بمناسبت چهل و پنجمین سالگرد ح.د.خ.ا.

 

گوشه ای از تاریخچه حزب دموکراتیک خلق افغانستان

 

 پلینوم ۱۸ :

پلینوم خیانت و فروپاشی!

*    *    *

شادروان رفیق ببرک کارمل از آغاز تأسیس ح.د.خ.ا. و در روند بعدی کار و پیکار آگاهی یافت، که چگونه عده ای از فعالیت خود در چنین حزب مأمن و موضع خوبی و مناسبی برای تحقق منافع گوناگون طبقاتی، و پیشبرد خواهشات قومی، فامیلی و شخصی خویش بدست آورده بودند. حتی کسانی دیده شدند، که از موجودیت و عضویت خود درین حزب به نفع سازمانها، ارگانها و گروههای دیگری، مساعی بی حد و حدود به خرج میدادند! و یا اینکه حزب را به سوی انحرافات میکشاندند، که در نهایت امر، این فعالیت ها درونی به فرکسیونها، گروه بازیها و کتله سازی مبدل شد.

چنانچه بملاحظه رسید که در مسیر بعدی فعالیت های حزبی، چگونه رفیق کارمل با برخی از اعضای شناخته شده منحرف، امتیاز طلب و فاسد، برخورد قاطع نمود و آنانرا از بدنۀ حزب دور ساخت!

با طرح و اعلام سیاست پریسترویکا در اتحاد شوروی، توسط گورباچوف و شرکاه و بعد از بررسی دقیق و علمی ماهیت این سیاست و عوامل طرح ریزی آن، کارشناسان و تحلیلگران به این واقعیت رسیده بودند که پریسترویکا، توطئه ایست، نه تنها اعضای حزب کمونیست اتحاد شوروی را به سوی بی باوری، بدبینی، اختلافات، پراگندگی، بی ثباتی و ناتوانی میکشاند، و به تخریب، ویرانی، و پاشیده گی مبتلا می سازد، بلکه تمام سازمانها، احزاب و جنبش های ملی، دموکراتیک و مترقی منطقه و جهان را به انارشیزم، و اضمحلال درگیر خواهند ساخت!

شرایط، احوال و اوضاع بین المللی به نفع امپریالیزم جهانی بویژه ایالات متحده آمریکا، به آشوبگری انحرافات و سرنگون سازی کلیه بنیادها و جنبش های ملی و دموکراتیک و مترقی در جهان، وابسته گی خواهد یافت.

در افغانستان رفیق کارمل نیز چنین آگاهی و درکی را دریافت، که ح.د.خ.ا. در بحران چنین اوضاع به تحولات و تغییرات ناگوار، روبرو خواهد شد. لذا در موآزات آن تزسهای دهگانه خودرا مطرح نمود، و راه های سالم را برای تحکیم مواضع حزب، پایداری تشکیلاتی، ایدیولوژیکی، و ارتقای سطح کار و پیکار سیاسی، دموکراسی درونی، شایستگی و لیاقت، تشخیص و برجسته ساخت، و چگونگی حل و فصل اوضاع افغانستان را بشکل واقعبینانه و درست روشن نمود، و اعضای حزب را در تمام سویه ها و عرصه ها متوجه مسوولیت های دشوار شان، در آن شرایط پیچیده، نمود.

اما اختاپوت توطئه سازی و معامله گری، توسط دست های آلوده به خیانت و جنایت های فرکسیونی، گروه بازی و گرایشهای گوناگون انحرافی در تمام زندگی حزب و دولت ریشه دوانده بود که جلوگیری از آن آسان نبود. بویژه اینکه حزب به سوی تزلزل و پاشیده گی کشانده میشد، و فعالیت های آشوبگری و معامله گری در هرجا سایه افگنده بود!

در تلاطم همین اوضاع پیچیدۀ شوم آور، پلینوم خیانت و توطئه گرانه هیجده هم سازماندهی و دایر شد، و پلان خفه ساختن جنبش دموکراتیک و مترقی در افغانستان، در وجود ح.د.خ.ا. و ماهیت ملی، دموکراتیک و مترقی آن به راه انداخته شد! رهبر و مؤسس حزب شادروان رفیق ببرک کارمل از مقام رهبری با عده ای از کادرهای توانا، وفادار و پابند به اصول به کنار گردانیده شدند! تمام پُسکه زده گان، و هیاکل پوسیده و گندیده، بار دیگر بر سر کار، قدرت و رهبری حزب و دولت، قد علم کردند!!

اگر جنایتکاران، و فاشیستان باند "امین" و شرکاه در آغازین روزهای قیام اپریل ۱۹۷۸، هزاران و هزاران را از اعضای وفادار ح.د.خ.ا.، با عده ای کثیری از روشنفکران و زحمتکشان افغانستان به خاک و خون یکسان ساختند، و یا به گودال های دستجمعی انداخته شدند، و نور محمد تره کی اولین منشی عمومی کمیته مرکزی ح.د.خ.ا. را وحشیانه به هلاکت رسانیدند و افغانستان را زیر ساطور ترور، اختناق، و دهشت افگنی همگانی قرار دادند! اما تاجران و کمپرادوران معامله و توطئه گر پلینوم هیجده هم، تمام افغانستان و جنبش ملی و دموکراتیک و مترقی آنرا به بازار لیلامی خارجی به فروش رساندند! و قدرت را به جانیان و وطنفروشان "حرفوی" وابسته به ارتجاع منطقه و امپریالیزم جهانی بخشیدند، آزادی، استقلال، تمامیت ارضی حاکمیت و وحدت ملی و دستآوردهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و نظامی . . . و . . . آنرا زیر پا گذاشتند، زمینه و شرایط بعدی را برای اشغالگران نظامی خارجی مساعد ساختند!!

تاریخ در آینده، برملا خواهد ساخت، و به اثبات خواهد رسانید، که چگونه و به کدام توطئه ای، به زندگی شادروان کارمل، رهبر و مؤسس ح.د.خ.ا.، خاتمه بخشیده شد . . ! و چهره های جنایتکاران پشت پرده برملا و آشکار خواهد گردید!!

 

۹ نوامبر ۲۰۰۹

 

”باریک بین“

 

 

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

www.esalat.org