پنجسال رزم و پیکار درخشان «اصالت»

 برای آزادی و عدالت

 
زبیر شیرزاد

به جاست تا پیام شادباش خویش را به مناسبتِ پنجمین سالروز نشراتِ سایت وزین «اصالت»- سایت ترقیخواهان- که بدون ترس و هراس مقاله ها و نبشته های حقیقت گویان و انقلابیون را به نشر میرساند- به مسؤولین و گرداندده گان «اصالت» به خصوص رفیق انجنیر فضل الرحیم «همت» صاحب امتیاز و مدیر مسؤول سایت و رفیق عزیز و دوستداشتنی ام فضلی گرامی و از طریق صفحۀ وزین «اصالت» به همه فرزندان ترقیخواه، مبارزین سر به کف، شخصیت های مستقل ملی و دموکرات که در راه آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی میرزمند تقدیم میدارم.

با اغتنام از فُرصت، در این روز خجسته، به مناسبتِ بیستمین فصل نشرات «اصالت» می خواهم چند نکتۀ را به عرض برسانم.

خوشا به حال «اصالت» و اصالتداران که پنجسال تمام را دلیرانه، مردانه وار، استوار و بدون تزلزل سپری نموده، در قسمت نشر مقالات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، ادبی و فرهنگی رسالت خودرا به مثابۀ رسالتداران و اصالتداران در راه ترقی، دموکراسی وعدالت اجتماعی توسط نوک قلم انجام داده، رزمیدند و درخشیدند. ولی افسوس به حال آنهایی که جرئت نشر نبشته ها، تحلیل ها و مقاله های سیاسی ترقیخواهان را در سایت های خود نداشته، ولی در «اصالت»، که ریشه در اصل پُرافتخار خود دارد، به نشر رسید. با مسؤولیت یادآور میشوم که سایت وزین «اصالت» به مثابۀ ناشر افکار دموکراتیک خلق افغانستان شجاعت دارد و تریبیون آن حنجرۀ ترقیخواهان بوده و همیشه در خدمت هموطنان ستمدیده و مظلوم ما قرار داشته است. «اصالت» طی این مدت پنجسال واقعاً زیبا درخشید و باید زیبا می درخشید که درخشید.

در فرجام، به اُمید این که «اصالت» ما سالها به نشرات خود ادامه دهد، به گرداننده گان آن توانمندی، و آرزوی منست تا «اصالت» مانند همیشه به مثابۀ پُل و حلقۀ وصل و اتصال تمام ترقیخواهان در کشور دوستداشتنی و محبوب مان افغانستان متحد و یکپارچه باشد!

 زبیر شیرزاد

 چهارشنبه، ۱۷ اگست ۲۰۱۱

 

 

 توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

www.esalat.org