد مان افغانستان راه بیرونرفت را از تمام معضلات امروز که دامنگیر مردم ما گشته و دشمنان رنگارنگ داخلی و خارجی آنرا دامن میزنند پیدا نموده و طرح آنرا برای سران کشورهای بزرگ جهان و سازمان های بین المللی و پارلمان ها ارسال دارند. همچنان از نیروهای چپ افغانستان، بدون درنظرداشت حزب یا جریان خاص سیاسی، پیشنهادات سازنده و عملی به کنفرانس بن دوم که چند ماه بعد در شهر بن آلمان دایر میگردد پیش نمایند تا بدین وسیله دَین خودرا در برابر  مام وطن ادا نموده باشند. آرزومندم این فُرصت را رفقای چپ دموکراتیک و ملی افغانستان از دست ندهند همچنان آرزومندم که رفقای ویبسایت «اصالت» بیش از پیش در راه روشنی اهداف فوق رسالت خودرا انجام هند.

 

عبدالرحیم کاروال

 

۱۷ اگست ۲۰۱۱

 

 

 توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

www.esalat.org