کار روشنگری هیچگاهی گم نمیشود؛

درین آشفته بازار سیاست که از چپ گرفته تا راست همه راه گم کرده اند و هیچکسی نمیداند که ره بکجا ببرد، تنها تعداد معدودی در موضعگیری های خویش هنوز مانند صخره استوار مانده و به پیش میروند. هنگامی که تشکیلات منظم برای سمت و سو دادن مساعی انسان ها وجود ندارد و یا تشکیلات مریض که با تمام پشتواره و اندوخته های فکری و ملحوظات زمان نمیشود برآن اتکا کرد، تنها راهی که باقی میماند، کار طاقت فرسای روشنگریست که هیچگاهی نتیجۀ مستقیم و آنی ندارد اما بشکل قطره های که بالاخره دریا میشود، آینده را رقم میزند. درین راستا در چوکات کشور کوچک ما و از آنهم کوچکتر ح.د.خ.ا. در هر گوشه یی که فرزندان تسلیم ناپذیر آن حزب برای اینکار قدعلم کرده اند، نباید منتظر پاداش و نتیجهً لحظوی باشند، بلکه اینکار را باییست ادامه دهند و اذهان انسان ها را روشن کنند.

سایت «اصالت» از جملۀ همین اصالت دارانیست که پنج سال تمام درین عرصه قدم برداشته و از عهده آن تا اکنون بدرستی بدر شده است.

من برای همه دست اندرکاران این تارنما، خواننده هایش و همه استوارانیکه درین راه قدم برمیدارند آرزوی پیروزی، حوصلۀ فراخ، پایداری و دوام بیشتر مینمایم.

پنجمین سالگرد موجودیت و نشرات «اصالت» برای علاقه مندانش تبریک.

 

و. خوږمن از سویس

 

 

 

 

 

 توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

www.esalat.org