Sunday, August 14, 2011 2:53 PM
 

سلام رفقای نهایت گرامی و عزیز و دوست داشتنی!

 زحمات شما در زمینه پیشبرد آرمان های حزب دموکراتیک خلق افغانستان و اندیشه های جاودان ارزشمند رهبر گرامی آن شادروان رفیق ببرک کارمل عزیز در خور ستایش و افتخار ما است که از دیدگاه و قلب ما دور نیستید و برنامه شما روزانه تعقیب میگردد و از مطالب علمی آن استفاده و از پیام ها و مضامین رفقای عزیز و سپاهیان حزب دموکراتیک خلق افغانستان و اندیشه های رهبر گرامی آن شادروان ببرک کارمل عزیز رنج مهاجرت را کمتر احساس مینمایم.

آنچه منحیث سپاه حزب دموکراتیک خلق افغانستان وظیفه خود میدانم لحظهء از شما دور نباشم و منحیث انجینیر الکترو تخنیک در خدمت قرار بگیرم و افتخار و احساس شادمانی داشته باشم تا رفقای خودرا در کنار خود داشته باشم. سپردن هدایات و تماسهای شما رفقا است تا بیشتر و بهتر با درک حساسیت اوضاع کشور و وضع بین المللی که به نفع و تسلط نیروهای ارتجاع داخلی و بین المللی پیش می رود، با تکتیک های مختلف مقاصد خودرا پیاده مینمایند و ضربات به نیروهای مترقی وارد می نمایند و اسلحه تیز و برنده آنها جدائی و تفرقه انداختن بین احزاب و سازمان های مترقی و ارایه اسناد جعلی و عوامفریبانه از طریق سایت ها و تلویزیون های فروخته شده گان و جواسیس شان سازماندهی مینمایند و باید که نیروهای آگاه مترقی هرچه بیشتر بسیج گردند و در حل قضایای بغرنج کشور مبارزه بی امان نموده از مایوسیت کنار روند و از تسلیم طلبی بپرهیزند و سنگر های قوی و نیرومند را تشکیل داده با مشتهای فولادین خود ارتجاع احریمنی را خورد و ریزه نمایند، حق را بر باطل به پیروزی رسانند تا مردم بی دفاع کشور که چشم امید شان به سوی نیروهای مترقی است از چنین مصیبت های موجود رهائی یابند

ضم ارایه نظریات خویش مجله الکترونیکی ماهوار (سلایت شو) که با امکانات و همکاری ارایه نظریات، مقالات رفقای گرامی و سایت های مترقی داخل و خارج از کشور در خدمت نیروهای مترقی قرار بگیرد تا توانسته باشم شمه ای از مسئوولیت ها و وظایف خویش را در معرض انجام دادن قرار بدهم

بازنمودن سایت مجله الکترونیکی (سلایت شو) با دون لود نمودن پروگرام :

Video Pad Video Editing Software for Windows

امکان دارد تا ضمیمه باز گردد.

با درود های رفیقانه،

انجینیر جمشیدی

 

 

 

 

 

 

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

www.esalat.org