مـحـمد طــــاهر نسیـــم

 

"چپ" نمایان دیروز . . "لئواشتراوسیان" امروز!!

 

" لئواشتراوس"- Leo Strouss – در یک خانواده متعصب مذهبی یهودی در آلمان متولد شد . . . و بعد از سپری شدن سالهای طولانی در تحصیل و فراغت . . از موضعگیری "چپ" به هیئت یک صهیونیست درآمد . .

در آستانه به قدرت رسیدن نازیها، او آینده جرمنی را برای خود خطرناک یافت، و در سال ۱۹۳۴ به انگلستان مهاجرت نمود. در همین دوران کتابی بعنوان "فلسفۀ سیاسی توماس هایز" را نوشت. و در سال ۱۹۳۷ وارد آمریکا شد و پوهنتون شیکاگو منزل آخر او بود. مدت ربع قرن علوم سیاسی را تدریس کرد، و در سال ۱۹۷۳ درگذشت.

دو مقاله در "نیویورک تایمز" و "نیویورکر" که به ارتباط زندگی و اندیشه وی نگاشته اند، اشتراوس را در محافل سیاسی بیشتر بر سر زبانها انداخت. نظرات "اشتراوس" که از سمن گیری های عمده به نظرات "میکاویلی" نزدیک است، راهنمای تفکر گروهی است که دیروز و امروز بر آمریکا حکومت می کنند!

چنانچه "اشتراوس" و "افلاطون" هم نوا و هم عقیده اند: که فلاسفه نه تنها باید دروغهای ناب و جدید را در مقیاس گسترده به مردم برسانند، بلکه باید به کسانی که قدرت سیاسی را بدست دارند نیز دروغ گویند! کابینه "بوش" شدیداً تحت تاثیر افکار "اشتراوس" و اکثراً بر فریب کاری و جعل اتکا داشت!!

از دید "اشتراوس" فریب دائمی شهروندان توسط کسانی که در قدرت اند از اهمیت ویژه ای برخوردار است، شهروندان نیاز دارند که حاکمان- به شیوه های فریبکاری- به آنها بگویند چه چیزی برای آنها خوب است!

از نظر "اشتراوس" یک جامعه تنها زمانی به ثبات سیاسی دست می یابد که مقابل یک "تهدید" خارجی متحد شود. در کتاب خود بنام "پیروی از میکاویلی" مینویسد: ". . اگر هیچ نوع تهدید خارجی نباشد باید- یک تهدید- تراشیده شود . ."!

"گری شمیت"، از پیروان "لئو اشتراوس" میگوید: ". . اشتراوس به ما هشدار میدهد که زندگی سیاسی ارتباط نزدیکی با نیرنگ و فریب دارد. در حقیقت نشر او اینست که فریب "نورم" – Norm – یک زندگی سیاسی است . . ."!

بدین ارتباط چنین بملاحظه میرسد که آنعده از "دانشمندان" بازی گر سیاسی- راست و چپ- منفور در افغانستان پیروان "فیلسوف میکاویلی" صفت، "اشتراوس" شمرده میشوند، زیرا آنان سطح و مقام سیاست را بیشتر از "اشتراوس" پایان آورده اند و ماهیت آنرا بازیچۀ روز قرار داده اند و به علمیت، دقت، سنجش سالم و واقعبینی و در اتکا به قانونمندی زندگی جامعه و فعالیت انسانها به بذله گوئی و تمسخر و فریبکاری و در عموم به "چرندیات" کشانده اند!

عده ای از منحرفین "چپ" ساده لوحانه می اندیشند و نمیخواهند دُرست درک نمایند و یا اصلاً آگاهی مناسبی ندارند که هر حکومت خودکامه و یا مردمی، از خود اقدامات و پلانهای اجرائیوی مطابق برنامه خود دارد، و باید توسط کمپلکس- تشکل یافته آن از وزیر گرفته الی مامور پائینی- . . رعایت و اجراءآت، گذاشته شود.

و حکومت های دست نشانده در افغانستان مطابق با پروگرامها و بهره برداریهای اربابان اشغالگر و رهنمودهای آنان باید پلانها را مورد اجراءات قرار دهند! و اعضای آن حاکمیت- در هر مقامیکه باشند- مسئوولیت کامل را بدون چون و چرا بدوش دارند، و در آن به هیچ وجه گریز از مسئوولیت و مخالفت با اربابان در اختیار خود نخواهند داشت! و کدام کارمندی حتی به سویه وزیر، نمیتواند در چنان حکومت مطابق با اندیشه ها، برداشتها و طرز تفکر شخص خود گام بردارد . . و باید در کارزار فریبکاری و جعل سازی حاکمیت مزدور، فعالانه شرکت داشته باشد.

برخی از گمراهان "چپ" سیاسی میگویند، اگر وزیری دارای گویا هویت مردمی، جای و چوکی وزارت را قبول نکند و نپذیرد، یک "اخوانی" جای او را میگیرد و این به نفع مردم نیست!!

آنان درک نمیکنند و یا از گفتن حقیقت رو میگردانند، که چنین وزیر در چنین حکومت خودکامه، دست نشانده که ترکیب تشکل کامل آن از مرتجعین، مذهبیون عقبگرا، و آدم کشان حرفوی "جهادی" و تروریستی و عناصر مافیائی ضد ملی میباشند، مکلف است بار اندیشه های "اخوانی" را بدوش گیرد و مطابق ماهیت آن، گام بردارد! و در غیر آن جایش را به حیث وزیر- و رئیس- گرفته نمیتواند!

این "اشتراوسیان" نو پیدایش، با جعل، نیرنگ و فریب گوئی واقعیت ها را زیر پا میگذارند!

بر مبنای همان اندیشه و طرز تفکر گمراه کننده، احزاب و سازمانهای "چپ گرای" انحرافی، با دیگر سازمانهی ارتجاعی، مذهبی عقبگرا، آدمکشان تروریستی، و مافیائی و نوکران استخبارات خارجی، در یک ائتلاف و جبهۀ "نامقدس" ضد ملی، شامل گردیدند، و در صحنه بازیهای "انتخاباتی" به دنبال این و یا آن "ستاد" انتخاباتی دویدند!! این مقوله ها، جمله پردازی ها و گفتارهای فریبنده انتشار یافته توسط "چپ" انحرافی در سایت ها و فیسبوک های انترنیتی، در دفاع از موضعگیری های نا مشروع و نمایندگان خود در "حکومت"، ذهنیت وطندوستان واقعبین و زحمتکشان آموزنده افغانستان را مغشوش نخواهد ساخت، زیرا شناسائی خوبی از دغل بازان، طبله نوازان و بازیگران سوداگر سیاسی و جعل کاران- بویژه نوین- در دست دارند، و آگاهی همه جانبه ای یافته اند که همانا "چپ گرایان" مرتد گذشته میباشند که به "لئو اشتراوسیان" نو امروزی مبدل شده اند!

۵ جون ۲۰۱۵

 

 

 

توجه:

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

www.esalat.org