متن سخنرانی رفیق محمد نبی شوریده

در مراسم با شکوه ادای احترام و وداعیه با پیکر

 رفیق دوکتور اناهیتا راتب زاد

 

تاریخ ارسال به «اصالت»:

19- 9 - 2014

استارهء مجذوب زمان بود 

ز جهان رفت 

اسطورهء محبوب زمان بود 

ز جهان رفت 

راهش چه گهربار و چه 

گردان درخشان 

صد دیدهء مرغوب بیان بود 

ز جهان رفت 

 

خواهران، مادران گرامی، رفقا و دوستان! 

 

منادی بزرگ، پیشوای انقلابی، آموزگار روشن ضمیر و روشن روان همهء ما از جهان رفت.

دوکتور اناهیتا راتبزاد، انای خاوران، شیر زن رهایی بخش زنان ستمدیدهء افغانستان دیده فروبست.

انای افغان زمین، مبارز سر سپردهء که زنجیر های اسارت، حقارت، نابرابری و ستم های عدیدهء زنان افغان زمین را شجاعانه درهم کوبید، از جهان رفت. 

او عنعنات پوسیده و سیاه قرون وسطایی را که بر سرنوشت زنان میهن مان حاکم بود، در سطح کشور و جهان طرد و محکوم نمود. 

او یگانه بانوی انقلابی و یگانه پیکارجوی مجهز با اندیشه های پیشرو عصر و دارای سجایای والای انسانی بود که در تاریخ کشور و بر تارک زمان چون استارهء تابناک می درخشید، بر حق او اسطوره ای در افق خاوران بود. 

او با عشق سرشار به میهن و با شور انقلابی، دشمنان خلق های افغانستان را افشا و ماسک ریاکاران، جابران و زن ستیزان، ارتجاع سیاه و سیا را از چهرهء آنها بر انداخت. 

او با زنان عذاب کشیده، سیاه روز، آگاه و دلیر، سازمان نیرومند و پیشآهنگ دموکراتیک زنان را بنیاد گذاشت. 

او در تاسیس حزب دموکراتیک خلق افغانستان نقش برازنده داشت. 

او اولین تشکل دهندهء مترقی زنان و در بسیج کردن زنان استاد توانا بود. 

او برای اولین بار مارش ها، میتنگ ها، تظاهرات زنان را در خیابان های شهر کابل به راه انداخت و سپس به تمام شهر های بزرگ کشور رایج ساخت.

او اولین بار در تاریخ کشور ما افغانستان، هشتم مارچ، روز جهانی زن را با شکوه و با عظمت تجلیل و بر پا داشت و ثبت تاریخ کشور گردانید. 

او برای نخستین بار شعار طرد ستم و نابرابری را با بانگ رسا سر داد  و در راه پایان دادن به ظلم، استبداد، شکنجه، عذاب و استثمار دوگانه و چند گانهء زنان گام های استوار برداشت و تا پای جان برای تساوی حقوق زنان با مردان دلیرانه و جسور مبارزه نمود. 

او اولین زن سخنور فصیح بیان بود که ادبیات پیشرو و مترقی را در میان زنان کشور ما در انجمن ها و سازمان های که خود بر پا داشته بود آموزش داد و رایج ساخت. 

او نمایندهء حقیقی و واقعی زنان شهر کابل در پارلمان سلطنتی و اولین بانوی آگاه از مظالم نظام شاهی و طبقاتی بود که بار ها از موضع فراکسیون پارلمانی حزب دموکراتیک خلق افغانستان با بیانات آتشین، صدای رسای خویشرا به پشتیبانی از حقوق زنان و کلیه زحمتکشان کشور با صلابت و قاطعیت ابراز می داشت. 

هر روز از روز پیشین پیروانش افزایش می یافت و گردانش رزمنده و رزمنده تر می گردید. رفقایش نه تنها از حقوق زنان، بل دوشادوش مردان در جبهات گوناگون از اهداف و آرمان های حزب دموکراتیک خلق افغانستان و دولت جمهوری دموکراتیک افغانستان دفاع می نمودند؛ چه بسا که عده ای از همرزمانش شجاعانه در راہ رهایی خلق های ستمدیدهء افغانستان جان های شیرین شان را نثار کردند. 

او یک وطنپرست پر شور و یک انترناسیونالیست وفادار به آرمان های خلق های تحت ستم استعمار و استثمار بود. 

او تا پای جان و تا آخرین رمق حیات به آرمان هایش وفادار و چون کوه استوار باقی ماند و هرگز از راه رفته اش نادم و پشیمان نگردید. آزاده و سر بلند زندگی کرد و با وقار زیست و با افتخار زیست. 

خاطراتش گرامی و آموزه هایش در قلوب همهء ما جاودانیست!

 

هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق 

ثبت است در جریدهء عالم دوام ما 

با ابراز تسلیت از ژرفای قلب به رفقای همرزمش و خانوادۀ نجیبش.

 

به نمایندگی از رفقا:

طاهر نسیم، حشمت اورنگ، نثار احمد بهین، یحیی ولی، اسدالله زمری، ظریف داودی، حفیظ جبهه، وحید قدرتی، توریالی نوریار، شفیع قادری، شفیع آریا، نسیم صدیقی، شاهپیری جبهه، حفیظه شوریده و سایر رفقای شهر فرانکفورت و حومه.

 

زندگینامۀ

 

 

برگ ویژۀ

مراسم ادای احترام و وداع

با پیکر دکتور اناهیتا راتبزاد

و

مراسم جنازه و به خاکسپاری

آن در شهر کابل

 

 

توجه:

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

www.esalat.org