پیام تبریکیه

هشتادمین سالگردِ تولدِ فقید ببرک کارمل عزیز را به ملتِ غیور افغانستان تبریک و تهنیت میگویم.

رفقای عزیز ،

اینجانب حاجی عبدالقادر غازی زاده از ابتکارِ شما کمیسیون محترم و رفقای گرامی «اصالت» حمایت میکنم و اماده هر نوع همکاری مادی و معنوی هستم .

پیروز باد پرچم !

غازی زاده سابق در نشرات پوهنتون کابل

از هالند