پیام علی احمد (صارم)

 

 

۱۳ اگست ۲۰۰۶ روز صدای حق بر باطل و روز جسارت و شجاعت است که فرزندان صدیق وطن رسالت خویش را با صدای رسای «اصالت»، این صدای رادمردان آزادی خواه و ترقی پسند افغان که بدور ح.د.خ.ا. تحت رهبری خردمندانه رفیق (کارمل) شخصیت ملی و یگانه مبارز راه آزادی برای زحمتکشان افغانستان جمع بودند، بلند کرد.

۱۳ اگست ۲۰۰۶ آغاز تجلیل و تجدید مجدد حق و عدالت، سعادت و خوشبختی، شجاعت و دلیری، همرزمان یکدل و یکصدای آزادی خواهان و مبارزین ملی و دموکراتیک مردم افغانستان میباشد که در نیم قرن اخیر با اهداف شریفانه و انسانی خویش یعنی حفظ وحدت ملی افغانستان در یک زنده گی برادری و برابری در خدمت با ملت زحمتکش وطن نقش ایفا نموده و اکنون هم با صدای برحق «اصالت» هوشدار میدهد که به هیچ صورت نمیتوان حذف آن نیروی ملی و دموکراتیک از قدرت دولتی را، خاموش و حذف پایان یافته نیروهای ترقی خواه از نقشه افغانستان دانست.

«اصالت» با منطق روشن واضح ساخت که تنها قدرت سیاسی از دست رفته ح.د.خ.ا. معنای آن را ندارد که شعار و آرمان برحق آن نیروی وطندوست هم از بین رفته باشد، بلکه بعد سقوط حاکمیت ح.د.خ.ا. (وطن)، روان جامعه افغانی ثابت ساخت که مبارزه برحق ح.د.خ.ا. هرگاه قربانی توطئه های بین المللی و همسایگان مغرض و فتنه گر، افغانان خودخواه، فروخته شده و خودپرست و قوم پرست، حیله گر و فریبکار نمیشد، امروز افغانستان با هویت اصلی خود در برابر نقشه دنیا حضور مثبت و فعال میداشت. ولی دیر یا زود، روزی فرا خواهد رسید که به همت فرزندان صدیق و ترقیخواه میهن با تقبل فداکاری ها و مبارزۀ دوامدار ایشان یکبار دیگر افغانستان با هویت اصلی و پرافتخار خود به مثابه کشور آزاد و مستقل در نقشۀ دنیا جایگاه خودرا دوباره به دست خواهد آورد!

 (صارم)

اگست ۲۰۱۱ شهر آخن

 

 

 

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

www.esalat.org