دوشنبه، ۱۴ نوامبر ۲۰۱۶   

   
      
      میر عبدالواحد سادات

 


شادروان جنرال جمیل نورستانی

 

در روزگار عجایب و غرایب کنونی که با شکست ارزش ها رقم خورده است و به خیانت عصای پادشاهی می بخشند و مفاهیم جاودان راستی، درستی، صداقت، صفا و وفا به طاق نسیان گذاشته شده است، شاید طرح این مفاهیم اهورایی نوعی «بدعت» پنداشته شود. بسیار ضروری است تا نسل جوان و بالنده کشور آگاه باشند که در کشور شان همیشه چنین نبوده است که کلمات دولتمرد و سیاستگر، جنرال، والی و قوماندان مترادف با چور، چپاول و قاچاق و . . . باشد، بدین رو ارج گذاری به خادمان صادق وطن در پهلوی تجلیل و ارج گذاری، نوعی ضرورت تاریخی و اجتماعی بخاطر بیداری وجدان جامعه پنداشته میشود.

بسیار بجا خواهد بود تا خادمان صادق وطن را که بر مبنای حب الوطن من الایمان با اخلاص و فداکاری در خدمت وطن و مردم بوده اند، گرامی بداریم و از شخصیت، کار، مبارزه و عرق ریزی صادقانه شان ارج گذاری نماییم.

میدان پر تلاطم سیاست با شکست ها و مد و جزر ها رقم میخورد و در تمام این خم و پیچ ها، آنچه جاویدان و در تارک تاریخ باقی میماند، عبارت از تلاش صادقانه، پاکی صداقت به وطن و مردم می باشد.

در کوره «شور و شر پسندان»، کسانی مورد حرمت ما قرار دارد که به مصداق سخن معروف گاندی بزرگ - که بشکل منظوم توسط شاد روان موسی نعمت حقوقدان شهیر وطن ما بیان گردیده است-: «صداقت مذهبم، ایمانم احساسات انسانی»، معرف شخصیت، اندیشه و عملکرد او باشد.

یکی از این محبان وطن و مردم، شخصیت با اعتبار ملی، وطندوست و مردمی، شادروان جمیل نورستانی می باشد که به مثابه چهره برجسته دولتی و جنرال با وقار و در عین حال به حیث یک منور متعهد و وفادار، به آرمان ترقی خواهی و اندیشه های مترقی، در نبرد تاریخی علم و جهل از جایگاه شایسته برخوردار می باشد.

در حالیکه فقدان حاکمیت قانون، پاشنه آشیل افغانستان در گذار به پروسه «دولت ــ ملت» محسوب میگردد، باید زحمات کسانی مورد قدرشناسی قرار گیرد که در شرایط دشوار بخاطر انفاذ قانون و تقویت و استحکام ارگانهای حراست حقوق، تلاش نموده اند و حیثیت معماران سیستم های مدرن امن و نظم عامه و پلیس را دارا می باشند و شادروان نورستانی یکی از این رجال ارجمند پنداشته میشود.

مرحوم نورستانی که بعد از فراغت لیسه عالی حبیبیه، شامل اکادمی پلیس وقت گردید، طی سالیان متمادی در ارگانهای حراست حقوق و عهده داری مسئولیت پلیس در نواحی مختلف شهر کابل و به حیث قوماندان امنیه آن شهرو در دهه هشتاد تا سطح عالی معینیت وزارت های امنیت و داخله و رتبه تورنجنرال (مل پاسوال) با کمال امانت داری، پاکی و صداقت، مصدر خدمات شایسته به وطن و مردم گردید.

محترم همایون «بها» که از دوره ابتدائیه مکتب، لیسه عالی حبیبیه، اکادمی پلیس با روانشاد نورستانی یکجا بوده و از کار و فعالیت مرحومی شناخت دقیق دارد، طی یادداشت مینویسد: «مرحوم جمیل نورستانی شخص پاک نهاد، وظیفه شناس، صادق، میهن پرست، انسان دوست، صمیمی و دوست داشتنی بود، وجدان بیدار و مناعت نفس قوی داشت، وظایفش را صادقانه و با موفقیت انجام میداد و در این راستا با انضباط و دیسیپلین جدی بود و در برابر خیانت و نادرستی، حساس و پرخاش گر بود، گرچه در مقامات بلند دولتی صادقانه ایفای وظیفه کرد، اما بیشتر مورد حسادت عناصر شیطان صفت و نا پاک و ناباب قرار میگرفت و پس از مدت کوتاه از وظایف تبدیل و برکنار میگردید.»

محترم جنرال خلیل سکندری از هم مسلکان و همکاران  مرحومی ،در رابطه به شیوه کار شادروان نورستانی طی یادداشتی می نگارد: «مرحوم جمیل نورستانی در طول مدت ماموریت و بخصوص در هنگام تصدی پست های پر مسئولیت قوماندانی امنیه شهر کابل، معاونیت اول وزارت امنیت دولتی و معین وزارت داخله همیشه دروازه خود را بروی مراجعین باز نگه میداشت و این شیوه کار باعث شکایت مشاورین خارجی میگردید و اما جنرال با وقار فقط و فقط به کار و خدمت به مردم اهمیت میداد.»

شادروان نورستانی به مثابه شخصیت با اعتبار ملی و با فکر و اندیشه ملی و افغانستان شمول، تعلق قومی را در خدمت اهداف بزرگ ملی قرار داد و بدینترتیب هم برای قوم نورستان و هم برای مجموع کشور مصدر خدمات شایسته گردید.

شادروان نورستانی به مثابه یک جنرال با تحصیل و مجرب از موقعیت سوق الجیشی نورستان بخوبی آگاه بود و به درستی از پلان استخبارات پاکستان مطلع بود که میخواستند از اراضی نورستان برای عبور باند های تبهکار به  شمال و شمال شرق افغانستان استفاده نمایند و از جانب دیگر به حیث یک شخصیت مردمی از درد و الم مردم و مشکلات تاریخی مردم نورستان شناخت دقیق داشت، بدین رو همراه با بزرگان آگاه و مشران خیر اندیش قومی، تلاش وسیع را انجام داد تا جرگه های صلح و مشارکت مردمی را سازماندهی نمایند.

محترم خیرالله سکندری همکار بسیار نزدیک مرحومی چشم دید های خود را طی یادداشتی به قید تحریر آورده و در همین ارتباط مینویسد: «روی این اصول سرانجام بزرگان وقت نورستان دور هم جمع شدند و آمادگی شان را بخاطر امنیت و صلح ابراز داشتند، ذوات آتی: مرحوم محمد اکبر شور ماچ، دگروال حبیب الله نورستانی، دگرمن محی الدین خان، مرحوم موسی آتش، دگروال دین محمد خان، محمد علی خان و . . . سایر بزرگان اشتراک مساعی داشتند.». چنانچه محترم خیرالله سکندری مینویسد، در نتیجه این تلاشها و کار موثر در امر صلح و خدمت گذاری به مردم، شادروان نورستانی طرح ایجاد ولایت نورستان را مطرح و بعد از تلاشهای زیاد و مشترک در سال (۱۳۶۷ ش)، از طرف رییس جمهور وقت داکتر نجیب الله شهید منظور و شخصیت سرشناس نظامی و قومی جنرال سرور خان نورستانی به حیث اولین والی ولایت نورستان مقرر گردید.

شادروان نورستانی در دوران زندگی و کار و مبارزه و اجرای وظایف دولتی، زنده گی پر فراز و نشیب  را سپری و مشقات تحمیلی و سبک دوشی و موقوفی را با شکیبایی متحمل و حتی روزگار پر مشقت و مرگ و زنده گی زندان مخوف «امین» نتوانست عزم و اراده آهنین او تاثیر منفی بجا گذارد. در مورد شخصیت بلند زنده یاد نورستانی، جناب صمد ازهر از سابقه داران جنبش مترقی افغانستان و از هم مسلکان و همرزمان مرحومی، طی یادداشتی به مناسبت وفات او مواردی را متذکر میگردد که با هم یکجا به خوانش میگیریم: «نسلی از عاشقان تجدد، عدالت و دموکراسی راستین مردمی، با تبعیت از قانون طبیعت، رخت های سفر بربسته، یکی پی دیگر به ابدیت می پیوندند. فقدان هر یکی از آنها چنان خلایی را ایجاد میکند که پر کردن آن در شرایط موجود بس سنگین و دشوار است. جمیل نورستانی در این زمره با خصلت مردم داری و استعداد خاص اش در آنگاه ها به مرکزی مبدل شده بود که شماری از روشن ضمیران کادر افسری پلیس به دورش حلقه زده و از راهنمایی هایش بهره می بردند. شادروان جمیل نورستانی با شرافت و خوش نامی زیست و وظایف سپرده شده را با دقت و به بهترین وجه به انجام رسانید. ذهن و روانش تا آخرین لحظات زندگی با وطنش، با مردمش و با جنبش از رمق افتاده اش بود».

تعلق خاطر شادروان نورستانی به (ح.د.خ.ا.ـــ حزب وطن) و عضویت او در حزب، از آرمان شریفانۀ او بخاطر خدمت گذاری به وطن و مردم ناشی گردیده و در تحقق این اهداف شریفانه با ایثار و شجاعت، مردانه وار و با صفا و وفا  رزمید.

زنده یاد نورستانی اهل دوستی و رفاقت و بسیار رفیق دوست بود و در این هفته که بنام رفاقت و رفیق تجلیل و یاد دهانی میگردد، از او به حیث نماد و بهترین سمبل رفیق و رفاقت تجلیل بداریم. بی جهت نبوده است که شادروان نورستانی، دوستی، برادری و رفاقت بی آلایشانه با یاران قدیم تا به شش دهه داشت و پیوسته پاس این سرمایه معنوی زنده گی خود را داشت و گویی کلام بی بدیل حضرت ابوالمعانی بیدل، ملاک عمل او بود که:

نمیدانم کدامین شیوه دشوار است در عالم          نفس در خون تپید و گفت، پاس آشنایی ها

در سالهای که به غربت اجباری کشانیده شد و در جرمنی زنده گی مینمود، بار ها به دانمارک به دیدار یار قدیم، ندیم و کریم خود مرحوم خیر محمد (گل آغا) می آمد و در دید وا دید ها با دوست سابقه دار خود شادروان خیر محمد کارگر، خاطرات دوران جوانی و فوتبال را تازه میساخت، دوستان و یاران مقیم دیار غربت ما خاطرات بسیار خوب و فراموش نا شدنی از نشست ها و مجالس با ایشان دارند.

این جنرال با وقار وطن در زنده گی شخصی اهل طرب و موسیقی بود، به هنرمندان علاقمند و آنان را قدر و ستایش میکرد و خود نیز با رمز و راز، دنیایی سحر انگیز موسیقی آشنا و  هارمونیه می نواخت و ناله های دل را با ملاحت و به سیاق خاص خود، زمزمه میکرد.

شادروان نورستانی در زندگی شخصی، به شهادت پسر عزیز شان، فرهاد جان نورستانی، انسان بسیار صمیمی و رفیق مشفق فرزندان بود، در بد حادثه ترافیکی شهر پراگ که خانم عزیزش وفات یافت، در دهه چهل زنده گی قرار داشت و تا اخیر عمر خواست در پهلوی فرزندان عزیز خود باشد و مهر و عطوفت را دوچندان بر آنان ارزانی دارد.                                       

من حیث حسن ختام، کلام حضرت حافظ را به خشنودی روح زنده یاد نورستانی با هم میخوانیم و یاد این خادم صادق وطن را در پنجمین سالروز وفات او  گرامی میداریم:

هر گز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق         ثبت است در جریده عالم دوام ما

یادداشت:

در نوشتن این یاد نامه و گرامیداشت از یادداشت های ذوات آتی استفاده گردیده است:

ــــ یادداشت محترم  صمد ازهر به مناسبت وفات مرحوم نورستانی؛

ــــ  یادداشت محترم  خلیل سکندری در رابطه به کار و زنده گی مرحوم نورستانی؛

ــــ یادداشت محترم  همایون بها در رابطه به سوابق تحصیلی و کاری مرحوم نورستانی؛

ــــ یادداشت محترم  خیرالله سکندری در رابطه به کار و فعالیت دولتی و مردمی مرحوم نورستانی؛

ــــ یادداشت ارسالی محترم  فرهاد جان نورستانی در رابطه به مرحوم نورستانی؛

ـــ استفاده از یادداشت ها و چشم دید های نویسنده.

پایان  : یازده نوامبر ۲۰۱۶         

 

 

 

 

 

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

www.esalat.org