نامۀ حبیب الله رسولی

 

مضمون تحریر داشتهء تان به استقبال از ۴۵ مین سالگرد تٱسیس ح.د.خ.ا.، حزب وطنپرستان افغانستان اقدام شایست است.

امید روزی سقفی و تالاری، آغوشی خود را برای تجمع رفقای وطنپرست كه با وصف شكست ها، اتهامات، توهینات و تحقیرات وتهدیدات ، «تكفیرات»، »تعجیزات» هنوز به اندیشه های انساندوستانهء حزب مان، عقیدهء راسخ داشته و كاملاً متعهد اند و عملاً به حضور فعال سیاسی و مبارزه عدالتخواهانهء شان ادامه داده و یا عده آنها سوگوارانه در حالت انتظار و یا هم ظاهراً در «بلا تكلیفی» قرار دارند، از طریق ریفراندم انترنیتی باز كند؛ تا بدینوسیله، نخست با جمع آوری نظریات سود مند، مؤثر سازنده و صادقانه رفقا درین استقامت (حركت به جلو)، كه عامل و یا نیرویی برای شكست این همه بن بست های مرگبار و شرم آور سیاسی گردیده و سپس بر پایهء آن، بتوان شجاعانه بسوی برگذاری دومین كنگرهء ح.د.خ.ا.، و تشكل مجدد رفقای صادق براه دیروزین و آرمانهای شریفانهء حزب مان (با ملاحظهء عوامل داخلی و خارجی مسلط بر جامعه و جهان)، در سازمان واحد و چپ واقعی، بدون تعصب و یا تكیه بر خود محوری و كوتاه نظری، گام برداشت.

مؤفق باشید

حبیب الله رسولی

   

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

www.esalat.org