پیام محمد طاهر نسیم

 

 

۱۳ اگست ۲۰۰۶، آغاز مبارزۀ پایدار و اصولی سایت «اصالت» در روند پیشبرد مسئوولیت های ملی و دموکراتیک و مترقی خود در توافق با آرمانهای شادروان رفیق ببرک کارمل، رهبر برحق و مبارز خستگی ناپذیر ملی و دموکراتیک، در راه تحقق اهداف مرحلوی تحولات بنیادی به سوی جامعۀ نوین عاری از بدبختی و استثمار در افغانستان میباشد.

«اصالت» به این باور واقعبینانه بوده و است، که بدون رهائی، استقلال، تمامیت ارضی و وحدت ملی افغانستان هیچ گامی مثبتی به سوی دموکراسی، ترقی و عدالت اجتماعی نمیتوان برداشت و تشدید مبارزه همه جانبه علیه اشغالگران نظامی خارجی در سطح ملی و علیه امپریالیزم جهانخوار و جبهه انحصارات سرمایه داری در سطح بین المللی، یگانه راهیست که به تحقق اهداف دموکراتیک و مترقی و به موفقیت، و پیروزی می انجامد.

لذا سایت «اصالت»، گزارشها، مقاله ها و تحلیل های علمی سیاسی- اجتماعی، مطالعات، مصاحبه ها و اسناد مهمی را در زمینه به نشر سپرده است که پرده را از چهرۀ سیاه اشغالگران، حکومت اجیران دست نشانده، امپریالیزم و متحدین شان از ارتجاع داخلی و منطقه و مافیای چندین ملیتی بین المللی با شهامت برداشته است!

البته در هر کار و فعالیتی نارسائی ها و اشتباهاتی وجود خواهد داشت اما با استفاده از تجارب و نتائیج کار خستگی ناپذیر میتوان آنرا مرفوع ساخت.

این روز پُرافتخار و خجسته را به زحمتکشان کشور، همرزمان دلیر راه ترقی سعادت و خوشبختی مردم افغانستان، ترقیخواهان، مخاطبان و همکاران   قلمی «اصالت»، مسوولین و دست اندرکاران مبارز و خستگی ناپذیر «اصالت» در مبارزه ملی و بین المللی مجهز با آرمانهای حزب دموکراتیک خلق افغانستان از صمیم قلب تبریک و شادباش گفته، پیروزی بیشتر برایشان خواهانم!

 

محمد طاهر نسیم

 

۶ اگست ۲۰۱۱،

 شهر فرانکفورت جرمنی

 

 

 

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

www.esalat.org