پنجشنبه، ۲۱ نوامبر ۲۰۱۳


 

 

تاریخ ارسال به «اصالت»:

Fri, 22 Nov 2013 10:37:48

 

مرحوم الحاج جنرال عزيز الله ظريف فرزند ميرزا محمد صديق خان در سال ۱۳۳۰ هجرى شمسى در قريه توغبردى ولايت پروان ديده به جهان گشود.

موصوف آغاز زندگى خويش را با مكتب و مدرسه خط و كتابت تحت مواضبت پدر خردمند و فاضل شان در پيش گرفت. در همان آغاز نو جوانى با اينكه فرزند ارشد خانواده نبود اما هوش، ذكاوت و لياقت وى مقام شامخ را در بين فاميل به او بخشيده بود.

موصوف بعد ازفرا گيرى تعليمات ابتدايی و ثانوى از ليسه نعمان ولايت پروان فارغ شامل انستيتیوت حسابدارى گرديده و با بدست آوردن سند فراغت از آنجا راهى تحصيلات عالى شد دوران تحصيلات و سالهاى فرا گيرى دانشگاهى اش همزمان بود با دوران شكل گيرى جنبش ها و نهضت هاى دادخواهانه و مترقى كه جز به آن جوش و خروش ها موصوف را نيز بخود كشانيد.

او از همان آوان جوانى به مردم و ميهن عاشقانه و رسالتمندانه مى انديشيد و از همين رو مبارزات داد خواهانه را گزينه عمل خويش قرار داده و سرنوشت زندگى خود را در صف نو انديشان و عدالت خواهان پيوند داد وى در مقابل هر نوع مظالم اجتماعى فساد استبداد بى عدالتى و نا برابرى هاى سياسى و اجتماعى به مبارزات پرداخت.

او انسان با تدبير و دور انديشى بود ضمن اينكه خود شخص متدين با اراده و مصمم بود به ارزش هاى عقيدتى و فرهنگى مردمش جداً ارج ميگذاشت.

مرحوم الحاج ظريف وظايف متعددى را در پستهاى مختلف ملكى و نظامى انجام داد نخستين وظيفه آن بصفت مدير اسناد و ارتباط رياست جنگلك و بعداً به صفت مدير محاسبه در رياست جيولوژى وزارت معدن در عين پست به صفت مدير محاسبه در رياست مطبعه تعليم و تربيه در رياست افسوتر بعداً به صفت معاون رياست اقتصاد جبهه ملى پدر وطن ايفای وظيفه نمود.

در سال ۱۳۶۴ هجرى شمسى لزوماً از وظايف ملكى به نظامى به رتبه سرڅارمن تعديل رتبه گرديد و به رياست لوژستيك وزارت داخله تقرر حاصل نمود.

مدتی هم به صفت آمر تجارت نظامى وزارت داخله ايفای وظيفه نمود.

بعد از "حكومت اسلامى" مدتى در بخش هاى لوژستييك صفحات شمال شامل وظيفه شد.

اما بعداً سمت معاونيت اول رياست مالى و بوديجه امنيت دولتى را عهده دار گرديد با سقوط حكومت در قطار سايرين راهى ديار غربت گرديده و در كشور دنمارك پناهنده شد.

مرحوم ظريف نا ملائمات بى شمار روز گار را تجربه نمود.

چرخش دوران و دگرگونى هاى هموطنان غم ديده و زجر كشيده ما بدور از گزند خويش نگذاشت و قربانى هاى بسا بزرگى را از وى گرفت.

طى دهه هاى شصت و هفتاد، سه برادر و خواهر جوان آن مرحومى به شهادت رسيدند.

موصوف در حين جوانى سر كاروان تعداد كثيرى از بيوه ها، يتيم ها و صغير هاى فاميل گرديد و بار نهايت سنگين را بدوش كشيد.

مرحوم ظريف با درايت ظرفيت و حوصله مندى كه داشت همين كاروان بى مسير را بيارى خداوند تا حتى المقدور به سر منزل رسانيد.

مرحوم الحاج ظريف چطورى كه همه ما و شما با سيمايش آشنايي داشتيم انسان نهايت صبور با ديانت با محبت و با معاشرت بود.

وى نا ملايمات روز گار را زير چتر خوش رویى و برخورد محبت آميزش چه در فاميل و با دوستانش پوشانيده بود هميشه تبسم بر لب داشت در روابط اجتماعى اش كاملا بى نظير بود در غم و شادى همه دوستان و افغانان بى درنگ اشتراك ميورزيد بخصوص در فاتحه و جنازه افغانها در هر گوشه دنمارك و حتى خارج از آن دايماً پيشگام بود.

چطوري كه ظريف تخلص ميكرد، طبع نهايت ظريف و شعرى داشت، وى ضمن نوشتن مضامين اجتماعى به زبان نثر به زبان نظم هم مينوشت و شعر ميسرایيد  كه تعداد كثيرى از اشعار حماسى و تراژيدى او كه بعضاً بيانگر تراژيد زندگيش بود در سايت هاى مختلف اقبال نشر پيدا نموده است.

البته مجموعه اشعار آن با اندكى رد يابى بعداً بدسترس نشر قرار داده خواهد شد.

مرحوم الحاج جنرال ظريف عضو فعال شوراى فرهنگى افغانهاى مقيم كالدينگ نيز بود او سمت آموزگار زبان مادرى را براى اطفال و جوانان افغان داشت در فعاليت هاى دينى فرهنگى و عملى شورا سهم نهايت ارزنده و با سزاى داشت.

الحاج عزيز الله ظريف بعد از اداى فريضه حج بيت الله شريف فقط يك هفته اقبال ديدن و ملاقات تعدادى از دوستان را پيدا كرد مگر پيك اجل نگذاشت تا بعد از تزكيه نفس و تولد دو باره يعنى بازگشت از خانه خدا مرتكب گناه و اشتباهى شود و مجال ديدن تعدادى از دوستان او بخصوص خواهر و برادرش را از وى گرفت.

موصوف در دما دم صبح گاهان روز جمعه اول نوامبر ۲۰۱۳ حين گرفتن وضو و تهارت بخاطر اداى نماز فجر به اثر حمله سكته مغزى جان را به جانان  سپرده و داعى اجل را لبيك گفت.

اناله الله و انا اليه راجیعون- روحش شاد و يادش جاويدانى باد!

نبود وى ضايعه بسا بزرگ براى كشور و بخصوص جامعه فرهنگى افغانان مقيم دنمارك ميباشد شوراى فرهنگى افغانان ضمن ابراز تسليت به فاميل عزا داران و دوستان مرحوم ظريف مقام و مرتبه بهشت برين را براى متوفى و صبر جميل را براى بازماندگان آن مرحوم مغفور از بارگاه خداوند تمنا مينمايم.

 جنرال فضل الحق ملك زاده 

 

دست اندرکاران «اصالت» مراتب تسلیت، همدردی و غمشریکی خود را به خانواده محترم مرحوم الحاج جنرال عزيز الله ظريف، محترم جنرال فضل الحق ملک زاده، اقارب، دوستان و بازمانده گان مرحومی تقدیم نموده، روانش را شاد میخواهند.

 

 

 

 

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

 

www.esalat.org