Sunday, August 14 2011 22:23:30

 

 
وزیر اوستا

 

تقدیم به آنهاییکه این سایت را غنا بخشیدند و آنهاییکه مستفید شدند.

مطمیناً این سایت راهی را پیمود که مورد رضایت خوانندگانش قرار گرفت .

من سالگرد این سایت وزین را به همۀ دست اندرکاران آن تبریک گفته، موفقیت های بیشتر شانرا آرزو مینمایم.

باید یاد آورشوم که: رفیق کارمل اهمیت شناخت از زمان و شرایط مسلط آنرا بخوبی درک مینمود و در جهت برآورده شدن اهداف برناموی حزب از هر امکان ولو کوچک و یا بزرگ سیاسی استفاده معقول و منطقی میکرد. او هیچگاه هدف را فدای وسیله نمی ساخت، بلکه وسیله را فدای هدف مینمود.

با هدف گرفتن خشک و خالی میدانست کاری ساخته نیست. با خودگذری میتوانست همه را بدور یک هدف بزرگ جمع کند. چیزی برای خود گفتن نداشت، مقامی را برای خود اختصاص نمیداد، و حاضر بود به صفت یک عضو عادی مبارزه و عمل کند. بخصوص در لحظات دشواری که وحدت عمل نیروهای سیاسی مطرح میشد او خودرا به صفت عادی ترین و کوچک ترین عضو حزب مطرح مینمود. این خصلت یک انقلابی، یک مبارز و یک وطنپرست است که متأسفانه ما نداریم.

عدم تلفیق اندیشه با عمل ـ با خصایص ذکر شده در بالا کمبود شدید مبارزه و سیاست جاری ماست .

دستان تا نرا به اُمید بیان این کمبود و رفع این فقدان بوسیله ای قلمی و قدمی می فشارم.

 

 

 

 توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

www.esalat.org