دوشنبه، ۱۵ نومبر ۲۰۱۰

آقای کرزی! آیا صدای ملت را میشنوید؟؟؟

آزموده را آزمودن خطاست، یکبار اشتباه بار دوم و سوم و . . . (چی . . .؟؟؟)

استاد (صباح)


استاد (صباح)

 نویسنده، مؤرخ، ادیب، شاعر و تحلیلگر مسایل ملی و بین المللی

آن غم كدام است كه درمان نشود؟

گریه كدام است كه خندان نشود؟

خائینی که دستش بخون آلوده بود

او مرهم زخمهای خونچکان نشود.

*     *    *

جناب رییس جمهور! شما رییس جمهور ملت هستید، به همه مردم تعلق دارید و نی به گروپ خاصی منفعت جویان و قدرت پرستان، زمانیکه مردم پای صندوقهای رای رفتند و تورا انتخاب کردند و آنان فکر میکردند که تو خواهان حاکمیت مردمی، عدالت اجتماعی، بازسازی خرابه های وطن، تأمین نظم و قانون، آبادی و سرسبزی و خیر و صلاح ملی هستید، و کسی نمیدانست که جناب شما (باعرض پوزش) مدافع و طرفدار تنظیم سالاری، ائتلافهای مصلحتی، اجرات مقطعی، گفتگوهای نمایشی، فریبکاری های زمانی، سخنرانی های احساساتی، زدوبندهای شخصی، شراکتهای پولی، همکار چپاولگری، هم اندیش کوتاه بینی و . . .

*     *     *

*     *     *

کرزی بعد از انتخابات و قبل از اعلام کابینه خیلی از شیشه های قلب اندیشمندان، متفکرین، نهادهای حقوقی و حقوق بشر و مردم را به سنگ سخت جفایش شکست. وبازهم درحکومتش، ناقضین حقوق بشر، چپاولگران، آدمکشان، جنگجویان، تفنگداران، قاچاقچیان، تاراجگران ثروتهای مادی و معنوی وطن، زورگیران زمین و جایداد مردم و ملت و بخصوص زمین های شیرپور (چورپور)، کوتل خیرخانه هزاره بغل، سه صد و پانزده، دشت برچی، تپه شهدا و . . . در اداره دولت که طی این سالها توسط رییس حمهور کنونی هدایت و مدیریت میشود، نقش اول را دارند. آقای کرزی قبل از اعلام کابینه نیز بخاطر تقرر جنگسالاران به ریش حقوق بشر و نهادهای حقوقی خندیدند.

*     *     *

قسیم فهیم وزیر دفاع قبلی، حامد کرزی را متهم به ایجاد انجماد سیاسی و بی اعتمادی میان شماری از گروهها و مردم کرد. معاون سابق حامد کرزی در دولت انتقالی گفت که وضعیت سیاسی موجود در کشورش، نا امید کننده است و خطرهای بدی در قبال دارد. فهیم در مصاحبه با تلویزیون غیر دولتی طلوع در کابل گفت که فضای کنونی، فضای سالمی نیست (اکنون که بر کرسی قدرت لمیده فضا کاملآ سالم و انسانی است) و به گفته او، در شرایط کنونی، مجاهدین به اشکال مختلف آزرده شده اند. فهیم مجاهدین را میخ های ثبات خواند که اکنون به حاشیه رانده شده و دلسرد شده اند. او گفت که حامد کرزی، می تواند این جو را تغییر دهد. فهیم آشکارا از حامد کرزی گلایه که در لحظات حساس انتخابات ریاست جمهوری گذشته، ضیا مسعود را بر او ترجیح داد. فهیم افزود که او می توانست در انتخابات موانعی به وجود آورد (کودتا نماید) اما دست به اخلال نزد.

فهیم از ذکر نامش در فهرست ناقضان حقوق بشر از سوی حقوق بشر انتقاد کرد و گفت که این گزارش مغرضانه و دارای اهداف سیاسی است. به باور فهیم، گزارش حقوق بشر، در آستانه انتخابات پارلمانی به منظور کوبیدن مجاهدین منتشر شده است. فهیم در این گزارش، در صدر فهرست ناقضان حقوق بشر در مقطع حاکمیت مجاهدین در سالهای ۹۰ میلادی قرار دارد. حقوق بشر ادعا می کند که مدارک و شواهدی برای متهم کردن فهیم در دست دارد، اما فهیم این اتهامها را که ماهیت آنها روشن نیست رد می کند. او از مجاهدین و کارنامه هایشان دفاع کرد و اعمال آنها را بخشی از ارزشهای تاریخی مردم دانست.

*     *     *

تا زمانی که همه این نسل از بین نرفته اند، خاطره جنگ سالاران منفور بر دیده و دلها نقش بسته است و خواهد ماند. زیرا اینان با ائتلاف های مصلحتی، دوستی های مقطعی، همکاری های منفعتی، دوستی و دشمنی های زمانی و بخاطر پول و قدرت به هیچ عهد و پیمانی پابند نبوده و امروز اگر دشمنی خونی بوده اند و فردا از یک گریبان سر بیرون کرده اند، (این نبشته که بصورت گزارش گونه و مستند با اتکاء به منابع موثق خبری تهیه گردیده شاهد این گفتارماست.) این پول پرستان و قدرت جویان طی سه دهه ی کشور ثابت کرده اند که از هیچگونه معامله و سوداگری دریغ نمیکنند.

*     *     *

نویسندۀ کتاب معروف بوش در جنگ ادعا کرده است که فهیم در جریان سازماندهی نبرد علیه طالبان در سال دوهزار و یک میلادی، پولهای هنگفتی از از آمریکا دریافت کرده است. فهیم در پاسخ به این ادعا گفت که او برای مخارج جبهه جنگ، از آمریکایی ها پول گرفته (نه تنها از آمریکا از روسیه، هند، ایران، تاجیکستان، فرانسه و . . . ) اما آن پولها فقط بخشی از مخارج جنگ را تامین کرده است. او گفت که آمریکا در این زمینه نه فقط پول بلکه کمکهای بسیاری انجام داد تا رژیم طالبان سقوط کند. (مارشال به ثروت، قدرت و کرسی دست پیدا کند.)

همچنان قسیم فهیم، حامد کرزی را به توطئه چینی علیه مجاهدین متهم کرد. فهیم در این مورد که کرزی کس دیگری را به جای او به معاونت خود در دولت آینده برگزیده است گفت: من خودم نخواستم با کرزی ائتلاف کنم، زیرا او بر سر قول خود ایستاده نیست و در پی حذف مجاهدین است. (اکنون خودش خواسته که معاون کرزی شود)

فهیم همچنین با اشاره به نقش مجاهدین در اردوی جدید، گفت که مجاهدین در صورت تمایل می توانند جذب اردوی ملی شوند و در غیر این صورت، دولت باید برای آنان زمینه اشتغال فراهم کند. او تاکید کرد که اولویت پیوستن به ردوی ملی، با مجاهدین است. فهیم در نخستین اظهار نظر، بعد از اینکه حامد کرزی کس دیگری را به جای او به عنوان معاون خود در انتخابات ریاست جمهوری برگزید، گفت که کرزی از این پس، حمایت مجاهدین را با خود نخواهد داشت. فهیم همچنین، در پاسخ به نگرانیهای اخیر مبنی بر اینکه او ممکن است به دلیل انتخاب نشدن به معاونت کرزی به خشونت متوسل شود، این احتمال را رد کرد و گفت که او در شرایط کنونی نیازی به اقدام نظامی نمی بیند بلکه معتقد است که فضا برای رقابت های سالم سیاسی آماده است. پس از آنکه آشکار شد حامد کرزی فهیم را برای معاونت خود در برنامه انتخاباتی اش برنگزیده است نگرانیهایی ابراز می شد مبنی بر اینکه فهیم در واکنش به این اقدام کرزی دست به خشونت خواهد زد و این مساله به توجه به اینکه کنار رفتن از قدرت سیاسی در افغانستان با خشونت همراه بوده است به نگرانی های جدی در میان مردم و حلقات سیاسی بدل شده بود.

از وی پرسیده شد که کرزی محمد کریم خلیلی رهبر حزب وحدت اسلامی و ضیا مسعود از اعضای جمعیت را به معاونت خویش برگزیده و بارها تاکید کرده است که جایگاه مجاهدین در حکومت بعد از انتخابات نیز نادیده گرفته نخواهد شد آیا وجود چنین چهره های در کنار کرزی نمی تواند اورا از حمایت بخشی از مجاهدین برخوردار کند؟ فهیم در پاسخ گفت حامد کرزی از حمایت بخش بزرگی از مجاهدین که در گذشته برخوردار بود، دیگر برخوردار نخواهد بود.

انتخاب نشدن فهیم به عنوان معاون کرزی تبصره های مختلفی در میان مردم وحلقات سیاسی را به دنبال داشته است از جمله این که حامیان بین المللی کرزی بویژه ایالات متحده آمریکا برکرزی فشار آورده اند تا به عوض فهیم کسی دیگری را برگزیند و برخی ها هم براین نظر بودند که دفتر مشترک تنظیم انتخابات فهیم را رد صلاحیت کرده است. اما قسیم فهیم معتقد است که این تصمیم خود کرزی بوده است که دیگر به گفته او با گروه ویژه خودش بسوی مبارزات انتخاباتی برود و در صورت پیروزی با آنها کار کند. همچنان فهیم که در مراسمی به مناسبت انفجار بغلان، که در آن تعدادی از غیرنظامیان به شمول شش نفر از نمایندگان پارلمان کشته شدند سخن می گفت، انتقاد کرد که عملکرد دولت سبب دلسردی مجاهدین سابق شده است. فهیم در دو سال گذشته پس از برکناری از وزارت دفاع افغانستان، پیوسته از حکومت آقای کرزی به دلیل آنچه فاصله گرفتن از مجاهدین می خواند، انتقاد کرده است. این انتقادات در حالی مطرح می شود که آگاهان امور باور دارند، مجاهدین سابق در حال حاضر سهم قابل توجهی در دولت دارند و هم اکنون تعداد زیادی از کرسی های پارلمان به جهادی ها تعلق دارد. فهیم در سخنان خود با بحرانی خواندن وضعیت در افغانستان گفت که راه حل مشکلاتی که کشسورامروز با آن روبروست، در سهم دهی بیشتر به مجاهدین است.

فهیم از نا امنی ها، فقر و بیکاری به عنوان چالش های در برابر دولت کرزی یاد کرد که به گفته او با وجود حمایت گسترده جامعه جهانی، هنوز اداره کرزی قادر به حل آن نشده است. ضعف و ناتوانی دولت سبب شد که امروز افغانستان در یک وضعیت بسیار بحرانی و خطرناک قرار بگیرد. امروز همه می دانند که افغانستان در یک بحران اجتماعی، بحران بی اعتمادی و بحران امنیتی قرار دارد و همه نگران هستند.

براد آدامز، مسئول بخش آسیا در سازمان دیده بان حقوق بشر، بازگشت فهیم به دستگاه دولتی افغانستان، را گامی به عقب و خطرناک توصیف کرد. به گفته وی، بیشتر مردم افغانستان معتقدند فهیم هنوز هم در خیلی از فعالیتهای غیر قانونی از جمله رهبری افراد مسلح غیرمسوول، حمایت از باندهای جنایتکار و قاچاق مواد مخدر نقش دارد.

در همین حال کای آیده نماینده ویژه سرمنشی ملل متحد گفت بود: تصمیم کرزی مبنی بر وارد کردن مارشال فهیم به کابینه آینده خود، موجب سلب حمایت جامعه جهانی از وی می‏گردد.

*     *     *

حمله آمریکا در افغانستان منجر به رویکار آمدن جنگسالاران و قوماندانهاى تنظیم های اسلامى گردید. نیروهائیکه درسالهاى نودودوتا نودوشش، کشوررا به صحنه جنگهاى قومى و مذهبى تبدیل کردند. دهها هزار انسان بی گناه فقط به دلیل تعلقات نژادى ولسانى توسط این نیروها به فجیعترین شکلى به قتل رسیدند. اکثریت قاطع آنانیکه امروززمام قدرت را بدست دارند، به هر معیار که بسنجى در شمار جنایتکاران جنگى اند. بسیارى از فرماندهان نامبرده پیش از حمله نظامى آمریکا، فرارى و یا غیرفعال بودند وآنانیکه درداخل بودند عملآ درمحاصره بودند. این آمریکا بود که باردیگر با دادن پول و اسلحه اینان رارویکار آورد. بنابراین نیروهاى که امروزغرب و آمریکا به اتکاى آنها گویا میخواهد دموکراسى را پیاده کند، بیشتر به شوخى میماند تا واقعیت.

*     *     *

فهیم درحمایت ازکرزی: کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی با حضور فهیم رسما کار خود را آغاز نمود. معاون اول رئیس جمهور که معمولا حاشیه ساز بسیاری از مراسم بوده است، در این مجلس اپوزیسیون دولت را به باد انتقاد گرفت و دوستان سابق خویش را متهم به ایجاد اختلال در حکومت نمود. فهیم اظهار داشت: گروه های سیاسی مخالف دولت، پایه های دولت را لرزان و در حال فروپاشی نشان می دهند و بر علیه دولت تبلیغات منفی می نمایند. اپوزیسیون نظام کنونی را متزلزل تحلیل نموده و دست آوردهای مهم کشور را نادیده می گیرند یا از آن چشم پوشی می نمایند. مخالفین دولت بدانند نظام کنونی خونبهای هزاران افغان است و چند نفر لاقید، چند نفر قاچاقچی و چند نفر خودغرض و قانون گریز نمی توانند این نظام را سقوط بدهند.

فهیم که دوباره به سمت سابق خود یعنی معینیت رئیس جمهور برگشته است، ادامه داد: نظام امروزی افغانستان متزلزل نیست، هر قدر که سنگ اندازی شود، هر قدر که ترور صورت بگیرد، هر قدر که تحریکات علیه دولت صورت بگیرد، من به شما اطمینان می دهم که نظام گسترش می یابد، قانونمندی در جامعه حاکم می شود و خس و خاشاک امروز یا فردا از بین می رود و روسیاهی برای شان می ماند. با اینکه فهیم از کسی نامی نبرد ولی بسیاری از آگاهان مسائل سیاسی کشور معتقدند که هدف حملات لفظی فهیم به طور غیرمستقیم رهبران گروه های سیاسی مخالف دولت، به ویژه ائتلاف تغییر و امید و علل الخصوص داکتر عبدالله و شماری از رهبران گروه های جهادی بوده است. چرا که عبدالله و اعضای گروپ ائتلافی و او(تغییر و امید) در جرگه مشورتی صلح شرکت نکردند و کنفرانس بین المللی کابل را کم اهمیت جلوه دادند و رئیس جمهور را به تحریف واقعیتها متهم نمودند.

آنچه که باعث ناراحتی بسیاری از صاحب نظران شده است، تغییر دیدگاه فهیم که قبل از این به عنوان یکی از رقیبان اصلی کرزی از وی یاد می شد. فهیم در اداره موقت و دولت انتقالی - معاون اول رئیس جمهور بود، ولی زمانی که در سال دوهزاروچهارضیاء مسعود جایگزین وی گردید و ی مشاور رئیس جمهور معرفی شد، ایشان به جمع منتقدان اصلی دولت پیوست و همراه با همین کسانی که امروز آنها را خس و خاشاک می خواند، تشکیل جبهه ملی را داد. آن زمان فهیم، رئیس جمهور را متهم به کنار زدن مجاهدین از دولت کرد و کارکردهای دولت را در زمینه های مختلف به باد انتقاد گرفت و گفت: حامد کرزی یک رهبر ضعیف بوده و در یک موقعیت بازنده قرار دارد که بقای سیاسی اش وابسته به حضور قوت های ‏اجنبی در افغانستان می باشد و همگان می دانند که رئیس جمهور توانایی لازم برای مدیریت شرایط بحرانی حاضر در کشور را ندارد. آن زمان هیچ کس فهیم را لاقید، قاچاقچی، خودغرض و قانون گریز نخواند.

اما سوال این است که فهیم چه شده است که اکنون همرزمانتان، کسانی که سالها با آنها بر علیه طالبان جنگیده اید، کسانی که آنها را روزی نماد جهاد و مقاومت می خواندید، به یکباره قانون گریز و خود غرض شده اند. روی چوکی انقدرنازک ودالرهمچنان عزیربود که مارشال یاران دیروزی اشرا خس و خاشاک نامید. فهیم برادران دینی اش را مورد تمسخر و تا حدی فحاشی قرار داد.

بخشی از خاطرات جنرال تامی فرانکس و بوجی های دالر

من باهیچ گروپ وجریانی خصومت ندارم وبیان حقایق شامل همه کسانی خواهد شد که بشکل ازاشکال طی سه دهه درویرانی کشوروتباهی ملت سهیم باشند.

*     *     *

سازمان نظارت بر حقوق بشر می گوید کرزی باید با اتکا به حمایت مردمی موجود، افرادی را که جنایات گذشته به آنها منتسب دانسته می شود را کنار بگذارد. این سازمان در نامه یاد آوری می کند که او مسئول اداره کشوری است که جنگسالاران و فرماندهان محلی هنوز از خشونت و زور و وحشت آفرینی برای مرعوب کردن بخش عظیمی از مردم این کشور استفاده می کنند. در این نامه از کرزی خواسته شده بود که نه تنها از انتساب چنین افرادی د ر کابینه خود داری کند بلکه برای کاستن از میزان قدرت آنها اقداماتی انجام دهد. بسیاری از مردم از این خواسته سازمان نظارت بر حقوق بشر حمایت کردتد.

*     *     *

. . . ائتلاف شمال از طریق شراکت با قوای مخصوص ما، تجدید حیات یافته بود، در تمام ساحات جنگ از پنجشیر تا وادی دریای آمو، طالبان و حامیان القاعده شانرا تحت ضربات بمباری عملیات مخصوص ما قرار داشتند و طیارات بمب افگن B-52 که بالای میدان معرکه میچرخیدند، مهلک تر ازتیوری کارشناسان نظامی ثابت شدند. . .

فهیم روی میز قاتکی در مقابلم در بطن یک طیاره ترانسپورتیC-17 نشسته بود. او کلاه پکول کشمیری بسر داشت و ریشش را به خوبی پیراسته بود. مگر فهیم هنوز هم مانند مُجری مافیا به چشم میخورد. ساعات اخیر روز سه شنبة اخیر اکتوبر بود، یک شب سردی در دوشنبه تاجکستان. این طیاره غول پیکر به تنهایی در یک گوشة میدان هوایی ملکی ایستاده بود. فهیم و شخصیکه منحیث مالی اش معرفی شد، با موتر مرسد س گردآلود رسیدند. یک افسر جنگ دیده از مد یریت عملیات (سیا) که من او را Hank مینامم، و مرا در این سفر همراهی میکرد، بطرف راست من نشسته بود، بطرف چپ من دگروال جان مل هولند - سربازی که من نزدش خوردی میکردم - آرنجش را روی میز گذاشته بود. ما قهوه های غلیظ قوای هوایی را نوشید یم. نه چای، اما به هر حال میتوان اینرا مذاکرات صرف چای نامید. منحیث زعیم ائتلاف شمال، وی بعد از قتل مسعود، فرماندهی را بدست گرفته بود.

فهیم برای معامله و چانه زدن آمده بود. او بزرگترین و مجهزترین قوای مخالفین را در افغانستان رهبری میکرد. او موثریت امتزاج قوای مخصوص و سلاح رهبری شده ما را مشاهده کرده بود. او از طریق ترجمان برایم گفت: اگر من به شما کمک کنم و شما با من کمک کنید، ما هردو برنده میشویم. مردم ما سالهاست با دهشت افگنی جنگیده اند و از زمانیکه طالبان قدرت را به دست گرفته اند این کار را باشدت بیشتر کرده اند. اگر مساعی هردو طرف ما به طور مشترک صورت بگیرد، نتایج مثبت خواهد داد. من گفتم: هنوز شما چیزی ندیده اید؟ “من آرزو داشتم تا ترجمانی که به لهجه انگلیسی حرف میزد، متوجه باریکی این اصطلاح شود. طوری ظاهر شد که او متوجه شده بود و فهیم با طرز و ضرب المثل خود صحبت کرد و گفت: ما به همه احترام میگذاریم و به همه اعتماد داریم. من از او پرسیدم: آیا به قیمت زنده گی خود بر من اعتماد کرده میتوانی؟ وی گفت: ما عسکر میباشیم و دیگر انتخابی نداریم. زندگی ما بد ست خداست." او خوب حرف میزد. مگر زمانیکه به مشکلات افزوده میشد، او میتوانست جنگ را شدت بخشد؟ دلیلی وجود داشت که او مسوول مالی خود را آورده بود. من نقشه تاکتیکی جان من هولند را روی میز پهن کردم و پرسیدم: ” جنرال اراده شما چیست ؟” او با پنسل بروی نقشه بخوبی علامت گذاری کرد.

اول او خط پیشروی را از پنجشیر بطرف میدان های هموار شمالی بطرف شمال کابل کشانید. بعداً دور چند شهر را در شمال که طالبان و القاعده در آنها اجتماع نموده، حلقه نمود: “تالقان، قندز و مزارشریف، اهداف فوری ما این ها میباشند. قوای هوایی شما باید بمباران خود را در اینجاها تمرکز دهد تا به قوای ما اجازه داده شود که این شهر ها را به تصرف درآوریم. بعداً من بطرف جنوب، بسوی بگرام خواهم رفت. طرح او مفهوم خوب تاکتیکی داشت. اگر فهیم اطاعت همه قوماندانان ائتلاف شمال را با خود داشه باشد، قادر به تباه ساختن تجمع دشمن در شمال خواهد شد و میتواند پل حیاتی زمینی با ازبکستان تامین کند. مادامیکه این راه تصفیه میشد، هویداست که ما قوای مخالف را از طریق این شاهراه که از آسیای میانه تا اروپا امتداد دارد، بهتر کمک کرده میتوانستیم. کمک های انسانی نیز به کشور جنگد یده افغانستان صورت گرفته میتوانست و در پایان روز این افغانها خواهد بود که برای پیروزی قوای ما تصمیم بگیرند. فهیم در باره تفصیل طرح جنگی خود صحبت کرد. او گفت تالقان اولین هدف مهم میباشد. و از طریق آن یک میدان هوایی برای قوایش بدسترس قرار میگیرد. من پرسیدم و کابل؟

فهیم با چشمان فرورفته مرا خوب بررسی کرد و گفت: تا زمانیکه شما اجازه ندهید، ما داخل کابل نخواهیم شد! این یک پاسخ درست سیاسی بود. آیا او صادق بود؟ این یک سوال خیلی مهم بود. در پاکستان من با شماری از رهبران پشتون مخالف طالبان صحبت نموده بودم، احساس برانگیز ترین شان حامد کرزی بود، او یک آدم عصری و چند لسان میدانست. کرزی به مجردیکه طالبان، رژیم مستبدانه خود را آغاز کردند، از آنها جدا شده بود. مرکز سیا در اسلام آبادازاو حمایت به عمل میاورد، چون او قادر به متحد ساختن گروه های مختلف بود. بر من هم تاثیر گذاشته بود، ما برای ساختن قوتهای پشتون که علیه طالبان بجنگد، نیاز داشتیم. من به این باور بودم که کرزی فقط همان رهبر مناسب پشتون میباشد که چنین قوا را بسازد. اگر مقاومت دشمن بطور آنی متلاشی میشد و ائتلاف شمال که ترکیبی از تاجیک ها، ازبک ها و هزاره ها بود، خلای کابل را پر میکرد.

افغانستان شاید دوباره در منجلاب خانه جنگی میافتاد و این وضع گروه های شمال را در مقابل اکثریت پشتون قرار میداد. این از پاسخ فهیم واضح بود. وقت آن رسیده بود که درباره قیمت قالین صحبت شود، من از فهیم پرسیدم: بیشتر از این از ما چی میخواهی؟ به چی ضرورت داری ؟ در اینوقت متوجه شدم که جان مل هولند چهره فهیم را می خواند. قوای مخصوص ما در جنوب مزار شریف با جنرال دوستم و در شمال شرق با واحد های بزرگتر فهیم در حال پیشرفت بودند. . . . فهیم از هینک پرسید: ” چه نوع کمک های لوژستیکی و مالی با ما فراهم کرده میتوانید؟ Hank یک لست کمپیوتری، مخابرات و تدارکات ادویه را بیرون کشید، فهیم با تبسم شایسته گفت: ” من یک میدان هوایی بزرگتر جهت استفاده C- 130 ها میخواهم. C- 130 های شما طیاره مشهورییست و با توپ های خود روحیه طالبان و عرب ها را شکستانده است. هینک پرسید: شما تدارکات خود را داشته باشید؟ فهیم شروع کرد: اگر من تالقان و میدان هوایی آنرا در تصرف درآورم، و بعداً رو به مسؤول پولی خود کرد و در گوشش زمزمه کرد و بعداً ادامه داد: من به سه میلیون دالر امریکایی ضرورت خواهم داشت. من پرسیدم: شما ۳ میلیون دالر جهت راه اندازی عملیات میخواهید و اگر مزار شریف را بدست آورید؟ هینک و من برای این آماده گی گرفته بودیم. او سرباز خوبی و من سرباز بدی بودم. هردوی ما منتظر پاسخ ماندیم، فهیم گفت: اوه ! نه خیر، برای تمام عملیات! من در ماه به هفت میلیون دالر ضرورت خواهم داشت. من به پا خواستم و بطرف ترجمان دیدم و گفتم این یاوه سرایی و چرند گویی است This is Bullshit! و ترجمان را گفتم، ترجمه کن!

من بطرف زینه های پیشروی ترانسپورت (طیاره) به قدم زدن آغاز کردم، دور خوردم و سگرتی روشن کردم. «این عمل را ما قبلاً تمرین کرده بودیم» در تونل روشن کارگوی طیاره Hank برای فهیم لکچر میداد که جنرال فرانکس خیلی عصبانی است. من دوباره به داخل طیاره آمدم و روی میز نشستم. Hank سری تکان داد و بعداً با فهیم حرف زد: درست است، موافقه شد. پنج میلیون دالر برای هرماه. . . و تا زمانیکه اجازه دخول به پایتخت برایت داده نشده، بیرون کابل توقف میکنی. فهیم گفت: بلی! فهمیدم، زمانیکه فهیم و مسوول مالی اش از طیاره بیرون میرفتند و بوجی های را که با میلیون ها دالر پر شده بودند و در موتر مرسد س (بنز) جهت حمل بارگیری میشدند دیده میتوانستم. امیدم بران شد که موترش اسپرنگ های قوی جهت حمل بوجی های نوت های صد دالری که بارش را گران ساخته بودند داشته باشد. من فهمیده نتوانستم که آیا ما اسپی سودا کردیم یا قالینی خریدیم!

 

 

 

 

 

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

www.esalat.org