سیزدهم اگست ۲۰۱۱ ما را به تجلیل و ارزیابی پس منظر زحمات، کار و پیکار انقلابی پنجمین سال فعالیت نشراتی سایت پُرمحتوا و مردمی «اصالت» به امتیاز و مسؤولیت رفیق انقلابی محترم انجنیر فضل الرحیم «همت» و همکاری رفیق ورزیدۀ سایت رفیق فضلی و سایر همکاران دیگر آن یکبار دیگر قـــرار میدهد. یعنـــی سایتی که بپاس خدمات ارزندۀ رهبر صدیق زحمتکشان میهن عزیزما افغانستان، و خلق نجیـب و آزادهء آن یعنی رفیق ببرک کارمل عزیز اهداء شده و با تصویر آن راد مرد بزرگ تــاریخ نیــز مزین گردیده است.

 سایت «اصالت»، در شبکِۀ جهانی انترنیت اولین سایتی بوده است که نه تنها به یاد و بود رهبر گرامی و فرزند صدیق وطن رفیق ببرک کارمل منشی عمومی کمیته مرکزی حـزب دموکراتیک خلق افغانستان و رییس شورای انقلابی دولت جمهوری دموکراتیـــک افغـــانستان اهداء شده است، بلکه سایتی بوده است که در ژرف نگری و پهنای اندیشه های والای آن شخصیت جاودانه ای تاریخ، نیز علماً به بررسی های علمی پرداخته و آنـرا با انعکاس بیانیه های تاریخی، سخنرانی تاریخی شان در پارلمان سلطنتی، نشر تزسهای دهگانه ببرک کارمل عزیز و تجلیل از روز های پُرخاطرهء تأسیس حزب دموکراتیک خلق افغانستان، روز های تاریخی ملی و بین المللی و سالگرد های وفات و تولد شان با واقعیت ها و مـــدارک و اسناد تاریخی بآنها صحه گذاشته و علاقمندان سایت را چه در داخل و چه در خارج از کشور در روشنی هایی بیشتر گذاشته و رهنمون گردیده اند.

 البته از لحاظ ارزیابی تخنیکی و یا بهتر بگویم صوری، سایت نیز در حد اعلای خود قرار گرفته و بخش بندی درست مطالب که عمدتاً مورد نیاز بیننده گان و مخاطبان سایت است در خور ستایش میباشد. اگر ما صادقانه و بدون کدام نوع از خودغرضیها به کنجکاوی سایت از لحاظ محتویات و طرز کار و زحمات خستگی نا پذیر همه مسؤولین و دست اندرکاران محترم سایت بپردازیم گفته میتوانیم که طی این همه فاصله های کوتاه زمانـی و زحماتی که در زمینه بعمل آمده و با سهمی که همکاران قلمی، علاقمندان و هواخواهان سـایت تا ایندم که در آستانه ای تجلیل از پنجمین سالگرد ایجاد سایت میباشیم، کشیده اند درخور سایت و تمجید میباشد.

 البته جایی شکی نیست که در بخش فعالیت های این سایت کمبودیهای شاید وجود داشته است، ولی بطور عمده سایت در کشاکش از انتقادات بعضاً سالم و بعضـــاً غیر سالم و یا بر خورد های مغرضانه، موفق و کامیاب و سربلند بدر آمده و با برخوردهای سالم و اصل اصول از پذیرش علمی انتقاد ازخود و انتقاد از دیگران، به موقع عمل کرده است. ارقام تعداد بازدید کننده گان سایت از ابتدا تا ایندم و بســـط و گسترش علاقمندان این سایت در داخل و خارج از کشور، خود گواه بر محبوبیت سایت و مورد توجه قـرار گرفتن سایت در همه بخش ها و به خصوص انعکاس خواسته های اهداف مرامی آن که متکی باهداف اولین اسناد مرامی حزب دموکراتیک خلق افغانستان بوده در داخل میهن و خارج از آن مورد توجه خواننده گان و علاقمندان سایت و بــــه خصوص اعضای پر افتخار حزب دموکراتیک خلق افغانستان قرار گرفته است.

 من البته بحیث یک تن از اعضای سابقه دار حزب محبوبم اگرچه تا حال به هیچ یک از تشکیلات سازمانی، جدا شده از بدنهء حزب دموکراتیک خلق افغانستان، که به رهبری های متفاوت تشکیلاتی و تغییرات باالنسبه ماهیوی  فعالیت دارنـــد نپیوسته ام و بحیث یک فعال سیاسی مستقل فعالیت می کنم و علتش را هم بارها و بارها "عدم وحدت کامل تشکیلاتی حزب محبوبم در تحت یک ساختار تشکیلاتی واحد و یک هدف غایوی واحد" تذکر داده ام، ولی این باین معنی نبوده است و هم باین معنی نخواهد بود که دست زیر الاشه نشسته باشم و این "عدم وحــــــدت" را وسیله ای برای دور ماندن از اهداف مرامی حزب محبوبم و فرزندان صدیق و مبارز آن نموده باشم. که البته با وجود تکلیف مریضی و عدم استقرار وضــــع صحی ام به مبارزه به موقع بر ضد ارتجاع ملی و بین المللی از طریق نشر مضامین و مقالات و اشعارم در «اصالت» و سایر سایت های وزین افغانی پرداخته ام و تا آخرین رمق حیات از آن دست نخواهم کشید. و البته زمانیکه وحدت عام و تام همه نیرو های مبارز و مترقی و صدیق حزب محبوبم تأمین شد باز هم به حیث همان سپاهی حزبم به خاطر دفاع از منافع مردم میهن محبوبم افغانستان عزیز و خلق نجیب و آزاده ای آن قرار خواهم گرفت.

 البته از حاشیه روی معذرت میخواهم ولی لازم دانستم تا سطری چندی بنگارم. آمدیم در مورد اینکه امروز وطن در چه حال است و چه نیروهای تحت نام ایجاد صلح در وطن و ایجاد دموکراسی در وطن حضور یافته اند و خلق نجیب میهن به چه چیزی ضرورت دارند، در خور تعمق است و این تعمق به کار و پیکار هر چه بیشتر و قاطع تر نیاز دارد و وظایف نه تنها سایت پُرمحتوای «اصالت» را عمده و برجسته میسازد، بلکه همه سایت های مترقی دیگر را در امر تمـــــــرکز اندیشه های انقلابی و ایجاد وحدت سازمانی و تشکیلاتی قطع نظر از هر نوع خود خواهی ها برجسته میسازد. طوریکه من از ورای بعضی نامه های هموطنان و تماس های تیلفونی و ارسال مضامین و نامه های شان در سایت «اصالت» و سایر سایت های پرمحتوا و مردمی موجود انترنتی و همچنان تماسهای شخص خودم، درمی یابم هم میهنان شرافتمند ما خصوصاً قشر جوان اعم از زنان و دختران و خاصتاً جوانان، دیگر از عدم ثبات سیاسی، اقتصادی و امنیتی در میهن خسته شده و چشم اُمید شان همین نیروهای ترقیخواه است که تا دیروز از سر و جان و مال خود و فرزندان خود، به خاطر دفاع از ناموس وطن و ایجاد یک حکومت ملی و دموکراتیک و به خاطر یک افغانستان آزاد و مستقل گذشته صادقانه رزمیده بودند. آنها از گذشته ها و اینکه کیها دشمنان و کیها دوستان خلق زحمتکش افغانستان بوده انــــد آموخته اند و دیگر آنها کسانی نخواهند بود که تحت پوشش قلابی دین و آییــن به دام فریب دار و دسته های افراط گرایان راستگرا بیافتند. آنها دیگر دوســتان و دشمنان حقیقی شانرا شناسائی و درست درک کرده اند. پس حالا وظایف ما است که دست یاری و کمک به آنها دراز کنیم و در بسیج آنها به دور این نیروهای رزمنده ای انقلابی اقدام نماییم که خوشبختانه رفقا، مسؤولین و دست اندرکاران «اصالت» در این راستا از قبل فعالیت دارند.

 زنده باد همه نیرو های رزمی صدیق وطن محبوبم افغانستان بخاطر صلح و دموکراسی واقعی.

 زنده باد وحدت عام و تام همه اعضای پر افتخار حزب دموکراتیک خــــلق افغانستان تحت یک پرچم واحد و اهداف غایوی ثابت.

 زنده باد صلح و دموکراسی.

 آزاد و مستقل باد افغانستان عزیز!

 امین الله مفکر امینی از ایالت منی سوتای امریکا

 

 

 

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

www.esalat.org