با وجودیکه شرایط و اوضاع سیاسی، نظامی و امنیتی و عموم زندگی مردم افغانستان، روز به روز به پیچیده گیهای بیشتری رو به رو میشود، دهشت افگنی ها، تجاوزات و برخورد های وحشیگرانه به شکل فجیعتر آن ادامه می یابد، و حاکمیت اشغالگران نظامی، پلانهای جدیدی را بمنظور ادامه تسلط و بهره برداری در کشور و منطقه مطرح، تلاش میورزد از درگیر شدن به بحران های گوناگون جلوگیری نماید و خود را نجات دهد.

درین میان استخبارات دولت نامنهاد پاکستان- دشمن همیشگی افغانستان- از پُشت پرده ریاکارانه همکاری و هماهنگ سازی اجراات و فعالیت های امنیتی راه جدیدی برای مداخله پیریزی و یک پایگاه دائمی برای تخریبکاری خود در توافق با پلانهای تازۀ معامله گری و سازش با حاکمیت خودکامه، باز مینماید و درین مورد "تفاهمنامه" سری بین استخبارات پاکستان و حاکمیت دست نشانده کابل به امضاء رسید، و سرنوشت افغانستان وابسته به معامله گریها، تصامیم و پلانهای پاکستانی میشود!!

و از سوی دیگر کلیه عناصر اراذل، اوباش، آدمکشان حرفوی "جهادی" و تمام دشمنان سوگند خورده در یک جبهه نامقدس موضعگیریهای خصمانه، ضد ملی تشکل یافته اند، و در آن جمله تعدادی از مرتدین و منحرفین به اصطلاح "چپ"، طبله نوازان و بازیگران ننگین "سیاسی" با سهم گیری فعالانه خود، آلودگی های اوضاع و آشوبگریهای زندگی جامعه را گسترده تر میسازند، و شبانه روز، دستگاههای نفرت آور خویشرا در خدمت اشغالگران خارجی و حاکمیت مزدور، نیروها و شبکه های استخباراتی، و مافیائی داخلی و خارجی، به راه انداخته اند و مذبوحانه مساعی به خرج میدهند معامله گریهای تازۀ را تحقق بخشد و از راه حیله و نیرنگ موانعی در برابر کاروان مبارزه ملی و دموکراتیک ایجاد و به گمراهی و یا به سرنگونی بکشانند و آرزوی باداران غارتگر را به تحقق رسانند!

چنانچه آنعده از منحرفین سیاسی "چپ نما" با اقدامات منحوس جدید خود به این تصور اند که میتوانند باز هم از پُشت پرده وابسته گی های عوامفریبانه جناح بازی و یا برتری و هژمونیستی این و یا آن ملیت و نژاد، راه بیرون رفتی را برای انفلاسیون سیاسی، اجتماعی و اخلاقی خویش بدست آورند!

آنان خیانت ها و جنایات سالهای پیشین خود را در فروپاشی ح.د.خ.ا. و دولت دموکراتیک افغانستان اکتفا نکرده و امروز در سازش و همکاری با دیگر حلقات مرتجع و عقبگرای سیاه مذهبی، و گروههای مختلف ضد ملی، دست به تخریب جنبش همگانی رهائی بخش ملی و دموکراتیک میزنند و در راه روند تحرک و پایداری آن سنگ اندازی مینمایند!

و در مقابل چنین اوضاع مسئوولیت ها و وظایف جنبش رهائی بخش همگانی گسترده تر، سنگین تر، و دشوار تر میشود!

اعضای رزمنده و اصالتمند راه اصول و پرنسیپ های سازنده، به این باور اند که جنبش رهائی بخش همگانی در پیشتازی آن ح.د.خ.ا. ماهیتاً هیچ وقت سازمان فراکسیون و جناح بازان نبوده بلکه نیز از لحاظ ترکیب سازمانی و اندیشه ای، حزب واحد راه رهبر شایسته، زنده یاد رفیق ببرک کارمل، حزب اصول، پرنسیپ ها، حزب سازنده و آموزنده همگانی بوده و همیشه درین راه مبارزه کرده است.

اما دشمنان درون سازمانی، تلاش می ورزیدند، مبارزه را به فراکسیون بازی و سمت گیری جناحی و غیره بیماری های کشنده بکشانند!

رزمنده گان اصیل راه حقانیت و توده های وسیع زحمتکش افغانستان همه جانبه درک و آگاهی را از تجارب تاریخ بدست آورده اند، که راه جناح بازی و فراکسیونی همانا نمونه های شرم آوریست که قبل از همه جلاد میرغضب حفیظ الله امین با شمشیر قصابی "چپ گرائی" افراطی و به همدستی جنایتکارانه خود جمع غفیری از "خلقی ها" و "پرچمی ها" را- بویژه بعد از قیام اپریل ۱۹۷۸- به خاک و خون یکسان ساخت، و عده ای کثیری به زندان افگنده شدند! و بالاخره دست همکاری را به سوی آمریکا و پاکستان دراز کرد! و یا اینکه چگونه کودتای باند "شهنواز تنی" مزدور (آی-ایس-آی) تصمیم داشت افغانستان را در دامن جبهه امپریالیستی و متحدینشان "نظامیگران" پاکستانی بیاندازد! و یا دنباله روان باند "گرباچف" در افغانستان، چگونه ح.د.خ.ا. و دولت جمهوری دموکراتیک افغانستان را به پروسۀ فروپاشی کشاندند، و بشکل کُلی خلع سلاح ساختند، و در اپریل ۱۹۹۲ به آدمکشان حرفوی "جهادی" سپردند! و زمینه را برای "تروریستان" بعدی "طالبان" و "القاعده" اسامه بن لادن، و اشغال میهن توسط کشور های امپریالیستی، با کارزار ننگین خود مهیا ساختند. و امروز با تمام بی حیائی و بی شرمی بازهم سر بلند میکنند!

اندیشه ها، آرمانها و اهداف مرامی سازنده و بنیادی و ساختار افغانستان نوین، آزاد، مستقل، متحد و یکپارچه، دارای تمامیت ارضی حاکمیت ملی و دموکراتیک، قطعاً و قطعاً به هیچ جناحی ویژه گی تعلق ندارد و نخواهد داشت، به جز با پیکار راه همآهنگی، و رفتار هدفمند، مدرنیزه سازی جامعه، با ریشه کن ساختن عقبمانی های قرون وسطائی، قبیله سالاری، فئودالی، ارتجاع، و تعصبات مذهبی و شیوه های بدنام کننده، پیوندهای ناگسستنی دارد، و علیه دغل بازان و ماسک پوشان رنگارنگ سیاسی و در جمله مزدوران کاسه لیس، سرسختانه مبارزه مینمایند!

تمام زحمتکشان، وطندوستان کشور که راه راستین نبرد، منافع و مسئوولیت های ملی خویشرا در نتیجۀ خم و پیچ های روند تجارب تاریخی عمیقاً و همه جانبه آموخته اند، و از سلسله تراژیدیهای وطنفروشی آگاهی کافی دارند، بار دیگر قربانی صحنه سازان، مزدوران حلقه به گوش و شارلاتان نخواهند شد!

قابل یادآوریست، و چندین بار درین مورد تذکر یافته است، و بازهم تاکید بعمل می آید که صحنه سازی و مسلسل تراژیدی وطنفروشان و نشست های خائنانه معامله گری با دشمنان آدم کش و تروریست، و دوره تسلیمی حزب و وطن در اپریل سال ۱۹۹۲، با نام ها و نشان ها، اندامها و قیافه ها و مدارج ملکی و نظامی و هر گوشه و کنار زد و بند های معامله گری، ثبت اسناد تاریخ است!

و کدام نیازی به بررسی و قضاوت محکمه و کدام دادگاه بخصوصی ندارد و نخواهد داشت!!! جنایتکاران باید از صحنه مبارزه ملی و دموکراتیک و زندگی جامعه دور افگنده شوند!

۲۵ می ۲۰۱۵

 

 

توجه:

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

www.esalat.org