«به استقبال چهل و پنجمین سالروز حیات پُربار ح.د.خ.ا.»

رفقا، دوستان و خوانندگان گرانقدر سایت وزین «اصالت»!

چهل و پنجمین سالگرد حزب دموکراتیک خلق افغانستان به شما مبارکباد!

اجازه دهید قبل از همه درود های گرم و آتشین خویش را به روان پاک رهبران فقید ما و شهدای گلگون کفن و آزادۀ حزب دموکراتیک خلق افغانستان و بقیه ملت افغان که جان های شیرین شان را بخاطر آرمان والای انسانی از دست داده اند تقدیم و یک دقیقه سکوت اختیار نماییم.

تاریخچه، تعهدات و عملکرد های سر سپردگان حزب ما هویداست و ما آن را به تحلیل و ارزیابی و قضاوت منصفانه وجدانی و ایمانی ملت آزادۀ افغان از بدو تأسیس آن واگذار میشویم.و آرزومندم ملت افغان اعم از موافقین و مخالفین تاریخ را از ابتدا به مطالعه بگیرند نه از آخر.

طور فشرده بایست گفت ایجاد و تأسیس ح.د.خ.ا. یک بار دیگر مبداء و آغاز نجات مردم افغانستان از ظلم و ستم، انحصار، استعمار و استثمار بود، و زنگ خطر برای ارتجاع منطقه و جهان.

طوریکه دیدیم و شاهد هستیم این حزب نو بنیاد و نوجوان توانست به کمترین وقت و زمان به اطراف و اکناف وطن عزیز مان افغانستان راه خویش را باز و در قلوب ملت ماجاه گرفت و اعضای آن روز تا روز از اقشار مختلف جامعه بیشتر و بیشتر گردید و خار چشم دشمنان گردید.

دیری نگذشت که توجه مقامات ارتجاعی به این امر معطوف گردید و غلامان حلقه به گوش شان را از داخل و خارج برای تضعیف حزب ما گماشتند.

طوریکه تاریخ نشان داد ستون ۵ به رهبری حفیظ الله امین در داخل حزب و احزاب بنیاد گرایان چون از اسلامی و . . . را ایجاد نمودند که تا بتوانند این حزب را ضربه زده در موقع لازم عمل شوم و پلید ارتجاع را تطبیق و جلو رشد و تحقق آرمانهای والا و انسانی حزب را که همانا هدف شان محو کامل استعمار و استثمار و گسترش عدل، انصاف، عدالت و دموکراسی بود بگیرند.

فعالیت مرتجعین و مزدوران ارتجاع و امپریالیست به همه هویداست و طور خلص میتوان از ترور بعضی از شخصیت های مثل: سیدال، میر اکبر خیبر، علی احمد خرم، گران پیلوت (که هدف و مقصد شان فقید کارمل عزیز بود). و هکذا حمله و تجاوز و لت و کوب فراکسیون حزب ما در شورای وقت که هواخواهان و گماشته گان دولت وقت نیز در این دسیسه دست داشت یاد کرد.

در اینجا نکته مهم و بارز اینکه در این فاجعه، نه تنها مردان مورد حمله قرار گرفت، بلکه این مزدوران ارتجاع بر قشر اناث نیز حمله ور شدند. در این حمله وحشیان درنده خو، مادر بزرگوار مان اناهیتا راتبزاد که یکی از شیرزنان افغان که پرچم آزادی زنان را در افغانستان یکبار دیگر به اهتزاز آورده نیز مورد ضرب و شتم نامردانه و دور از رسم و رواج و کلتور افغانی قرار گرفت.

مرگ و نفرین ابدی باد بر چنین افغان، مسلمان و سلطنت گرایان بی فرهنگ!

و اما واقعه هفت ثور که دور از انتظار بود رخ داد، اجنت سی آی ای قدرت را غصب کرد و اعمالی انجام داد که قلم از تشریح و توضیح آن عاجز است. آنچه عیان است چی حاجت به بیان.

البته لازم به تذکر است که در پُشت این همه خیانت ها و اعمال ضد مردمی امین سی آی ای و آی ایس آی به طور سِری نقش داشت که البته عدۀ از ملت افغان و به خصوص اعضای اصیل و با غرور و رسالتمند حزب (پرچمی ها) آرام نگرفته و به مبارزه علیه ظلم و ستم امین شیاد و دار و دسته آن به رهبری رهبر مدبر و صدیق ملت افغان زنده یاد ببرک کارمل بسیج و تا پایان دادن آن قدرت طاغوتی تا پای و جان رزمیدند و از هیچ نوع سعی و تلاش و قربانی تا ساعت پیروزی دریغ نکرده و آرام نه نشستند. تا اینکه در شش جدی ۱۳۵۸ بر سلطه این جاسوس شناخته شده و قاتل هموطنان شرافتمند خاتمه دادند و مرحلۀ نوین و تکاملی آغاز گردید. در این دوره واقعات زیاد رُخ داد و کوشش های زیاد برای ختم جنگ و برادر کُشی در سطح ملی و بین المللی صورت گرفت، ولی از آنجا که به نفع ارتجاع نبود کوشش ها نتیجه نداد و جامه عمل نپوشید. جنگ تحمیلی روز تا روز شدت گرفت و ممالک منطقه و جهان از سرمایه گذاری که بالای اشخاص و افراد و حتی میتوان گفت اقوامی که کرده بودند و تجارب کافی از دوران گذشته و به خصوص دوران شاه امان الله غازی تا این دَم داشتند یکبار دیگر اسلام را به ازدیادی که ناموس تان در خطر هست و . . . بهانه قرار داده به دادن دالر، پوند . . .، سلاح مدرن و متنوع خون هزار نی، بلکه هزاران هموطن بیگناه ما را ریختاندند.

ح.د.خ.ا. و رهبران فقید ما هر یک زنده نام ببرک کارمل و شهید دکتور نجیب الله که به اصل اصولیت و خدمت به مردم معتقد بودند هر کدام تلاش های همه جانبه (به اسناد مراجعه شود) نمودند تا جنگ و برادر کُشی خاتمه پیدا کند ولی همان طوری که گفته شد نفع ارتجاع نبود صورت نگرفت. از آنجاییکه آمریکا و غرب ملل متحد را در اختیار داشت از پیشنهاد دولت افغانستان و رهبران ما سوء استفاده کردند و دولت را به نوکران خود یعنی مجاهدین(!) که اصلاً خادمین سی آی ای، آی ایس آی و . . . بودند تسلیم و دورۀ وحشت و بربریت که تاریخ ما نظیر آن را ندیده شروع گردید، نتیجه اینکه آمریکا و متحدین شان به هدف رسیدند.

اردوی قهرمان و کابل زیبا ویران، بالغ از شصت هزار نفر کُشته و بی خانمان گردید و همه هست و بود ملت افغان به تاراج و اغما برده شد، اردوی قهرمان و وسایل و وسایط از بین رفت و تمام دارایی ما به دوَل همسایه تعلق گرفت و اسلامیست های چون ربانی، سیاف، گلبدین، محسنی، خلیلی، احمدشاه مسعود که به جزای اعمال خود رسید و بقیه از خون ملت میلیونر نی، بلکه میلیاردر شدند. به گفتۀ مشهور، که در گذشته مرکب لنگ نداشتند حالا از خون ملت ما برای خود قصرها آباد میکنند. غرب و آمریکا به یک مرحلۀ پلان خود نایل و افغانستان را اشغال نمودند. به چشم سر میبینیم و میشنویم که در طول این مدت روزانه ملت افغان قربانی دسایس رنگارنگ بنیادگرایان و غرب میشوند. امروز هنوز که هنوز است ملت افغان نمیداند که دیگر چه مصیبت در قبال شان هست. ولی ملت ما تجارب خوب اندوخته و متیقین شده اند و موضوعات را خوب درک کرده اند. امروز مردم در مقایسه برآمده اند و خوب درک کرده اند که در دوران جنگ تحمیلی به همه ضروریات، آزادی ها به حد کافی دسترسی داشتند و امروز که میلیاردها دالر و ایرو در مملکت سرازیر میشود و به اصطلاح دولت اسلامی وجود دارد مردم گرسنه اند، تحت بمباران کُشته میشوند و گرسنه می خوابند. اگر در ۵۰۰ متری ارگ نگاه کنیم بیشتر از چهل هزار طفل به گدائی و کار های شاقه مصروف اند و در طول سال در سرما و گرما در فضای سرد و گرم بود و باش دارند و هیچ مرجع نیست که به داد شان برسد. ای کاش که پیامبر اسلام بیدار میشد و این مدعیان اسلام را در افغانستان میدید. تا جاییکه معلوم میشود ملت افغان اصرار دارد که بار دیگر اشخاص و افراد مترقی و دموکرات که هدف ح.د.خ.ا. هست جای این دولت(!) فاسد را بگیرد و آنها را از ظلم و ستم این جابرها و نا مسلمانان نجات دهند. روی این ملحوظ از همه وطن پرستان صدیق، دموکراتها و اعضای حزب دموکراتیک خلق افغانستان منحیث یک افغان و عضو کوچک ولی صدیق این خانواده به صدای بلند و عرض میکنم که با هم متحد شوید و به صدای ملت رنجور و با شهامت که انتظار شما را دارد لبیک گویید و افغانستان و ملت افغان را از چنگال این اهریمنان نجات دهید. امروز مردم به شما روی آورده و با شما هستند.

خوش بود گر محک تجربه آید به میان               تا سیاه رو شود هرکه در او غش بود

در خاتمه انسجام، از سرگیری فعالیت دوباره و مجدد ح.د.خ.ا.، وحدت و یکپارچگی تمام نیروهای ملی، مترقی، دموکرات و فرزندان اصیل ح.د.خ.ا. را برای حل مسایل افغانستان و ریشه کن نمودن نابسامانی ها و بنیادگری آرزومندم.

 

شاد باد روان پاک قربانیان هفت ثور!

وحدت ضامن پیروزی ماست!

مرگ بر بنیادگرایان و تاجران دین!

زنده باد حزب شهیدان و قهرمانان ما ح.د.خ.ا.!

موفقیت نصیب تان!

 

م. ن. ندرت

 

برگردان از حروف لاتین به دری و تایپ کامپیوتری از ع . ق . فضلی

  

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

www.esalat.org